„Osobowość Polonijna Roku im. Edyty Felsztyńskiej” jest wyjątkowym konkursem, dzięki któremu działalność Polaków za granicą może zostać wyróżniona i nagrodzona, jest także cudowną okazją do integracji Polonii oraz promowania dobrego imienia Polonii i Polaków na świecie. Zapraszamy do poznania nominantki z rejonu wileńskiego – Krystyny Wołejko.

Instytut Pamięci Narodowej ogłasza ósmą edycję międzynarodowej nagrody „Świadek Historii” dla osób i organizacji spoza Polski. Jest to honorowe wyróżnienie, ustanowione w 2009 r. przez Prezesa IPN i przyznawane przez Instytut Pamięci Narodowej. Otrzymują je osoby i instytucje szczególnie zasłużone dla upamiętniania historii Narodu Polskiego oraz wspierające IPN w realizacji ustawowej działalności w obszarach edukacyjnym i naukowym. 

Już drugi rok z rzędu zostanie przyznana zaszczytna nagroda za odwagę dla młodego wilnianina lub młodej wilnianki poniżej 19. roku życia. Nominacje do Nagrody im. Mieczysława Dordzika mogą zgłaszać mieszkańcy Wilna.

22 kwietnia w odrestaurowanym dworze w Glinciszkach odbyła się uroczysta impreza – z okazji obchodzonego 15 kwietnia Światowego Dnia Kultury, zostali nagrodzeni twórcy i propagatorzy kultury, a z okazji zbliżającego się Dnia Medycyny – strażnicy zdrowia rejonu wileńskiego, pracownicy przychodni rejonu wileńskiego. Listy z podziękowaniami wręczyła i najszczersze gratulacje złożyła mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść.

Prof. dr Krystyna Rutkowska z Centrum Polonistycznego Uniwersytetu Wileńskiego została laureatką nagrody Polonicum Uniwersytetu Warszawskiego.

Z inicjatywy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” została ustanowiona Nagroda im. Grażyny Langowskiej. 25 października w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się uroczystość jej wręczenia oraz odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci wybitnej nauczycielki i kuratora oświaty, działaczki NSZZ Solidarność” i posłanki na Sejm RP.

10 października (niedziela) Litwa obchodziła Dzień Samorządu Terytorialnego. Dzisiaj z tej okazji w Wilnie wręczono nagrody dla zasłużonych samorządowców. Wśród nagrodzonych – Polka Alina Kowalewska, główny doradca w administracji Samorządu m. Wilna, radna samorządu rejonu trockiego z ramienia AWPL-ZChR, prezes koła ZPL w Rudziszkach, wiceprezes Trockiego Oddziału Rejonowego ZPL.

Z inicjatywy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” została ustanowiona Nagroda im. Grażyny Langowskiej. 14 października 2021 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbędzie się uroczystość jej wręczenia oraz odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci wybitnej nauczycielki i kuratora oświaty, działaczki NSZZ Solidarność” i posłanki na Sejm RP.

Rita Tamašunienė, poseł na Sejm Republiki Litewskiej z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, minister spraw wewnętrznych Litwy w l. 2019-2020, odebrała 13 sierpnia, w piątek, Nagrodę Jagiellońską. Ceremonia wręczenia odbyła się w Toruniu, w Kolegium Jagiellońskim.

Jesteś doświadczonym nauczycielem? Chcesz podzielić się swoją wiedzą? Angażujesz sie na rzecz szkolnictwa polskiego na Białorusi/Litwie/Łotwie/Ukrainie? Zdobądź nagrodę dla doświadczonego nauczyciela!

Strona 1 z 6

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Wtorek, 9 sierpnia 2022 

  Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy

  Mt 25, 1-13

  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

  Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść: „Królestwo niebieskie będzie podobne do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było głupich, a pięć rozsądnych. Głupie wzięły lampy, ale nie zabrały ze sobą oliwy. Rozsądne wzięły lampy i oliwę w naczyniach. A gdy pan młody się opóźniał, ogarnęło je znużenie i wszystkie zasnęły. O północy zaś rozległo się wołanie: «Pan młody nadchodzi! Wyjdźcie mu na spotkanie!». Wtedy obudziły się wszystkie panny i przygotowały lampy. Głupie powiedziały do rozsądnych: «Podzielcie się z nami oliwą, bo nasze lampy gasną». Ale rozsądne odpowiedziały: «O nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie do sprzedawców i kupcie sobie». Gdy one odeszły, przybył pan młody. Te, które były przygotowane, weszły z nim na wesele i drzwi zamknięto. Później przyszły pozostałe panny i wołały: «Panie, panie, otwórz nam!». Lecz on im odpowiedział: «Zapewniam was, że was nie znam». Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24