Społeczeństwo

Społeczeństwo

W poniedziałek, 22 kwietnia 2013 r., pod patronatem i wsparciu organizacyjno-finansowym posła do Parlamentu Europejskiego, przewodniczącego Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Waldemara Tomaszewskiego w Parlamencie Europejskim odbył się założycielski kongres Związku Tatarów Europy.

Podczas gdy jedni politycy opowiadają się za podwójnym obywatelstwem, a drudzy straszą nim, większość mieszkańców Litwy uważa, że należy zezwolić na posiadanie obywatelstwa kilku państw – pisze Lietuvos rytas.

„Polacy za granicą – jacy – blisko od Ojczyzny, a jacy, gdy są daleko?" - to temat ostatniego, zaplanowanego na dziś, panelu dyskusyjnego w ramach XVII Forum Polonijnego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. XVII Forum Polonijne poświęcone problemom Polonii potrwa do niedzieli.

W Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu trwa drugi dzień XVII Forum Polonijnego „Polonia wierna polskiej tradycji". Dzisiejsze spotkanie Polonii rozpoczęło się Eucharystią sprawowaną w Kaplicy Zawierzania.

Już za kilka godzin na litewskim kanale telewizyjnym LRT rozpocznie się audycja, której uczestnicy będą dyskutowali o proponowanym przez Akcję Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL) przyjęciu Ustawy o ochronie dzieci poczętych. Udział w audycji weźmie m.in. poseł na Sejm RL z ramienia AWPL Zbigniew Jedziński.

24 kwietnia w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się oficjalna prezentacja nowego czterojęzycznego portalu internetowego L24.lt, na razie – jego wersji polskojęzycznej, w niedalekiej przyszłości mają być przedstawione także strony litewska, rosyjska i angielska. Wielkiej wagi tego wydarzenia, potrzebnego nie tylko społeczności polskiej, lecz też całemu krajowi, nie da się przecenić. W pewnym stopniu ten projekt można uważać jako odpowiedź na zarzuty czynione Polakom na Litwie o rzekomej ich niechęci do integrowania się w życie państwa. Podawanie rzetelnej informacji o osiągnięciach czy problemach, nurtujących społeczeństwo, z pewnością pozwoli wzmocnić wzajemne relacje i rozszerzyć wzajemną wiedzę o sobie i świecie.

Komitet sejmowy powiedział „tak" ustanowieniu na Litwie Dnia Wspólnot Narodowych i Międzynarodowego Dnia Tolerancji.

Samorząd m. Wilna informuje, że odtąd wszystkie kasowniki w transporcie publicznym są przystosowane do potrzeb osób z wadą wzroku i niewidomych. Kasowniki, których w stołecznych środkach transportu publicznego jest 4000, posiadają specjalne wgłębienia.

Podczas rozpoczynającego się dzisiaj dwudniowego posiedzenia Senatu senatorowie wysłuchają informacji MSZ na temat rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą i środków z budżetu państwa przeznaczonych na ten cel w 2012 r.

Rosja wystosowała notę do litewskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w związku z aktem wandalizmu, do którego doszło przed tygodniem na cmentarzu radzieckich żołnierzy w Poniewieżu. Poinformował o tym oficjalny przedstawiciel rosyjskiego MSZ Aleksander Łukaszewicz.

radiowilnowhite

 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24