Cztery wileńskie szkoły - im. Adama Mickiewicza, im. Szymona Konarskiego, im. Aleksandra Puszkina i szkoła w Fabianiszkach – uzyskały status tzw. długich gimnazjów - będą mogły prowadzić nauczanie od klasy 1 do 12.

Frakcja Związku Ojczyzny – Litewskich Chrześcijańskich Demokratów w samorządzie m. Wilna w wyrazie protestu przeciwko farsie, jaka rozgrywa się na drugim już z kolei posiedzeniu rady w związku z decyzjami podejmowanymi w sprawie reorganizacji szkół, oraz z uwagi na działania dyskredytujące cele koalicji, rozmyślnie nie weźmie udziału w dzisiejszym posiedzeniu rady miasta.

Dzisiaj w Wilnie rozpoczęła się trzydniowa międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa "Nauka a oświata mniejszości narodowych w Europie: wczoraj, dzisiaj, jutro (aspekty edukacyjne, społeczno-polityczne, prawne i historyczne). Obrady zorganizowało Stowarzyszenie Naukowców Polaków Litwy. Jest to już trzecia konferencja międzynarodowa na tematy ważne dla mniejszości narodowych zorganizowana przez organizację od roku 2015.

We środę w litewskim Sejmie przedstawiony został sporządzony przez obserwatorów OBWE raport z ostatnich wyborów sejmowych na Litwie. Wskazano w nim na problemy dotyczące litewskiego systemu wyborczego.

Kwestie oświaty mniejszości narodowych zdominowały dzisiejsze spotkanie frakcji Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) w stołecznej radzie z merem Wilna Remigijusem Šimašiusem.

Tablice z nielitewskimi nazwami ulic w Wilnie są zgodne z prawem, orzekł Wileński Okręgowy Sąd Administracyjny.

Lilia Kiejzik, kierownik Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie, otrzymała Odznakę Honorową za działalność teatralną. Polska reżyser została odznaczona przez Departament Mniejszości Narodowych przy Rządzie Republiki Litewskiej.

2016-12-10, 07:31

Dzień Praw Człowieka

10 grudnia obchodzimy Dzień Praw Człowieka. Święto to, obchodzone corocznie, ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1950 roku - w rocznicę podpisania Powszechnej deklaracji praw człowieka z 1948 roku.

We wtorek, 25 października w Gmachu Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie zbierze się sejmowa Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

21 października w Wilnie zostanie zrealizowany projekt edukacyjny skierowany do młodzieży szkolnej na Litwie reprezentującej różne narodowości. Celem projektu jest umożliwienie uczniom z różnych grup narodowościowych zapoznania się ze specyfiką narodów zamieszkujących na Litwie, ich tradycjami i kulturą.

Strona 1 z 13

radiowilnowhite

 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24