W czwartek wieczorem na odcinku Vievis- Žąsliai pociąg towarowy zderzył się ze specjalnym sprzętem przeznaczonym do prac remontowych kolei – donoszą Koleje Litewskie.

Litewski minister transportu Marius Skuodis jeszcze w ub. roku obiecał, że w połowie 2022 roku uruchomione zostanie połączenie kolejowe Wilno-Warszawa. Jest lipiec, a pociąg na tej trasie jeszcze nie jeździ i nie wiadomo, czy w najbliższej przyszłości powiezie chętnych z litewskiego stolicy do głównego miasta w Polsce. 

Po zakończeniu prac remontowych został wznowiony ruch pociągów na odcinku Kalwaria-Szestoki. Od 1 lipca zostanie wznowiony międzynarodowy ruch pociągów do Polski – pociągi pasażerskie będą kursować na trasie Kowno-Białystok-Kowno.

Spółka LTG Link od 3 czerwca znów powiezie pasażerów z Wilna nad litewskie morze. Do 28 sierpnia pociągiem ze stolicy dotrzemy do Połągi, Nidy, miejscowości Preila, Pervalka i Juodkrantė.

W sobotę po 2,5-letniej przerwie odwiedzających znów zaprosi Muzeum Kolejnictwa w Wilnie, które jest najnowocześniejszą tego typu placówką w regionie bałtyckim.

Spółki z grupy Lietuvos geležinkeliai” (LTG) planują wspólnie zwolnić do końca tego roku do 300 specjalistów z różnych dziedzin, poinformowano w specjalnym komunikacie. Część zwolnionych pracowników ma otrzymać zatrudnienie w innych spółkach grupy.

Litewscy ekonomiści szacują, że utrata ładunków z Białorusi na skutek stosowania wobec tego kraju sankcji może spowodować m.in. wzrost cen na żywność. Jeden z kierowników portu w Kłajpedzie szacuje, że z powodu sankcji nałożonych na „Belaruskali” – jednego z największych na świecie producentów nawozu potasowego eksportującego produkcję przez Kłajpedę, straci ok. 18 mln euro. „Koleje Litewskie” szacują, że stracą z tego powodu kolejnych 60 mln euro.

Koleje Litewskie chcą w najbliższym czasie połączyć Wilno z Rygą i Warszawą pociągami pasażerskimi – poinformował Linas Baužys, szef LTG Link.

LTG Link”, przewoźnik pasażerski należący do Kolei Litewskich, tymczasowo zawiesza trasę kolejową Kowno-Białystok-Kowno.

Minister łączności Litwy Jarosław Narkiewicz z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin podpisał rozporządzenie, na mocy którego na elektryfikację wileńskiego węzła kolejowego zostanie skierowanych 38 889 318 euro z unijnego Funduszu Spójności. Za te pieniądze w planach jest elektryfikacja 42 km odcinku linii kolejowej, odnowienie podstacji w Landwarowie i poszerzenie centrum zarządzania ruchem kolejowym.

Strona 1 z 3

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Środa, 22 marca 2023 

    J 5, 17-30

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Ponieważ Jezus uzdrawiał w szabat, Żydzi zaczęli Go prześladować. On jednak im odpowiedział: „Mój Ojciec działa stale, dlatego i Ja działam”. Żydzi więc tym bardziej usiłowali zabić Jezusa. Nie tylko bowiem łamał szabat, lecz samego Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się w ten sposób równym Bogu. Jezus oświadczył im: „Uroczyście zapewniam was: Syn nie może nic uczynić od siebie, jeśli nie widzi działającego Ojca. Wszystko bowiem, co On czyni, czyni również Syn. Ojciec kocha Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni; ukaże Mu nawet większe dzieła od tych, aby wzbudzić wasz podziw. Ponieważ tak jak Ojciec wskrzesza umarłych i daje życie, tak też i Syn obdarza życiem tych, których chce. Ojciec bowiem nie osądza nikogo, lecz całą władzę sądzenia przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali taką cześć Synowi, jaką oddają Ojcu. Kto nie czci Syna, ten nie czci także Ojca, który Go posłał. Uroczyście zapewniam was: Kto jest posłuszny mojej nauce i kto wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Uroczyście zapewniam was: Nadchodzi godzina – a właściwie już jest – kiedy zmarli usłyszą wołanie Syna Bożego. Ci, którzy Go usłyszą, będą żyli. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak też sprawił, że Syn ma je w sobie. Przekazał Mu również władzę sądzenia, gdyż jest On Synem Człowieczym. Przestańcie się dziwić. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą Jego wołanie i wyjdą z nich. Ci, którzy czynili dobro, zmartwychwstaną do życia, ci natomiast, którzy czynili zło, zmartwychwstaną na sąd. Ja nie mogę sam nic uczynić od siebie. Tak osądzam, jak słyszę od Ojca, i mój sąd jest sprawiedliwy, gdyż kieruję się wolą Tego, który Mnie posłał, a nie własną wolą”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24