Na wczorajszym posiedzeniu Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zaaprobowała inicjatywę utworzenia herbu dla Gminy Awiżenie.

Swoje herby ma obecnie 13 z 23 gmin rejonu wileńskiego. Na piątowym posiedzeniu Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zaaprobowała inicjatywę utworzenia herbu dla kolejnej gminy tym razem Bezdan.

Dzisiaj Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła projekty wzorców herbu, flagi heraldycznej i pieczęci gmin Kowalczuki i Zujuny. 

Gmina Suderwa (rejon wileński) chce mieć własny herb, pieczęć i flagę. W ubiegłym tygodniu przedstawiciele gminy odbyli zdalne posiedzenie z Litewską Komisją Heraldyczną oraz projektantem. Podczas posiedzenia zaprezentowano pierwsze szkice herbu.

Wielka Rzesza jest już dziesiątą miejscowością w rejonie wileńskim, która posiada własny herb.

W piątek podczas posiedzenia Rady samorządu rejonu wileńskiego zostały zaprezentowane herby dwóch podwileńskich wsi – Niemieża i Rudomina.

2016-06-16, 12:58

Niemież ma swój herb

Dekretem z dnia 23 maja Prezydent Republiki Litewskiej Dalia Grybauskaitė zatwierdziła herb gminy Niemież w rejonie wileńskim.

Mieszkańcy podwileńskiej wsi Szyłany (gmina zujuńska) mają swój herb, który został zaprezentowany podczas piątkowego posiedzenia Rady samorządu rejonu wileńskiego.

Dziś litewski Rząd zatwierdził program imprez kulturalnych i edukacyjnych, który ma być zrealizowany w 2015 roku w ramach obchodów Roku Regionów Etnograficznych.

Obok herbu państwa, powiatu, samorządu, miasta bądź wsi mogą być również używane herby regionów etnograficznych, proponuje poseł Algis Kašėta i Rada ds. Opieki Kultury Etnicznej.

Strona 1 z 2

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Środa, 22 marca 2023 

    J 5, 17-30

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Ponieważ Jezus uzdrawiał w szabat, Żydzi zaczęli Go prześladować. On jednak im odpowiedział: „Mój Ojciec działa stale, dlatego i Ja działam”. Żydzi więc tym bardziej usiłowali zabić Jezusa. Nie tylko bowiem łamał szabat, lecz samego Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się w ten sposób równym Bogu. Jezus oświadczył im: „Uroczyście zapewniam was: Syn nie może nic uczynić od siebie, jeśli nie widzi działającego Ojca. Wszystko bowiem, co On czyni, czyni również Syn. Ojciec kocha Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni; ukaże Mu nawet większe dzieła od tych, aby wzbudzić wasz podziw. Ponieważ tak jak Ojciec wskrzesza umarłych i daje życie, tak też i Syn obdarza życiem tych, których chce. Ojciec bowiem nie osądza nikogo, lecz całą władzę sądzenia przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali taką cześć Synowi, jaką oddają Ojcu. Kto nie czci Syna, ten nie czci także Ojca, który Go posłał. Uroczyście zapewniam was: Kto jest posłuszny mojej nauce i kto wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Uroczyście zapewniam was: Nadchodzi godzina – a właściwie już jest – kiedy zmarli usłyszą wołanie Syna Bożego. Ci, którzy Go usłyszą, będą żyli. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak też sprawił, że Syn ma je w sobie. Przekazał Mu również władzę sądzenia, gdyż jest On Synem Człowieczym. Przestańcie się dziwić. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą Jego wołanie i wyjdą z nich. Ci, którzy czynili dobro, zmartwychwstaną do życia, ci natomiast, którzy czynili zło, zmartwychwstaną na sąd. Ja nie mogę sam nic uczynić od siebie. Tak osądzam, jak słyszę od Ojca, i mój sąd jest sprawiedliwy, gdyż kieruję się wolą Tego, który Mnie posłał, a nie własną wolą”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24