25 stycznia w Centrum Wspólnoty w Kowalczukach odbyło się tradycyjne już 16. spotkanie zatytułowane „Kolęda z ZPL-em.

Ostatnio w mediach na Litwie rozgorzała oszczercza kampania, którą można określić jako antypolską histerię. Z ubolewaniem należy zaznaczyć, że w tę nagonkę wciągani są przedstawiciele najwyższych władz naszego kraju. Niestety, takie czynności – w odniesieniu do cywilizowanych zasad współżycia osób różnych narodowości, ujętych w prawie krajowym i międzynarodowym – po prostu kompromitują tych prominentnych przedstawicieli państwa zarówno na Litwie, jak też na arenie międzynarodowej” – czytamy w oświadczeniu Związku Polaków na Litwie.

10 stycznia w Ośrodku Kultury w Mickunach odbyło się spotkanie opłatkowe członków koła ZPL.

… po raz kolejny, poczynając od 2002 roku, 20 grudnia, na mecie jubileuszowego dla organizacji roku, zebrali się na tradycyjne spotkanie opłatkowe członkowie Związku Polaków na Litwie, jego przyjaciele i sympatycy – wielka polska rodzina z całej Litwy oraz rodacy z Macierzy. Tak, jak nakazuje polska tradycja – witać narodziny Pana i Święta w gronie bliskich osób, rodzinie.

W dniu 18 grudnia w Gimnazjum „Żejmiana” w Podbrodziu odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe Święciańskiego Oddziału Rejonowego Związku Polaków na Litwie. Na spotkanie przybyli członkowie ZPL z Nowych Święcian, Święcian, Podbrodzia oraz okolic. Ogółem na to wydarzenie przybyło ponad 100 osób.

Zarząd Główny ZPL podjął decyzję o zorganizowaniu 2 maja 2020 roku tradycyjnej parady polskości w Wilnie z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą.

9 listopada, w Kiejdanach, w ramach uroczystych obchodów Święta Niepodległości Polski, świętowano 25-lecie działalności organizacji polskiej ZPL na Laudzie i Żmudzi.

19 października na litewskim Pomorzu odbyły się uroczystości, poświęcone 20-leciu Kłajpedzkiego Oddziału Związku Polaków na Litwie.

Nad litewski Bałtyk rodaków z różnych zakątków Wileńszczyzny, Białorusi i nawet Polski zarzuciły koleje losu. Wielu z nich znalazło się tu z powodu romantycznego marzenia zostania marynarzami, inni – z bardziej prozaicznych przyczyn – dostawali przydziały pracy czy też podążali w ślad za małżonkami. Przed 20 laty za przykładem rodaków z Ziemi Wileńskiej oraz innych regionów Litwy połączyli się pod sztandarem Związku Polaków na Litwie.

12 października 2019 roku na stadionach i salach sportowych rejonu wileńskiego odbył się tradycyjny Festyn Sportowy Związku Polaków na Litwie, którego organizatorami jest Centrum Sportowe ZPL.

Strona 1 z 6

radiowilnowhite

 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24