Życzenia świąteczne składa mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.

7 grudnia br. uczniowie klas początkowych Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach witali 13 orszak sandomierskich mikołajów.

Dzisiaj odbyła się uroczysta inauguracja Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Dziewieniszkach.

Działalność samorządu rejonu solecznickiego na czele z merem Zdzisławem Palewiczem została doceniona przez władze Litwy.

5 października br. mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz odbył comiesięczną naradę roboczą ze starostami gmin oraz dyrektorami placówek samorządowych, podczas której zostały omówione aktualne kwestie działalności wyżej wspomnianych instytucji. W spotkaniu także wzięli udział wicemer rejonu solecznickiego Andrzej Andruszkiewicz, dyrektor administracji samorządu rejonu solecznickiego Józef Rybak i wicedyrektor administracji Beata Pietkiewicz.

- Od wielu lat samorząd rejonu solecznickiego podejmuje działania zmierzające ku rozwojowi kontaktów partnerskich oraz szeroko pojętej współpracy zagranicznej. Efektem tego jest partnerstwo z ponad 30 miastami i gminami, ukoronowane Dyplomem Honorowym Rady Europy w 2008 i Honorową Flagą Rady Europy w 2012 roku.

Życzenia z okazji 1 września, pierwszego dnia nowego roku szkolnego, składają merowie rejonów wileńskiego i solecznickiego Maria Rekść i Zdzisław Palewicz.

Dzisiaj we wsi Karolina, gmina gerwiska rejonu solecznickiego, odbyły się zawody oraczy. O tytuł najlepszego oracza rejonu rywalizowało 9 rolników. Zwyciężył Stanisław Iwaszko.

Dzisiaj mer samorządu rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz spotkał się z delegacją z Urzędu Miejskiego w Choroszczy. Przedstawiciele obu samorządów rozmawiali o możliwościach przyszłej współpracy.

W poniedziałek mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz spotkał się z posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Arturem Górskim, informuje samorząd rejonu solecznickiego.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Środa,
  21 października 2020

  Łk 12, 39-48

  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

  Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zważcie na to, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjdzie złodziej, nie pozwoliłby mu włamać się do swego domu. I wy też bądźcie gotowi, bo w chwili, kiedy się nie spodziewacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. Wtedy Piotr zapytał: „Panie, czy mówisz tę przypowieść do nas, czy do wszystkich?”. Pan odpowiedział: „Kto jest tym wiernym i rozsądnym zarządcą, którego pan ustanowi nad swoją służbą, aby we właściwym czasie rozdawał należne porcje pożywienia? Szczęśliwy sługa, którego pan zastanie przy tej czynności, gdy powróci. Naprawdę mówię wam, że powierzy mu zarząd nad całym swoim majątkiem. Lecz jeśli ten sługa pomyśli sobie: «Mój pan opóźnia swoje przybycie» i zacznie bić sługi i służące, jeść, pić i upijać się, to jego pan nadejdzie w nieoczekiwanym dniu i o nieznanej godzinie. Wtedy odsunie go i umieści wśród niewiernych. Sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował ani nie postąpił zgodnie z jego wolą, będzie surowo ukarany. Ten zaś, który jej nie poznał, a uczynił coś godnego kary, zostanie ukarany łagodniej. Od każdego, któremu wiele dano, wiele też będzie się wymagać, a komu więcej powierzono, od tego też więcej będą żądać”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24