2014-07-28, 11:03

Pięknieje centrum Wilna

Kontynuowane są prace porządkowe góry Giedymina oraz sam Zamek Górny. W ramach prowadzonych prac zostaną uporządkowane i zakonserwowane pozostałości południowej i północnej baszt Zamku Górnego oraz muru obronnego.

Stołeczny samorząd informuje przedsiębiorstwa i placówki, mające zainstalowane drogowe znaki usługowe według wydanych zezwoleń, że w sierpniu będzie przeprowadzane sprawdzanie ich stanu pod kątem oceny, czy znaki usługowe spełniają wymogi Przepisów Ruchu Drogowego i Przepisów Umieszczania Znaków Drogowych.

Wydział Turystyki stołecznego samorządu wspólnie z Wileńskim Centrum Informacji Turystycznej i Biurem Konferencyjnym oraz funkcjonariuszami Wydziału Porządku Publicznego stołecznej policji zorganizowali akcję prewencji nielegalnej pracy przewodników.

W stolicy przygotowania do nowego roku szkolnego idą pełną parą: budowane jest nowe przedszkole w Santaryszkach, trwa remont w 65 placówkach oświatowych. Trzy z nich odwiedził dzisiaj mer Wilna Artūras Zuokas, wicemer Jarosław Kamiński oraz pracownicy wydziału oświaty.

Inwestorzy z Węgier są zainteresowani budową wielofunkcyjnego kompleksu zdrowia, oświaty i zajętości w Szeszkinie.

Samorząd miasta Wilna wydał dziś oświadczenie, w którym podkreślił, że zadłużenie miasta wzrosło trzykrotnie od 2007 roku, za panowania konserwatystów. W 2007 roku dług wynosił 274 mln litów, zaś w 2011 roku, gdy władzę przejął obecny skład rady, dług był już trzykrotnie większy i wynosił 798,9 mln litów. „Za rządów konserwatystów dwukrotnie wzrosło również zadłużenie państwa" – czytamy w komunikacie stołecznego samorządu.

Korzystając z nieobecności gospodarza złodzieje obrabowali dom przy ulicy M. Marcinkevičiusa w Wilnie.

Samorząd miasta Wilna zamierza zainstalować nowoczesną iluminację jednego ze stołecznych mostów. Obecnie trwa sondaż wśród wilnian.

Podczas spotkania władz miasta Wilna i przedstawicieli branży turystycznej postanowiono, że przewodnicy będą informowali turystów o tym, że dawanie i branie jałmużny jest nielegalne. Ta informacja będzie też rozpowszechniana poprzez centra informacji turystycznej, lokale gastronomiczne i hotele.

Nowym środkiem transportu w Wilnie mają być autobusy pośpieszne, wynika z badania przeprowadzonego przez specjalistów ds. transportu ze stołecznego samorządu oraz Wileńską Szkołę Transportu Kolejowego i Usług Biznesowych.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Poniedziałek, 16 maja 2022 

    J 17, 20-26

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósł swoje oczy ku niebu i powiedział: „Proszę Cię nie tylko za nimi, lecz także za tymi, którzy uwierzą we Mnie dzięki ich nauczaniu, aby wszyscy byli jedno. Podobnie jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, tak i oni niech będą w Nas, aby świat uwierzył, że to Ty Mnie posłałeś. Obdarzyłem ich chwałą, jaką otrzymałem od Ciebie, aby byli jedno, podobnie jak My jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we Mnie – niech staną się doskonałą jednością, aby świat poznał, że to Ty Mnie posłałeś i tak ich umiłowałeś, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, pragnę, aby ci, których Mi powierzyłeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą Mnie obdarzyłeś. Umiłowałeś Mnie bowiem przed stworzeniem świata. Sprawiedliwy Ojcze! Świat Cię nie poznał, Ja jednak Cię poznałem. I oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby była w nich ta miłość, jaką Mnie umiłowałeś, i abym Ja był w nich”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24