„Bez pamięci o Ponarach nie można kształtować tożsamości narodu i państwa polskiego” – powiedział Jan Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych podczas Apelu Pamięci w Ponarach.

W poniedzałek, 23 września, w Domu Polskim w Nowych Święcianach odbyła się konferencja ponarska pt. „25 lat działalności Stowarzyszenia Rodzina Ponarska”. Prelegentami byli dr hab. Monika Tomkiewicz z IPN Gdańsk i dr Maria Wieloch, prezes Stowarzyszenia Rodzina Ponarska.

Na Litwie goszczą przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Ponarska. Jak co roku przybywają oni na Litwę, by oddać hołd ofiarom tragedii ponarskiej.

Na Wileńszczyźnie trwają Uroczystości Ponarskie, tradycyjnie organizowane we wrześniu przez Stowarzyszenie „Rodzina Ponarska”. Kulminacja obchodów odbyła się w środę w Kwaterze Polskiej w Ponarach.

Dzisiaj Stowarzyszenie Rodzina Ponarska oddało hołd ofiarom ludobójstwa w Wilnie.

W dniach 23-27 września w Wilnie i na Wileńszczyźnie odbywają się Uroczystości Ponarskie, organizowane przez Stowarzyszenie Rodzina Ponarska.

Na Litwie trwają uroczystości Dnia Ponarskiego. Kulminacja uroczystości miała miejsce dzisiaj w Ponarach. 

Na Wileńszczyźnie trwają uroczystości Dnia Ponarskiego. Dzisiaj uczestnicy obchodów złożyli kwiaty przy bramie więzienia na Łukiszkach oraz pod obeliskiem przy Muzeum Ofiar Ludobójstwa przy ul. Ofiarnej w Wilnie, gdzie w czasie okupacji znajdował się areszt śledczy.

– Ponary są takim elementem, który jest zapomniany. Dopiero teraz dzięki ciężkiej pracy Stowarzyszenia „Rodzina Ponarska” wrócił do podręczników historii i przychodzi do pamięci ludzi” – powiedział profesor Uniwersytetu Gdańskiego, pracownik Oddziału IPN w Gdańsku dr hab. Piotr Niwiński podczas środowej Konferencji Ponarskiej w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

2016-09-28, 15:13

Apel pamięci w Ponarach

Za ofiary i zbrodniarzy mordu ponarskiego modlono się podczas apelu pamięci w Kwaterze Polskiej w Ponarach. Uroczystość ta była głównym punktem obchodów Dnia Ponarskiego na Wileńszczyźnie.

Strona 1 z 2

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Środa,
  3 czerwca 2020


  świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy, wspomnienie

  Mk 12, 18-27

  Słowa Ewangelii według świętego Marka

  Podeszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zadali Mu pytanie: „Nauczycielu, Mojżesz zarządził, że jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi potomka, to jego brat ma wziąć ją i wzbudzić potomstwo swemu bratu. Było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając, nie pozostawił potomka. Drugi ją wziął i też umarł bezdzietny, podobnie trzeci. I żaden z siedmiu nie zostawił potomka. W końcu po nich wszystkich umarła i ta kobieta. Skoro siedmiu miało ją za żonę, przy zmartwychwstaniu – jeśli powstaną – którego z nich będzie żoną?”. Jezus powiedział: „Czyż nie dlatego błądzicie, że nie znacie Pisma ani mocy Boga? Przecież kiedy powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co zaś tyczy się umarłych, że zmartwychwstaną, to czy nie czytaliście o krzewie w księdze Mojżesza? Bóg powiedział do niego: «Ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Bardzo się mylicie”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24