„Jeśli zapomnę o Nich – Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie!” Apel Pamięci w Ponarach

2022-09-26, 17:03
Oceń ten artykuł
(1 głos)
„Jeśli zapomnę o Nich – Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie!” Apel Pamięci w Ponarach Fot. Jerzy Karpowicz

W poniedziałek, 26 września, w wileńskich Ponarach, miejscu masowych egzekucji w okresie okupacji niemieckiej, odbyły się główne obchody Uroczystości Ponarskich, tradycyjnie organizowanych we wrześniu przez Stowarzyszenie „Rodzina Ponarska”. Była to kolejna bardzo udana impreza współorganizowana przez Związek Polaków na Litwie. W uroczystościach wzięło udział blisko tysiąc osób.

W latach 1941-1944 Ponary były miejscem masowych mordów, dokonywanych przez oddziały SS, policji niemieckiej i kolaboracyjnej litewskiej. Wymordowano ponad 100 tys. osób, głównie Żydów i Polaków. Uroczystości Ponarskie, które mają za zadanie podtrzymać pamięć o ofiarach tych mordów, zostały zorganizowane na Wileńszczyźnie już po raz siódmy. Ich kulminacją był Apel Pamięci w Kwaterze Polskiej w Ponarach oraz Msza św. w intencji ofiar i sprawców mordu.

Hołd poległym złożyli przedstawiciele instytucji i organizacji z Polski i Litwy, reprezentanci społeczności polskiej na Wileńszczyźnie, w tym prezes Związku Polaków na Litwie, poseł do Parlamentu Europejskiego Waldemar Tomaszewski, poseł na Sejm RL Czesław Olszewski, mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, przewodniczący Rady Polonii Świata Jarosław Narkiewicz, wiceprezes ZPL Edward Trusewicz, jak również kombatanci, przedstawiciele urzędów, władz samorządowych oraz licznie zgromadzona społeczność szkolna z Wileńszczyzny, harcerze i in. W uroczystościach uczestniczyła także wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska, Ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska, konsul RP w Wilnie Irmina Szmalec, Bogusław Nizieński, przewodniczący Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Szefie UdsKiOR, a także prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Józef Szyłejko.

"Sięgajmy po wzorce z przeszłości"

"Żydzi byli mordowani w ramach zaplanowanego przez Niemców holokaustu, natomiast Polacy byli mordowani za swój patriotyzm, umiłowanie Ojczyzny, za walkę z niemieckim okupantem, za pomoc Żydom, za polskość." - mowiła podczas uroczystości Prezes stowarzyszenia „Rodzina Ponarska” Maria Wieloch.

Prezes przypomniała, że w tym roku przypada 80. rocznica rozstrzelania dużej grupy młodzieży – ponad 100 dziewcząt i chłopców ze Związku Wolnych Polaków: „Ci młodzi ludzie zdający sobie sprawę z wielkiego ryzyka jakie stanowił udział w organizacji nie wahali się dla dobra ojczyzny walczyć, a przecież byli młodzi, nam się wydaje, że mieli przed sobą piękne życie, a przecież ofiara ich krwi stanowi najlepsze świadectwo, przykład i wzór dla następnych pokoleń zamieszkujących tę ziemię. To dzięki ich postawie i walce byli inni, którzy podejmowali walkę o wolną Polskę. Bez wahania każdy z nich składał przysięgę, aby stać się członkiem grupy konspiracyjnej."  Niestety, mówiła M. Wieloch, niektórzy, jak młodzi chłopcy z Trok nie zdążyli tej przysięgi złożyć, gdyż zostali zamordowani 2 października 1941 roku.

Maria Wieloch wystosowała także apel do zebranych: „Apeluję do sięgania po wzorce z przeszłości, do wspólnego działania dla dobra naszej Polski, Litwy, Europy, rodziny i przyjaciół. W dobie trudnej sytuacji w Europie ideały młodzieży ze Związku Wolnych Polaków są aktualne. Strzeżmy je w sobie, aby świat był piękniejszy.” 

"Jesteśmy tutaj, by dać świadectwo prawdzie, by nazywać rzeczy po imieniu"

„Jesteśmy tutaj, by dać świadectwo prawdzie, by nazywać rzeczy po imieniu. Mówiąc o akcie ludobójstwa popełnionym na Polakach i Żydach, cały czas zadajemy sobie pytanie: jak do tego mogło dojść? Jak to się stało? Jak to wszystko było możliwe? Te same pytania pojawiają się w kontekście obecnych wydarzeń na Ukrainie.” - mówiła podczas uroczystości wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska. "Zbrodnia w Ponarach, zbrodnia na Ukrainie to konsekwencja chorych ideologii” – dodała.

„Stojąc przy grobach naszych Rodaków, pamiętając o ofierze jaką ponieśli za to tylko, że byli Polakami i Żydami, musimy głośno wołać nie! Nie dla ludobójstwa, nie dla zbrodni wojennych, nie dla wojny.” – mówiła.

Wicemarszałek Sejmu RP podkreśliła, że rozgrywający się na Ukrainie konflikt zagraża nam wszystkim, całej Europie, dlatego powinniśmy być solidarni: „Nie dajmy się podzielić, pielęgnujmy nasze dobre relacje i nie bójmy się rozmawiać o sprawach trudnych. Rozwiązujmy nasze problemy w duchu przyjaźni i porozumienia. Jesteśmy to winni ofiarom Ponar oraz wszystkim, którzy oddali życie w obronie naszej niepodległości i suwerenności.” – zaapelowała.

Małgorzata Gosiewska podziękowała także stowarzyszeniu „Rodzina Ponarska” za jego działalność: „To dzięki Wam pamiętamy, to dzięki Wam tu jesteśmy, to Wy nie pozwalacie nam zapominać."

Celem Związku Polaków na Litwie przekazanie pamięci przyszłym pokoleniom

Prezes Związku Polaków na Litwie oraz Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin, europoseł Waldemar Tomaszewski przywitał wszystkich zebranych oraz podziękował „Rodzinie Ponarskiej” na czele z Marią Wieloch za ogrom pracy jaką wykonują, by pamięć o ludobójstwie była wciąż żywa. Prezes sztandarowej polskiej organizacji na Litwie mówiąc o początkach działalności „Rodziny Ponarskiej” wspomniał pierwszą prezes stowarzyszenia - śp. Helenę Pasierbską oraz podkreślił, że stowarzyszenie wykonało ogromną robotę, a „dziś z satysfakcją możemy powiedzieć, że ta praca daje owoce.”

„Wielkie dzięki dla Rodziny Ponarskiej i dla wszystkich osób z Wileńszczyzny zaangażowanych w pielęgnowanie tej pamięci. Dzisiaj zgromadziło się tutaj około 1000 osób, tylko miejsc siedzących jest 700, ogrom młodzieży – to jest właśnie to, o co zabiegaliśmy jako Związek Polaków na Litwie, jeden z organizatorów tego święta – żeby przekazać tę pamięć przyszłym pokoleniom, naszym dzieciom i wnukom. Taki szeroki udział w imprezach młodzieży to ta droga, którą będziemy podążali.” - mówił W. Tomaszewski.

„Ponary to ludobójstwo, ale też przykład i wzorzec postawy patriotycznej polskiej młodzieży z tamtych lat dla dzisiejszej młodzieży – że mimo o wiele gorszych warunków swoją polskość pielęgnowali, podjęli walkę z okupantem, składali przysięgi i tu na Ziemi Wileńskiej spełnili swój obowiązek. Nasza młodzież dzisiaj jest też wspaniała i na pewno ta pamięć będzie przekazana poprzez Was wszystkich.” - wyraził przekonanie prezes ZPL.

Swe przemówienie Waldemar Tomaszewski zakończył słowami z „Dziadów” Adama Mickiewicza, które, jak podkreślił, powinny być naszym mottem na przyszłe lata: „Jeśli zapomnę o Nich – Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie!”

„Ponary wpływają na naszą teraźniejszość i pozostaną w naszej świadomości przez następne pokolenia"

Podczas uroczystości odczytano list od wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego RP Jaroslawa Sellina. „Ponary wpływają na naszą teraźniejszość i pozostaną w naszej świadomości przez następne pokolenia, dlatego ofiara naszych przodków złożona w imię miłości do Ojczyzny zobowiązuje nas, by czerpać z ich bohaterskiej historii czerpać mądrość i wyciągać wnioski na przyszłość” – m.in. czytamy w liście wiceministra.

Swe słowa do uczestników uroczystości skierował także szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, któremu obowiązki służbowe nie pozwoliły osobiście uczestniczyć w obchodach. „W tym szczególnym roku mocno wybrzmiewa historia Związku Polaków działającego pod szyldem za naszą i waszą wolność. W tym haśle ożył duch Lelewela i Mickiewicza, ożyli Filareci i Filomani – wielcy poprzednicy tych młodych, którzy podjęli pałeczkę w sztafecie pokoleń. (…) Zachowaliśmy się godnie – takie to było pokolenie i takie jest jego przesłanie dla potomnych, że dobro prawdziwe nie umiera, lecz kiełkuje i wzrasta, a zło wstydliwie kryje się przed światem.” – napisał Jan Józef Kasprzyk.

List do uczestników Uroczystości Ponarskich wystosował także prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki: „Organizowane co roku staraniem Rodziny Ponarskiej uroczystości są najlepszym dowodem na to, że fundamentem trwania przekazu historycznego jest pamięć. Nie wolno nam zapomnieć o wydarzeniach, które rozgrywały się w Ponarach, dlatego składam na ręce organizatorów szczere podziękowania za utrwalanie pamięci oraz zaufanie, którym obdarzyli Instytut Pamięci Narodowej, włączając nas w tegoroczne uroczystości.” – pisał.

Prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Józef Szyłejko, przypomniał, że towarzystwo już w chwili powstania w 1988 roku, rozpoczęło działania przywracające pamięć o pomordowanych w Ponarach, a w 1989 uczestniczyło w postawieniu pierwszego Krzyża Ponarskiego. „Cieszymy się, że Rodzina Ponarska kontynuuje nasze dzieło. Serdecznie dziękuję wszystkim, w imieniu Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, w imieniu Wilniuków rozsianych po całej Macierzy za czczenie pamięci pomordowanych naszych Rodaków.” - mówił.

Podczas wydarzenia Medalami Pro Patria zostało odznaczonych 18 przedstawicieli polskiej społeczności na Wileńszczyźnie, wybitnie zasłużonych w pielęgnowaniu pamięci o bohaterstwie Polaków Ziemi Wileńskiej. Medale Pro Patria zostały przyznane przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka na wniosek Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej oraz Związku Polaków na Litwie. Odznaczenia zostały wręczone przez Wojciecha Lesiaka, dyrektora Gabinetu Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i sędziego Bogusława Nizieńskiego, przewodniczącego Rady do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przy Szefie UdsKiOR.

Medalami Pro Patria zostali odznaczeni: Stanisław Adomaitis, Marija Ažubalienė, Algimant Baniewicz, Władysław Borys, Tomasz Bożerocki, Zbigniew Bujko, Wioleta Cereszka, Mirosław Gajewski, Aleksander Kisielewski, Arnold Piotrowicz, Alicja Pieślak, Andrzej Sidorowicz, Romuald Sieniuć, Konstanty Ulewicz, Albert Wołk.

Po ceremonii wręczenia odznaczeń, wiceprezes stowarzyszenia "Rodzina Ponarska" Przemysław Jan Namsołek odczytał Apel Pamięci.

Po Apelu Pamięci uczestnicy uroczystości wzięli udział w mszy św. w intencji ofiar ponarskich i ich oprawców, którą celebrował proboszcz parafii w Wojdatach ks. Daniel Dzikiewicz, proboszcz parafii w Butrymańcach ks. Józef Aszkiełowicz oraz franciszkanin z Gdańska - o. Marek Kiedrowicz. Śpiewy liturgiczne wykonał chór "Ballada" z Wojdat. 

Po nabożeństwie liczne delegacje złożyły przy Polskiej Kwaterze wieńce, a następnie udały się do Domu Kultury Polskiej w Wilnie, gdzie odbyła się konferencja ponarska.

***

Uroczystości Ponarskie rozpoczęły się na Wileńszczyźnie 22 września i potrwają do 27 września. Głównym organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie „Rodzina Ponarska”, współorganizatorem - Związek Polaków na Litwie oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Patronat honorowy nad uroczystościami objął minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Impreza została dofinansowana ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.

flaga i godlo

logo wspolnoty

 

 

Komentarze   

 
#12 Marek 2022-10-02 15:15
Msza święta i konferencje ponarskie upowszechniają wiedzę o tym niebywałym ludobójstwie, "większym" Katyniu, w którym zginęła polska patriotyczna elita Wilna i Wileńszczyzny. Cześć ich pamięci!
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#11 greg 2022-09-28 23:00
Bardzo udana impreza. Doskonale zorganizowana. Z ważnymi gośćmi i licznym udziałem mieszkańców. Tak należy czcić pamięć bohaterów.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#10 LT-PL 2022-09-27 16:39
Trzeba pamiętać nie tylko o Bohaterach ale i o sprawcach.Radca lietuviski(tarejas) ds. pracy i i spraw socjalnych przy Generalnym Komisariacie Litwy Jonas Paukštys w opracowanym rozdzielniku na rok 1942, obłożył obowiązkiem dostarczenia młodych ludzi na roboty do Niemiec powiaty litewskie: Birże, Mariampol i Telsze po 200 osób. Powiaty zaś z ludnością polską otrzymały wielokrotnie wyższe kwoty: wileński – 3200 osób na roboty przymusowe, ejszyski – 1400, oszmiański – 2200. Wilno musiało dostarczyć do Niemiec aż 10 tys. ludzi, wiadomo przeważnie jakiej narodowości. Tylko w jednej łapance 23 maja 1942 roku na Snipiszkach i Zwierzyńcu w Wilnie, aresztowano 320 Polaków, w tym 103 kobiety (w akcji tej uczestniczyło 120 funkcjonariuszy Saugumy i policji kryminalnej, 450 policjantów litewskich i 700 żołnierzy Wehrmachtu. Tylko z byłej gminy niemenczyńskiej w 1942 r. na roboty przymusowe wywieziono 126 osób.To właśnie z tych łapanek i ze spisów saugumo wyznaczono ponad 100 dziewcząt i chłopców ze Związku Wolnych Polaków do rozstrzelania.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#9 z Polski 2022-09-26 22:54
Gratuluję uczestnikom za świadectwo, a organizatorom za przygotowanie tej pięknej, jakże polskiej, głęboko patriotycznej imprezy.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#8 Patriota 2022-09-26 22:47
Wszyscy dzisiaj obecni na wiecu pamięci w Ponarach byli pod wrażeniem wspaniałej organizacji przez Stowarzyszenie „Rodzina Ponarska” i Związek Polaków na Litwie. Za ostatnie kilka miesięcy to już 3 tak szeroka impreza poświęcona pamięci narodowej organizowana przez Związek Polaków na Litwie. ZPL na swe przedsięwzięcia gromadzi dosłownie tysiące osób jak dzisiaj w Ponarach, w sierpniu w Zułowie, w lipcu na Rossach i Krawczunach. Gratulacje i szczere słowa podziękowania.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#7 Andrzej 2022-09-26 22:37
Żeby dać świadectwo prawdzie do Ponar przybyło około tysiąc osób! Obchody odbyły się z inicjatywy Rodziny Ponarskiej, ale organizacją w tym roku zajął się Związek Polaków na Litwie. Wszystko przebiegło należycie, godnie, jak na wielką patriotyczną uroczystość przystało.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#6 Związek Wolnych Polaków 2022-09-26 21:51
Cześć i Chwała polskim Bohaterom z Armii Krajowej i młodzieżowego Związku Wolnych Polaków.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#5 PL-LT 2022-09-26 21:19
Wilniucy ze Związku Polaków na Litwie są kustoszami kresowego dziedzictwa.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#4 Jan 2022-09-26 21:18
Musimy pamiętać, oddawać hołd, dbać o spuściznę - bo oni ginęli za umiłowaną Ojczyznę-Polskę.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#3 Adam 2022-09-26 21:17
Prawda jest taka, że w Ponarach Polacy byli mordowani za swój patriotyzm, umiłowanie Ojczyzny, za walkę z niemieckim okupantem, za pomoc Żydom, za polskość.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Wtorek, 21 marca 2023 

    J 5, 1-16

    Ewangelii według świętego Jana

    Przypadało święto żydowskie i Jezus przybył do Jerozolimy. W Jerozolimie przy Owczej Bramie znajdowała się sadzawka, nazywana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków. W ich obrębie leżało wielu chorych, niewidomych, kulawych, sparaliżowanych. Był tam także pewien człowiek, który chorował trzydzieści osiem lat. Jezus zauważył go leżącego tam, a wiedział, że mężczyzna ten już od dłuższego czasu był chory. Zapytał go więc: „Chcesz być zdrowy?”. Chory odpowiedział: „Panie, nie mam nikogo, kto by mnie zanurzył w sadzawce po poruszeniu się wody. A kiedy ja już do niej wchodzę, ktoś inny mnie wyprzedza”. Wtedy Jezus polecił mu: „Wstań, weź swoje posłanie i chodź!”. I natychmiast człowiek ten wyzdrowiał. Zabrał swoje posłanie i chodził. W tym zaś dniu przypadał szabat. Żydzi więc upomnieli uzdrowionego: „Dziś jest szabat i nie wolno ci nosić twego posłania”. Lecz on im odparł: „Przecież ten, który mnie uzdrowił, powiedział mi: «Wstań, weź swoje posłanie i chodź!»”. Zapytali go więc: „Kim był ten człowiek, który ci powiedział «Wstań i chodź»?”. Uzdrowiony jednak nie wiedział, kto to był, ponieważ Jezus oddalił się od zgromadzonego tam tłumu. Gdy Jezus spotkał go później na terenie świątyni, powiedział do niego: „Spójrz, jesteś całkiem zdrowy. Nie grzesz już więcej, aby cię nie spotkało coś gorszego”. Po odejściu człowiek ten oznajmił Żydom, że to właśnie Jezus go uzdrowił. Z tego powodu, że Jezus uzdrawiał w szabat, Żydzi zaczęli Go prześladować.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24