Początek pandemii: jak wszystko wyglądało w rzeczywistości

2020-10-11, 11:26
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Początek pandemii: jak wszystko wyglądało w rzeczywistości fot. shutterstock

Wprowadzony stan wyjątkowy i kwarantanna, nowe akty prawne i zalecenia – nowości wprowadzane na początku pandemii kardynalnie zmieniły życie codzienne mieszkańców Litwy. Tym niemniej, gdyby nie szybka reakcja rządu, urzędów państwowych i samorządów, a także operatywne podejmowanie decyzji, Litwa, co jest bardzo prawdopodobne, nie trafiłaby do dziesiątki państw z najmniejszą liczbą chorych na koronawirusa i liczbą zgonów.

Pierwsze kroki w celu przeciwdziałania pandemii

11 marca br. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła światową pandemię nowego koronawirusa. Tymczasem Litwa podjęła kroki jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem faktu, że na skalę światową szerzy się wirus zagrażający życiu ludzkiemu.

Pomimo że w lutym na Litwie jeszcze nie było ani jednego przypadku zakażenia się koronawirusem, w końcu miesiąca rząd ogłosił stan wyjątkowy, który objął cały kraj. Nieco później, 16 marca, podjęto decyzję o wprowadzeniu w kraju kwarantanny.

Ministerstwa poszły w ślad za tym przykładem operatywnej reakcji i podjęły stosowne decyzje, które pomogły w kontrolowaniu sytuacji na Litwie, opracowały zalecenia dla samorządów i innych instytucji na temat tego, jak powinny być świadczone niezbędne usługi, jak powinna wyglądać organizacja pracy itd.

Wiele uwagi poświęcono zakładom opieki zdrowotnej, najbardziej bowiem obciążeni byli właśnie pracujący w nich lekarze. Początkowo przygotowano 5 największych w kraju szpitali, które były gotowe do przyjęcia na badania i leczenie pacjentów z COVID-19: Centrum Chorób Zakaźnych przy Klinikach Santaros Uniwersytetu Wileńskiego i szpital dziecięcy, Szpital Kliniczny w Kownie, Szpital Uniwersytecki w Kłajpedzie, Szpital Republikański w Poniewieżu oraz Szpital Republikański w Szawlach.

Zostały one, jak poinformował Mindaugas Kanapickas, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, wyposażone w środki ochronne z rezerwy państwowej.

„Nasza służba nie rzuciła się nagle do ogłaszania dużych przetargów i gromadzenia rezerwy. Tym niemniej pamiętać należy, że jesteśmy również administratorem rezerwy państwowej, z której przydzieliliśmy zasoby dla 5 największych w kraju szpitali, wyposażyliśmy, dla przykładu, lekarzy w respiratory i inne niezbędne środki ochrony.

Bez względu na dzień tygodnia i porę doby dostarczaliśmy do szpitali duże ilości środków. Z czasem rezerwa ta została uzupełniona i urzędy nabywały je zgodnie z potrzebami” – mówi Kanapickas.

Z informacji kancelarii rządu wynika, że w styczniu z uwagi na niewystarczającą liczbę środków w rezerwie państwowej pilnie poszukiwano możliwości nabycia niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu medycznego oraz odczynników laboratoryjnych na stwierdzenie obecności COVID-19. W marcu z rezerwy państwowej rząd przeznaczył Ministerstwu Ochrony Zdrowia 1,24 mln euro na działania prewencyjne w zwalczaniu koronawirusa.

Jak twierdzi kancelaria rządu, taka operatywna reakcja w znacznym stopniu przyczyniła się zwalczania rozprzestrzeniania się wirusa: „Staje się to widoczne, gdy porównamy wskaźniki Litwy, Unii Europejskiej i państw z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Litwa trafiła do pierwszej dziesiątki państw z najmniejszą stwierdzoną liczbą przypadków koronawirusa. Pod względem stwierdzonej liczby zgonów Litwa również trafia do dziesiątki państw z najmniejszą liczbą zgonów. Ten dobry wskaźnik jest wynikiem zmobilizowania się mieszkańców, a także profesjonalnych działań lekarzy”.

Powszechna kwarantanna – co dalej?

Tuż po wprowadzeniu kwarantanny podjęto szereg decyzji mających na celu kontrolę rozprzestrzeniania się wirusa. Pracownicy resortów, samorządów i innych urzędów sektora publicznego pracowali zdalnie, opracowano plan ożywiania gospodarki i łagodzenia skutków szerzenia się koronawirusa.

Oświata, otoczenie socjalne, usługi publiczne i administracyjne, sektor kultury, handel zagraniczny, gospodarka, rynek pracy – są to dziedziny, które zostały przez rząd zaliczone do grupy tych, które na skutek pandemii ucierpiały najbardziej.

Z uwagi na fakt, że koronakryzys w pierwszej kolejności dotknął gospodarkę i rynek pracy, w marcu uruchomiono plan ożywiania gospodarki z 5-miliardowym budżetem. Plan ma na celu zachowanie miejsc pracy i utrzymanie poziomu dochodów mieszkańców, a także wspieranie przedsiębiorców oraz ożywienie gospodarki.

„Zatwierdzenie i realizacja planu ożywiania gospodarki jest niesłychanie ważnym krokiem, który ma pomóc pracownikom i przedsiębiorstwom w radzeniu sobie z krótkofalowymi wyzwaniami. Państwa są proszone nie tylko o opracowywanie planów zwalczania pandemii, ale też strategii dostosowania się do diametralnie innych warunków funkcjonowania różnych dziedzin państwa, tzw. strategii nowej rzeczywistości” – o przygotowaniach do różnych scenariuszy donosi kancelaria rządu.

Oprócz tego planu rząd opracował ponadto m.in. plan działań na rzecz wdrożenia strategii zwalczania COVID-19, plan DNA gospodarki przyszłości, plan promocji strategii zwalczania COVID-19.

Celem tych planów zwalczania koronawirusa jest przeciwdziałanie szerzeniu się wirusa w kraju i należyte przygotowanie się do ewentualnych kolejnych fal pandemii w przyszłości.

Informacja przygotowana na zamówienie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Poniedziałek, 27 marca 2023 

    J 8, 1-11

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Jezus udał się na Górę Oliwną. Rankiem jednak przybył ponownie do świątyni. A gdy cały lud przyszedł do Niego, usiadł i nauczał ich. Wtedy nauczyciele Pisma i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją w środku i powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, tę kobietę dopiero co przyłapano na cudzołóstwie. Mojżesz polecił nam w Prawie, aby takie kobiety kamienować. A jakie jest Twoje zdanie?”. Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby móc Go oskarżyć. Jezus tymczasem pochylił się i pisał palcem na ziemi. A gdy oni nie przestawali się dopytywać, wstał i rzekł: „Ten z was, który jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem”. I znowu się pochylił i pisał na ziemi. Gdy to usłyszeli, zaczęli po kolei rozchodzić się, poczynając od starszych ludu, tak że w końcu został tylko On i stojąca pośrodku kobieta. Gdy Jezus wstał, zapytał ją: „Kobieto, gdzie oni są? Nikt cię nie potępił?”. Ona zaś odparła: „Nikt, Panie”. Wtedy jej oświadczył: „Ja też cię nie potępiam. Idź, lecz odtąd już nie grzesz”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24