Zmiany w ustawie mają ułatwić walkę z praniem pieniędzy

2019-09-11, 15:05
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Zmiany w ustawie mają ułatwić walkę z praniem pieniędzy © Marian Paluszkiewicz

Rząd zatwierdził propozycję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczącą zmiany i uzupełnienia ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także innych aktów prawnych w celu doskonalenia regulacji prawnych w tym zakresie.

Według minister spraw wewnętrznych Rity Tamašunienė, projekty te mają na celu zagwarantowanie, by Litwa spełniała standardy przejrzystości i wymiany informacji do celów podatkowych, o ile to jest związane z dostępnością do informacji o beneficjentach wszystkich zagranicznych podmiotów prawnych i struktur prawnych.

„Te i inne zmiany legislacyjne, wprowadzające w życie przepisy dyrektywy, stworzą przesłanki prawne do bardziej skutecznego stosowania środków przeciwdziałania praniu pieniędzy i zapobieganiu terroryzmowi, będą formowały nietolerancję i niesprzyjające warunki do pojawienia się okoliczności towarzyszących praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu” – mówi cytowana w komunikacie minister spraw wewnętrznych Tamašunienė.

Światowe Forum Przejrzystości i Wymiany Informacji do Celów Podatkowych ma za zadanie monitorowanie i przeprowadzanie wzajemnych ocen na temat tego, jak jurysdykcje wdrażają standardy w zakresie przejrzystości i wymiany informacji do celów podatkowych.

Wszyscy członkowie tego Forum, w tym Litwa, zobowiązali się do przestrzegania standardu Forum. Aby skutecznie wymieniać się informacjami, państwa muszą zapewnić, aby pewne informacje były dostępne dla ich odpowiedzialnych instytucji, w szczególności informacje o beneficjentach i dokumentach księgowych wszystkich podmiotów i struktur prawnych.

Zmiany w ustawie mają na celu uzupełnienie wykazu organów, do których mogą być przekazywane informacje otrzymane w celu nadzoru nad wdrażaniem środków przeciwdziałania praniu pieniędzy i/lub finansowaniu terroryzmu, oraz określenie warunków, na jakich mogą być przekazywane informacje otrzymane od organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Ten pakiet legislacyjny wdraża najnowszą, przyjętą w 2018 r. dyrektywę unijną w sprawie zapobiegania praniu pieniędzy.

 

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24