Na Rossie odbyły się uroczystości z okazji 75. rocznicy Operacji „Ostra Brama”

2019-07-07, 21:01
Oceń ten artykuł
(5 głosów)
Na Rossie odbyły się uroczystości z okazji 75. rocznicy Operacji „Ostra Brama” fot. Marian Paluszkiewicz

W niedzielę, 7 lipca, z okazji 75. rocznicy Operacji Ostra Brama” na wileńskim Cmentarzu na Rossie odbył się uroczysty apel pamięci połączony ze składaniem wieńców przy Mauzoleum Matki i Serca Syna.

Obchodzy rozpoczęły się od Mszy św. w kościele pw. św. Teresy w Wilnie w intencji poległych, zmarłych i żyjących u czestników Operacji Ostra Brama oraz ich rodzin.

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, minister Jan Józef Kasprzyk zwrócił się do wszystkich uczestników uroczystości słowami: To jest miejsce święte, to jest jedno z tych miejsc, które kształtowało i kształtuje naszą tożsamość. To jest jedno z tych miejsc, bez których nie można zrozumieć dziejów Rzeczpospolitej. To jedno z tych miejsc, które tworzą nasz polski kod kulturowy – grób Marii z Billewiczów Piłsudskiej i Serce twórcy niepodległej Polski – Marszałka Józefa Piłsudskiego, jego wolą w 1936 roku tutaj pochowane. Groby żołnierzy z wojny polsko-bolszewickiej i groby żołnierzy Armii Krajowej poległych w czasie Operacji Ostra Brama, w powstaniu wileńskim – mówił Kasprzyk.

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych podkreślił, że wielkim symbolem jest to, że właśnie w tym miejcu spoczywa Serce tego, który wychował pokolenie, które przywróciło Polsce niepodległośc, a także pokolenie polskiego państwa podziemnego i Armii Krajowej.

Te dwa pokolenia wychowane w umiłowaniu niepodległości, wychowane i ukształtowane przez tego, którego Serce tu spoczywa, a on z kolei wychowany przez swą matkę, przez swego ojca, tu na Ziemi Wileńskiej, gdzie tak często trzeba było dawać świadectwo wierności Polsce – Ojczyźnie, Rzeczpospolitej – mówił Jan Kasprzyk.

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wyraził wdzięczność dla uczestników walk niepodległościowych: Trzeba szybować wysoko, jak orły, tak jak Wy – weterani walk o niepodległość Rzeczpospolitej. Wy nam pokazywaliście, tak jak Marszałek Piłsudski, że trzeba szybować wysoko, że trzeba poświęcać się dla czegoś więcej niż interes własny. Za tę lekcję, lekcję patriotyzmu dziś obecnym tu, w tym miejscu, serdecznie Wam dziękujemy. Dziś wraz z Wami mamy zaszczyt pochylić się nad grobami Waszych koleżanek i kolegów i podziękować za to, że szybowaliście wysoko, bardzo wysoko i że tego samego, za Marszałkiem Piłsudskim uczycie nas i tych, co przyjdą po nas. Chwała Bohaterom, chwała żołnierzom Armii Krajowej.

W tym świętym miejscu, na Rossie, gdzie jest z nami duch Marszałka, duch Jego żołnierzy, duch żołnierzy Armii Krajowej, gdzie nad nami unosi się duch Mickiewicza, Słowackiego i Lelewela, ślubujemy, że będziemy szybować wysoko, ku chwale, wielkości i potędze Rzeczypospolitej. Boże błogosław Polsce, Boże błogosław Litwie, Boże błogosław Rzeczypospolitej Obojga Narodów! – powiedział na zakończenie minister Jan Kasprzyk.

Przewodniczący Rady do spraw Kombatantów į Osób Represjonowanych, sędzia Bogusław Nizieński zaapelował do młodego pokolenia o pamięć o przeszłych wydarzeniach: „Nam nie wolno o tym zapomnieć, że swojej polskiej ojczyźnie į miastu nad Wilią życie oddali, bo taki na nas ciąży chrześcijański į patriotyczny obowiązek, dlatego też zwracam się w tym momencie do Was młodzieży z apelem, abyście Wy, młodzi, gdy nas już nie stanie w wypełnianiu tego patriotycznego obowiązku, nas zastąpili. Pamiętajcie, że ci, którzy podjęli walkę w lipcu 1944 roku z wrogiem į flagę biało-czerwoną zatknęli na wieży na Górze Zamkowej zostali przez drugiego naszego wroga boleśnie zranieni – zostali z miasta, za które walczyli i krew przelewali, wywiezieni do sowieckich łagrów na głód, choroby į poniewierkę, których wielu do swego miasta już nie wróciło” – mówił pochodzący z Wilna Bogusław Nizieński.

Weteran walk o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, kapitan Stanisław Poźniak ps. „Furman, który podczas Operacji „Ostra Brama pełnił funkcję łącznika, podkreślił, że symboliczny jest fakt, iż walki 6-7 lipca 1944 roku toczyły się tuż obok cmentarza na Rossie, gdzie później zostali pochowani polegli w nich żołnierze.

„Jestem wdzięczny Bogu, że dał mi możliwość doczekać tego dzisiejszego dnia. Jestem wzruszony į zadowolony, że na nasze uroczystości przybyło tak wiele dostojnych gości – mówił prezes Klubu Weteranów Armii Krajowej w Wilnie.

Podczas uroczystości odczytano także list okolicznościowy Ministra Obrony Narodowej RP – Mariusza Błaszczaka, który mówił w nim m.in. o bohaterskiej postawie żołnierzy Armii Krajowej, którzy przyczynili się do wyzwolenia Wilna, którzy udowodnili, że mimo długotrwałej okupacji dążenia niepodległościowe mieszkających tam Polaków nie straciły na sile. Błaszczak podkreślił, że pamięć szczególnie należy się tym, których dotknęły sowieckie represje. Minister Obrony Narodowej RP podziękował także organizatorm uroczystości rocznicowych na Wileńszczyźnie: „To niezwykle istotna działalność, dzięki której kolejne pokolenia Polaków mogą poznawać najważniejsze epizody naszej historii.

List okolicznościowy wystosował także Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP – minister Adam Kwiatkowski.

Podczas uroczystości, decyzją Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, medalem „Pro Bono Poloniae” został uhonorowany ks. Józef Aszkielowicz, podpułkownik Stanisława Kociełowicz, major Ireneusz Hurynowicz, kapitan Edward Klonowski, kapitan Józef Nowik, kapitan Alfons Rodziewicz, kapitan Franciszek Szamrej, kapitan Stanisław Poźniak, porucznik Zbigniew Daszkiewicz oraz pani Halina Wysocka-Cieszko, pani Anna Cywińska-Kowalewska. Medalami „Pro Patria” uhonorowani zostali: pan Dariusz Żybort, pani Alicja Klimaszewska oraz pan Artur Ludkowski.

Po wspólnej modlitwie za poległych żołnierzy odczytany został apel poległych, podczas którego przywołano pamięć m.in. żołnierzy Armii Krajowej Ziemi Wileńskiej i Nowogródzkiej. Po apelu oddano salwę honorową.

W uroczystościach z okazji 75. rocznicy Operacji Ostra Brama” udział wzięli m.in. weterani walk o niepodległość RP, uczestnicy Operacji Ostra Brama, żołnierze Armii Krajowej z okręgu wileńskiego i nowogródzkiego wraz z rodzinami, członkowie Rady Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, członkowie Rady do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych, Kawalerowie Orderu Virtuti Militari, prezesi organizacji kombatanckich, przedstawiciele środowisk ofiar represji wojennych i powojennych, działacze opozycji antykomunistycznej, żołnierze drugiej konspiracji niepodległościowej, Sybiracy. W uroczystościach na Rossie Wileńszczyznę reprezentowali: przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, europoseł Waldemar Tomaszewski, starosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR Rita Tamašunienė, mer samorządu rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, wicemer samorządu rejonu wileńskiego Robert Komorowski. Uczestniczyli też poseł na Sejm RP Robert Telus, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji RP Krzysztof Kozłowski, dyrektor gabinetu politycznego Ministra Obrony Narodowej RP Łukasz Kudlicki, ambasador RP w Wilnie Urszula Doroszewska, przedstawiciele Sił Zbrojnych RP, przedstawiciele duchowieństwa, ludzi nauki i kultury, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przedstawiciele Związku Polaków na Białorusi, harcerze, młodzież szkolna oraz poczty sztandarowe.


Komentarze   

 
#12 Patriot 2019-07-12 07:48
Ziemia wileńska pamięta!
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#11 stan. 2019-07-10 22:15
Apel poległych i salwa honorowa uświetniły tę uroczystość na Rossie.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#10 Alicja 2019-07-10 14:08
Ładne zdjęcia, wiele osób przybyło uczcić Bohaterów.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#9 Tadeusz 2019-07-10 13:54
Na Ziemi Wileńskiej żyją kolejne już pokolenia wychowane w gorącym umiłowaniu polskości i szczerym patriotyzmie.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#8 WiN 2019-07-09 19:30
Godność, szacunek i pamięć - tego domagają się polegli oraz żywi dla swoich towarzyszy broni.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#7 Artem 2019-07-09 19:28
Doroszewska nawet się wybrała? No, tak ministry przyjechaly z Polski to trzeba się pokazać.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#6 Janka 2019-07-09 09:54
Na ziemi wileńskiej wykuwała się wolność Rzeczypospolitej. Niestety zduszona na kolejne kilkadziesiąt lat, w dodatku z oderwaną od Macierzy Wileńszczyzną. Takie trudne polskie losy.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#5 ZZ 2019-07-08 21:27
Na Wileńszczyźnie wszystkie te obchody dni pamięci mają jakiś inny, głębszy wymiar. Inną symbolikę, inny ciężar.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#4 Paweł 2019-07-08 19:41
Z każdym rokiem ubywa nam bohaterów.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#3 Olga 2019-07-07 22:55
Mieszkańcy Wileńszczyzny w zdecydowanej większości zawsze byli przykładnymi polskimi patriotami.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24