25 listopada 2016 roku w Pałacu Balińskich Jaszunach odbyła się rejonowa konferencja polonistyczna poświęcona 100. rocznicy śmierci i 170. rocznicy urodzin Henryka Sienkiewicza. W konferencji wystąpiło 16 uczniów z dziewięciu szkół rejonu. Na sali zebrało się ponad sto osób - nauczycieli, uczniów, słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego wieku, przedstawicieli samorządu rejonowego. Konferencję prowadzili Alicja Duchniewicz i Herman Pantiuchow - uczniowie klasy GIIc Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach.

2016-11-04, 12:03

O Zaolziu w Warszawie

Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie wspólnie z Polskim Związkiem Kulturalno-Oświatowym w Republice Czeskiej zorganizował międzynarodową konferencje naukową pt. „Zaolzie jako wieloetniczny region historyczno-kulturowy. Doświadczenia koegzystencji i wyzwania na przyszłość”. Konferencja była z pewnością najważniejszym wydarzeniem PZKO w 2016 roku.

To już czwarta edycja tego wydarzenia łączącego startupy, inwestorów, menedżerów i przedstawicieli świata nauki z ponad 50 różnych krajów - informuje Biuro Rzecznika Prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

W Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Jałówce odbyła się II konferencja katechetów rejonu wileńskiego.

Jak skutecznie promować muzykę na rynkach zagranicznych? – to jedna z wielu kwestii, którym poświęcona będzie konferencja „Music Export Conference”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 27-29 października w Centrum Kreatywności w Warszawie. Udział w debatach wezmą również specjaliści z krajów bałtyckich, w tym z Litwy.

Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wojciech Kolarski otworzył w poniedziałek konferencję naukową pt. „Polska polityka historyczna w międzynarodowym wymiarze: w poszukiwaniu źródła sukcesu”, która odbyła się w Belwederze. 

W Wilnie rozpoczęła się międzynarodowa konferencja naukowa „Stołeczne katedry Obojga Narodów. Kościoły biskupie w Krakowie i Wilnie”. Biorą w niej udział naukowcy z Polski i Litwy.

W Sejmie RP trwa konferencja „Rady seniorów – partnerstwo z samorządami”. 1 października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.

Tematowi Miłosierdzia poświęcona jest sobotnia międzynarodowa konferencja w Seminarium Duchownym im. św. Józefa w Wilnie.

W środę, 31 sierpnia, o godz. 10.00 w Sali Kolumnowej Sejmu RP rozpocznie się konferencja przewodniczących 12 parlamentów państw Europy Środkowo-Wschodniej. Gospodarzami spotkania są Marszałek Sejmu Marek Kuchciński i Marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • 28 listopada 2021

  1 niedziela Adwentu

  Łk 21, 25-28. 34-36

  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

  Jezus powiedział do swoich uczniów: Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga ogarnie narody bezradne wobec szumu wzburzonego morza. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu tego, co ma nadejść na ziemię, gdyż moce niebieskie zostaną wstrząśnięte. Wtedy zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy to zacznie się dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy, bo zbliża się wasze odkupienie. Uważajcie więc na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa oraz trosk codziennego życia, aby ten dzień nagle was nie zaskoczył. Przyjdzie on bowiem nieoczekiwanie na mieszkańców całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście zdołali uniknąć tego wszystkiego, co ma się zdarzyć, i mogli stanąć przed Synem Człowieczym”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24