Homilia Papieża Franciszka wygłoszona podczas Wigilii Paschalnej odprawianej w Wielką Sobotę w Bazylice św. Piotra w Watykanie.

Torunianie tłumnie przybyli na Rynek Staromiejski, aby uroczyście poświęcić pokarmy.

W Wielką Sobotę nie wykonywano żadnych prac, tylko niektórzy gospodarze siali w tym dniu pszenicę, wierząc, że urośnie bez chwastów. Dawniej przed południem udawano się do kościoła na ceremonię święcenia wody, ognia, tarniny oraz kłokoczki.

2017-04-15, 07:35

Wielka Sobota

Wielka Sobota jest przedostatnim dniem Wielkiego Tygodnia, poprzedzającym święto Zmartwychwstania.

2016-03-26, 17:29

Wielka Sobota w Watykanie

Wielka Sobota jest czasem milczenia Kościoła, w którym rozważa się zstąpienie Chrystusa do otchłani. Podobnie jak w Wielki Piątek, nie sprawuje się tego dnia Eucharystii.

Dzisiejszy dzień wypełniają milczenie i powaga. Wczoraj przeżyliśmy pamiątkę Ukrzyżowania i pogrzebania Jezusa, a dzisiaj trwamy w milczącym oczekiwaniu Jego zwycięstwa.

W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim, w ciszy i skupieniu rozważając Mękę i śmierć Chrystusa i modli się, aby Jezus podźwignął nas z grobu grzechów, aby nas nawiedził i napełnił duchową mocą oraz ugruntował nas w wierze, nadziei i miłości.

Wielka Sobota jest przedostatnim dniem Wielkiego Tygodnia, poprzedzającym święto Zmartwychwstania. W Kościele rzymskokatolickim dzień ten jest dniem wyciszenia i oczekiwania na przyjście Chrystusa.

Wielka Sobota kończy Triduum Paschalne. Tego dnia przeżywamy tajemnicę zstąpienia Chrystusa do piekieł, czyli do otchłani. Przebywały w niej dusze prawych ludzi Starego Testamentu. Nie mogły one wejść do nieba, bo było ono przed nimi zamknięte, a swoim bogobojnym życiem nie zasługiwały na wieczne potępienie. Czekały więc na czas nadejścia Zbawiciela i dokonanego przez Niego odkupienia.

radiowilnowhite

 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24