W związku z opublikowaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Prezydent RP podpisał 18 marca 2017 r. ustawę z dnia 13 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach.

Dzisiaj weszły w życie poprawki do ustawy o ochronie praw dziecka, zgodnie z którymi wprowadzono zakaz jakiejkolwiek przemocy wobec nieletnich.

Prezydent RP podpisał ustawę z o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał w czwartek ustawę o ulgowych przejazdach dla uczniów polskich szkół za granicą. Z  ulg transportowych w Polsce będą mogli skorzystać również uczniowie polskich szkół na Litwie.

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Prezydent Andrzej Duda podpisał w środę ustawę z dnia 4 listopada 2016 roku o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej.

Wchodzi w życie ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Prezydent Andrzej Duda 11 sierpnia 2016 r. podpisał dwie ustawy.

Uchwalona przez Sejm 22 czerwca br. nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw stanowi pierwszy etap przekształcania systemu zamówień publicznych w silny instrument realizacji polityki gospodarczej i społecznej państwa. Ma sprzyjać realizacji „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.

Od 1 stycznia 2017 r. dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług będzie obowiązywała minimalna stawka godzinowa w wysokości ponad 12 zł. W parlamencie zakończyły się prace nad ustawą wprowadzająca minimalną stawkę godzinową. Sejm RP 22 lipca br. przyjął poprawki Senatu. Teraz ustawa została skierowana do podpisu Prezydenta RP.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Sobota, 4 lutego 2023 

    Mk 6, 30-34

    Słowa Ewangelii według świętego Marka

    Apostołowie powrócili do Jezusa i opowiedzieli Mu o wszystkim, czego dokonali i czego nauczali. A On rzekł do nich: „Idźcie sami na miejsce odludne i trochę odpocznijcie”. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne. Ale widziano ich odpływających. Wielu to zauważyło. Przybyli więc tam pieszo ze wszystkich miast, nawet ich wyprzedzając. Kiedy Jezus wyszedł na brzeg, ujrzał wielki tłum. Ulitował się nad nimi, ponieważ byli jak owce, które nie mają pasterza. I długo ich nauczał.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24