W związku z opublikowaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, Prezydent RP podpisał 18 marca 2017 r. ustawę z dnia 13 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach.

Dzisiaj weszły w życie poprawki do ustawy o ochronie praw dziecka, zgodnie z którymi wprowadzono zakaz jakiejkolwiek przemocy wobec nieletnich.

Prezydent RP podpisał ustawę z o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał w czwartek ustawę o ulgowych przejazdach dla uczniów polskich szkół za granicą. Z  ulg transportowych w Polsce będą mogli skorzystać również uczniowie polskich szkół na Litwie.

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Prezydent Andrzej Duda podpisał w środę ustawę z dnia 4 listopada 2016 roku o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej.

Wchodzi w życie ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Prezydent Andrzej Duda 11 sierpnia 2016 r. podpisał dwie ustawy.

Uchwalona przez Sejm 22 czerwca br. nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw stanowi pierwszy etap przekształcania systemu zamówień publicznych w silny instrument realizacji polityki gospodarczej i społecznej państwa. Ma sprzyjać realizacji „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju”.

Od 1 stycznia 2017 r. dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług będzie obowiązywała minimalna stawka godzinowa w wysokości ponad 12 zł. W parlamencie zakończyły się prace nad ustawą wprowadzająca minimalną stawkę godzinową. Sejm RP 22 lipca br. przyjął poprawki Senatu. Teraz ustawa została skierowana do podpisu Prezydenta RP.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Środa, 5 października 2022 

  Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy

  Łk 11, 1-4

  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

  Jezus modlił się w pewnym miejscu. Kiedy skończył, jeden z Jego uczniów poprosił Go: „Panie, naucz nas modlić się, jak Jan nauczył swoich uczniów”. Wtedy powiedział im: „Gdy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech będzie uświęcone Twoje imię. Niech przyjdzie Twoje królestwo. Chleba naszego powszedniego dawaj nam każdego dnia. I odpuść nam nasze grzechy, gdyż i my darujemy każdemu, kto wobec nas zawinił. I nie dopuszczaj do nas pokusy”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24