Najlepsze szkoły i najlepsi nauczycieli zostali dziś uhonorowani w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Odbyło się tu uroczyste podsumowanie 24. edycji konkursu „Najlepsza szkoła – najlepszy nauczyciel”, organizowanego przez Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”.

60 młodych recytatorów z całej Wileńszczyzny przyjechało w środę do Wilna na krajowy finał Konkursu Recytatorskiego im. Adama Mickiewicza „Kresy”. Po przeglądzie, który trwał niemal siedem godzin, wyłoniono najlepszych.

W Domu Kultury Polskiej odbyła się w piątek XV edycja konkursu „Mistrz ortografii” dla uczniów klas 10. Honorowy tytuł „Mistrza Ortografii”  przyznano Katarzynie Stefanowicz z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie.

W Krakowie w dniach 29 czerwca – 2 lipca obradował III Zjazd Kongresu Oświaty Polonijnej. Litwę reprezentowała delegacja Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna”, będącego stałym członkiem Kongresu, na czele z prezesem Józefem Kwiatkowskim.

W Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbył się skierowany do uczniów tradycyjny konkurs, poświęcony pontyfikatowi papieża św. Jana Pawła II.

Od kilku lat w szkołach polskich na Litwie odczuwamy brak podręczników do nauczania języka ojczystego. Część z nich jest przestarzała moralnie, część jest zużyta fizycznie. Wydania podręczników do nauki języka polskiego i literatury nie były wznawiane od 15- 20 lat. Natomiast wolontariuszy napisania nowych podręczników też nie dało się znaleźć…

Czwartoklasiści z polskojęzycznych szkół Wileńszczyzny pisali dziś dyktando, walcząc o tytuł Małego Mistrza Ortografii.

7 marca w Centrum Rozwoju Edukacji (lit. Ugdymo plėtotės centras) przy Ministerstwie Oświaty i Nauki Litwy, na zaproszenie p.o. dyrektora Centrum Ričardasa Totoraitisa, odbyła się narada w kwestii omówienia możliwości przygotowania podręczników do nauki języka ojczystego polskiego dla szkół, w których nauczanie jest prowadzone w języku mniejszości narodowych.

27 lutego w Ministerstwie Oświaty i Nauki RL odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej do spraw podręczników dla szkół polskich i rosyjskich na Litwie z wiceministrem oświaty i nauki Gražvydasem Kazakevičiusem. Z ramienia szkół polskich na Litwie do grupy wchodzą: nauczycielka klas początkowych Marzena Grydź-Willems, nauczycielka języka polskiego Danuta Korkus, wiceprezes „Macierzy Szkolnej ” Krystyna Dzierżyńska.

Aktualne problemy oświaty polskiej na Litwie były głównym tematem spotkania przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna“ z premierem Rządu Litwy Sauliusem Skvernelisem.

Strona 1 z 3

radiowilnowhite

 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24