Pełnię życia i radości znajdujemy oddając siebie za Ewangelię i za braci, z otwartością, akceptacją i życzliwością” – powiedział Franciszek podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie.

„Podczas gdy we wszystkich religiach to człowiek ofiarowuje i poświęca coś Bogu, to w wydarzeniu Jezusa Bóg ofiarowuje swego Syna dla zbawienie ludzkości” – powiedział Papież w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański”. Odwołał się w nim do Ewangelii św. Jana, który opisuje świadectwo, jakie Jan Chrzciciel daje Jezusowi.

W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczyna się nowy rok liturgiczny. W rozważaniu na „Anioł Pański” Papież podkreślił, że „prowadzi on nas do świętowania Bożego Narodzenia i przypomina, że Jezus przychodzi każdego dnia do naszego życia i powróci w chwale u kresu czasów. Ta pewność skłania nas do patrzenia w przyszłość z ufnością”.

O wierze, która nawet jeśli jest niewielka może mieć siłę mówił Ojciec Święty w rozważaniu na Anioł Pański. Franciszek przypomniał, że dla tych, którzy wierzą nic nie jest niemożliwe, ponieważ nie polegają na swej sile, lecz na Bogu, który wszystko może. Papież zachęcił też zrobienia testu ze stanu naszej wiary.

Papież Franciszek w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański podkreślił potrzebę zachowania dystansu wobec chciwości i żądzy posiadania. Oparł swoją refleksję na ewangelicznej przypowieści o bogatym głupcu (Łk 12, 13-21), który uważa się za szczęśliwego z powodu obfitych zbiorów i czuje się bezpieczny, ponieważ przyniosły mu wielkie zasoby. W opowiadaniu pojawia się ogromny kontrast pomiędzy tym, co bogacz zaplanował dla siebie, a tym, co przewidział dla niego Bóg.

W naszej miłości i służbie względem Boga i bliźnich mamy być jak siostry Łazarza. Mamy kochać sercem Maryi i służyć rękoma Marty – mówił Papież podczas cotygodniowego spotkania z wiernym na Anioł Pański. Niedzielna Ewangelia, która stoi w centrum papieskiego rozważania, dziś opisuje wizytę Jezusa w domu Łazarz oraz postawy jego sióstr.

Jezus daje nam za wzór Samarytanina, który kochając brata jak siebie samego, pokazał, że kocha Boga całym swym sercem i ze wszystkich swych sił – mówił papież Franciszek w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Przypowieść o Dobrym Samarytaninie jest główną treścią dzisiejszej Ewangelii. Papież zauważył, że ten ewangeliczny fragment stał się paradygmatem życia chrześcijańskiego.

Niech Matka Najświętsza wspiera na każdym miejscu misję uczniów Chrystusa, misje głoszenia wszystkim, że Bóg nas kocha, chce nas zbawić i powołuje nas, byśmy należeli do Jego Królestwa – modlił się dziś w południe Papież wraz z wiernymi, którzy przybyli na plac św. Piotra. W rozważaniu na Anioł Pański mówił o dzisiejszej Ewangelii, która przedstawia Jezusa posyłającego na misję 72 uczniów.

W głoszeniu Ewangelii nie ma miejsca na zwłokę czy wymówki. Przykładem powinien być dla nas Jezus, który przed swą śmiercią zdecydowanie zmierza do Jerozolimy, by wypełnić swą mesjańską misję. Mówił o tym Papież w krótkim ze względu na wielkie upały rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański.

Ojciec Święty zawierzył mieszkańców terenów zniszczonych trzęsieniem ziemi Matce Bożej, którą w tym regionie przyzywają, jako Najświętszą Maryję w Drodze. Zaapelował też, by szli drogą wiary, nadziei i miłości.

Strona 1 z 2

radiowilnowhite

 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24