Jeszcze trudno w to uwierzyć, że śp. Jadwiga Podmostko już nie żyje. Jeszcze przed dwoma miesiącami cieszyła swoją obecnością krewnych, bliskich i swoich czytelników…

Wspominając poetę należy zaznaczyć, że z zawodu był zecerem-drukarzem, którego dorobek twórczy liczy osiem tomików poetyckich oraz książki opowiadań pt. „Moja przyjaźń z przyrodą”.

„Okienko Liryczne”, w którym – witając Światowy Dzień Poezji – czytane są wiersze poetów polonijnych, mianowicie wiersze poety, prozaika oraz tłumacza Adama Lizakowskiego, który pochodzi z Polski, a mieszka w Stanach Zjednoczonych.

Paulius Širvys – litewski poeta, dziennikarz i redaktor urodził się w 1920 r. we wsi Padustėlis we wschodniej Litwie. Jego życiorys jest przesiąknięty na wskroś wydarzeniami, ponieważ poeta najpierw ukończył szkołę rolniczą, następnie uczył się w podoficerskiej szkole piechoty, podczas wojny walczył w szeregach Armii Czerwonej, dwukrotnie przebywał w niemieckiej niewoli. W 1945 r. został ciężko ranny i zwolniony ze służby. Po wojnie pracował w redakcjach różnych gazet i czasopism literackich, ukończył studia w moskiewskim Instytucie Literatury im. Gorkiego. Po studiach był korespondentem czasopism dla młodzieży Moksleivis i Genys. Był też marynarzem, a później sternikiem w Kłajpedzkiej Flocie Rybackiej. Zmarł w 1979 r. i jest pochowany na wileńskim Cmentarzu Antokolskim.

Antologia nosi tytuł „Wykroję sobie kawałek nieba” i została wydana w Słupsku, a dokładniej przez Starostwo Powiatowe w Słupsku w Polsce.

W poprzednim odcinku „Okienka Lirycznego” była możliwość zapoznać się z przekładem wierszy znanego rosyjskiego poety Siergieja Jesienina dokonanego przez Aleksandra Śnieżkę na język polski. W niniejszym odcinku wileński poeta i tłumacz prezentuje tłumaczenie na język polski wierszy litewskiego poety Justinasa Marcinkevičiusa.

„Okienko Liryczne” z kolejnym gościem programu – Aleksandrem Śnieżką, wilnianinem, który jest jednym z najbardziej popularnych oraz owocnych autorów Wileńszczyzny. Aleksander Śnieżko jest poetą i autorem tekstów piosenek, wykonywanych przez kapele oraz zespoły działające w dobie obecnej na Ziemi Wileńskiej. Poeta ostatnio zasłynął również jako tłumacz poezji.

W „Okienku Lirycznym” czytane są wiersze Jana Rychnera, polskiego autora, urodzonego w Lublinie, którego korzenie wywodzą się z Wilna. W Wilnie na Rossie spoczywają jego przodkowie. Dlatego to miasto jest mu bardzo bliskie.

„Okienko Liryczne”, którego gościem jest utalentowany młody autor, wileński poeta młodej generacji, Albert Bogdanowicz.

Okienko Liryczne, w którym pokrótce zaprezentowana jest treść antologii pt. „Świat idzie inną drogą”. W antologii, wydanej w Polsce, a mianowicie w Słupsku, w 2016 r., ukazały się wiersze o tematyce wiejskiej, a ciekawostką jest to, że wśród polskich autorów mieszkających w powiecie słupskim są też poeci z kresowym rodowodem.

Strona 1 z 4

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Wtorek, 5 lipca 2022 

    Mt 9,32-37

    Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

    Przyprowadzono do Jezusa niemowę, który był opętany. Gdy demon został wyrzucony, niemy zaczął mówić. Tłumy zdumiewały się i mówiły: „Jeszcze nigdy nie widziano czegoś podobnego w Izraelu”. Faryzeusze jednak twierdzili: „Wyrzuca demony mocą ich przywódcy”. Jezus obchodził wszystkie miasta i wsie. Nauczał w synagogach i głosił ewangelię o królestwie. Leczył także wszystkie choroby i dolegliwości. A widząc wielkie tłumy ludzi, litował się nad nimi, gdyż byli udręczeni i porzuceni jak owce, które nie mają pasterza. Wtedy powiedział do uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24