Polska

Polska

Dziś w Bobolicach odbywają się obchody IV Ogólnopolskiego Święta „Wdzięczni Polskiej Wsi”.

Od 1 września do odwołania z powodu remontu zostaje zamknięty czerwony szlak na odcinku Czarny Staw pod Rysami – Rysy w obu kierunkach – poinformował Tatrzański Park Narodowy (TPN).

Badania potwierdziły w Polsce 204 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, nie zmarła żadna osoba z COVID-19 – poinformowało Ministerstwo Zdrowia RP.

Minionej doby badania potwierdziły w Polsce 290 nowych przypadków zakażenia koronawirusem.

Subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych (SMPL) poprawi jakość, dostępność i bezpieczeństwo świadczeń opieki zdrowotnej poprzez inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia. Na modernizację polskich szpitali do 2029 roku ma być przeznaczonych ok. 7 mld zł.

27 sierpnia agencja ratingowa Fitch ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A- dla długoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/F1 odpowiednio dla długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej oraz o podwyższeniu oceny dla krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej na F1. Perspektywa ratingu pozostaje na poziomie stabilnym – poinformowało Ministerstwo Finansów.

„Upamiętniamy dziś wydarzenie, które wpisuje się w szereg okrutnych doświadczeń, którymi obarczona została polska historia na przestrzeni XX wieku. Funkcjonujące w latach 1940-1944 getto łódzkie było elementem zbrodniczej niemieckiej machiny mającej służyć eksterminacji ludności Polski. Podczas 4 lat istnienia przez Litzmannstadt Ghetto przeszło 200 tys. ludzi, głównie polskich Żydów, ale także Romów i Sinti” – napisał wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu prof. Piotr Gliński w liście skierowanym do uczestników obchodów 77. rocznicy likwidacji łódzkiego getta.

PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały 26 sierpnia umowę na przebudowę stacji Ełk, przystanku Ełk Szyba Wschód oraz stacji Ełk Towarowy na odcinku Białystok-Ełk, będącym częścią linii kolejowej Rail Baltica. Planowanymi efektami inwestycji ma być lepszy dostęp do kolei w Ełku, wzrost poziomu bezpieczeństwa i poprawa komunikacji w mieście, a także sprawniejsze podróże na trasie Rail Baltica. Inwestycja o wartości prawie 587 mln zł współfinansowana jest ze środków instrumentu Connecting Europe Facility (CEF) – „Łącząc Europę”.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Sobota, 25 września 2021

    Łk 9, 43b-45

    Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

    Gdy wszyscy dziwili się temu, co czynił Jezus, On powiedział do swoich uczniów: „Posłuchajcie uważnie tych słów: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi”. Lecz oni nie rozumieli tego, co mówił. Było to przed nimi zakryte i nic z tego nie pojęli, a bali się Go pytać.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24