Polska

Polska

Polskę i Stany Zjednoczone łączą więzy wielowiekowej przyjaźni i braterstwa, które na przestrzeni ostatnich czterech lat jeszcze bardziej się zacieśniły. Proszę przyjąć najlepsze życzenia sukcesów i wszelkiej pomyślności dla Pana i wszystkich Amerykanów – napisał prezydent RP Andrzej Duda w depeszy gratulacyjnej do prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z okazji Dnia Niepodległości USA.

Prezydent RP Andrzej Duda zapowiedział złożenie prezydenckiego projektu zmiany (uzupełnienia) Konstytucji.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak uczestniczył w piątek w uroczystości z okazji pierwszego roku funkcjonowania Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz nadania sztandaru tej jednostce. W trakcie spotkania zainaugurowany został program „CYBER.MIL z klasą”.

– Rozpoczynającej się właśnie polskiej prezydencji w V4 przyświeca hasło „Powrót na właściwe tory” – mówił Andrzej Duda podczas spotkania z premierami państw Grupy Wyszehradzkiej, inaugurującego polską prezydencję w Grupie.

Prezydent Andrzej Duda składa projekt zmian w Prawie oświatowym, który jednoznacznie przesądza, że działalność wszelkich organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, która miałaby być prowadzona na terenie szkoły, wymaga nie tylko zgody dyrekcji szkoły, rady szkoły, ale przede wszystkim zgody rodziców.

Mogę powiedzieć wprost, 18 Dywizja Zmechanizowana rośnie w siłę. Działania związane z formowaniem Żelaznej Dywizji odbywają się zgodnie z planem, zgodnie harmonogramem. Moim zadaniem jako ministra obrony narodowej jest stworzenie warunków do tego, żeby Polska była bezpieczna. I tak się dzieje, dzięki powołaniu 18. Dywizji, której podstawowym zadaniem jest obrona wschodnich granic Rzeczypospolitej Polskiej powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej w dowództwie 18. Dywizji Zmechanizowanej w Siedlcach.

Ministrowie finansów Polski i Ukrainy Tadeusz Kościński i Siergiej Marczenko zainicjowali wzmożoną współpracę dotyczącą zwalczania przestępczości podatkowej.

radiowilnowhite

 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24