Polska

Polska

Senat RP odrzucił w piątek projekt nowelizacji ustaw sądowych.

Samuel Willenberg to postać symboliczna. Całe życie zmagał się ze stereotypami i był przeciwnikiem dzielenia historii na polską i żydowską. Dla niego ważny był człowiek oraz stosunek do elementarnych wartości, do tego, czy jest się dobrym, czy złym człowiekiem. Był polskim Żydem i wiernym obywatelem Rzeczypospolitej, który w 1939 roku na ochotnika wstąpił do Wojska Polskiego – mówił prezes IPN dr Jarosław Szarek podczas publicznego otwarcia skrzyń z rzeźbami Samuela Willenberga.

20 stycznia przypada 700. rocznica koronacji Władysława Łokietka na króla Polski. Wydarzenie to otworzyło nową kartę w dziejach Polski. Zakończył się ostatecznie okres rozbicia dzielnicowego i urzeczywistniło się długo oczekiwane odrodzenie Królestwa. Z tej okazji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza do muzeów mających siedziby w dwóch najważniejszych rezydencjach polskich władców na poświęcone tej rocznicy wydarzenia specjalne.

W związku z licznymi nieprawdziwymi informacjami, pojawiającymi się w debacie na temat zmian w ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawie o Sądzie Najwyższym, przyjętych przez Sejm RP 20 grudnia 2019 r., Ministerstwo Sprawiedliwości RP jeszcze raz podkreśla, że wspomniany akt prawny w żadnym przypadku nie ogranicza niezawisłości sędziów i niezależności sądów, które stanowią ważny element demokratycznego państwa prawa.

Aplikacja iMieszkaniec.pl to doskonały przykład, jak inteligentne technologie mogą pomóc nam w codziennym życiu. Zgłaszanie usterek przez mieszkańców do spółdzielni mieszkaniowej, a potem ich obsługa jeszcze nigdy nie było takie łatwe. Stworzone we Wrocławiu narzędzie podbija Polskę.

– Bardzo się cieszę z tego, że świetni żołnierze z 6. Brygady rozszerzają zakres swoich zdolności wojskowych. To jest niezwykle istotne, żeby Wojsko Polskie dysponowało nowoczesnym sprzętem. I tak jest, jeżeli chodzi o 6. Brygadę, ponieważ oprócz pojazdów aeromobilnych, także dziś inaugurujemy działalność spadochroniarni – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej RP podczas uroczystości przekazania pojazdów wojsk aeromobilnych w Krakowie.

Zgodnie ze wstępnymi danymi GUS, polski eksport, w skali 11 miesięcy 2019 r., osiągnął wartość 217,3 mld euro i był wyższy niż przed rokiem o 4,8 proc. Import z kolei wyniósł 215,4 mld euro, co oznacza wzrost o 2,3 proc. Nadwyżka obrotów towarowych wyniosła 1,8 mld euro wobec deficytu 3,2 mld euro w analogicznym okresie 2018 r.

14 stycznia 2020 r. Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez Ministra Infrastruktury projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, który dostosowuje przepisy krajowe do prawa unijnego w zakresie przewozów kolejowych. Nowelizacja przewiduje, że polski rynek usług kolejowego transportu pasażerskiego zostanie otwarty dla przewoźników kolejowych z innych państw Unii Europejskiej, dzięki czemu stanie się bardziej konkurencyjny.

radiowilnowhite

 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24