Związek z ważnymi wydarzeniami lub postaciami, a przede wszystkim autentyczność i wartość poznawcza – to powody, dla których zabytki są ważne i należy o nie dbać. Elementy naszej codzienności kryją w sobie pamięć o przeszłych czasach, nierzadko sięgającą wiele wieków wstecz. Co decyduje o tym, że właśnie te konkretne przedmioty codziennego użytku lub budynki albo jedynie ich ruiny, darzymy szczególną uwagą i szacunkiem?

W odpowiedzi na apele ukraińskich muzealników Narodowy Instytut Dziedzictwa, Archiwa Państwowe, Instytut Polonika, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Fundacja Dziedzictwa Kulturowego we współpracy z miejskimi konserwatorami zabytków i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizują transporty materiałów przeciwpożarowych przeznaczonych do zabezpieczenia zabytków i dóbr kultury Ukrainy. Materiały do ochrony dzieł sztuki wysyła do Lwowa także Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Pierwsze transporty z pomocą dotarły już na miejsce.

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polonika” wraz z ukraińskimi partnerami stara się zabezpieczyć cenne obiekty które znajdują się na terenie zachodniej Ukrainy ze szczególnym naciskiem na Lwów – miasto wpisane na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO.

Departament Dziedzictwa Kultury publikuje listę zaginionych litewskich dóbr kultury, na którą składa się ponad 300 obiektów (obrazy, ikony, rzeźby, sprzęt liturgiczny, krzyże, tekstylia, meble, inne wartościowe przedmioty). Wykaz ten został sporządzony w celu identyfikacji, usystematyzowania i upublicznienia zaginionych cennych dzieł wpisanych do Państwowego Rejestru Dóbr Kultury (lit. Kultūros vertybių registras).

„To pierwsze porozumienie między Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu a Krajowym Ośrodkiem Wspierania Rolnictwa, które dotyczy ochrony polskiego dziedzictwa. Już w najbliższą środę spotkamy się we wsi Szczuki na północnym Mazowszu, aby podjąć pierwsze działanie w ramach porozumienia. Znajdujący się tam dwór – jedyny, z którym związana była Maria Skłodowska-Curie – zostanie odnowiony jako pierwszy” – powiedziała wiceminister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, Generalna Konserwator Zabytków prof. IH PAN Magdalena Gawin podczas uroczystości podpisania porozumienia służb konserwatorskich i KOWR.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego ogłosił w poniedziałek wyniki pierwszego naboru w Programie „Ochrona Zabytków”. Dofinansowanie na łączną kwotę ponad 104 mln zł otrzymało 375 projektów – informuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Aż 99 nowych obiektów architektury modernistycznej i powojennej z całej Polski zostało wpisanych do rejestru zabytków. Wkrótce lista powiększy się o dwa kolejne obiekty – obecnie prowadzone są postępowania w sprawie wpisania ich do rejestru.

Pożar katedry Notre Dame w Paryżu jest kolejnym, po tym, który wydarzył się osiem miesięcy temu w Muzeum Narodowym w Rio de Janeiro, tak dramatycznym wydarzeniem pokazującym, jak bezwzględnym i groźnym żywiołem dla światowego dziedzictwa jest ogień. W Polsce w instalację systemu sygnalizacji pożarowej wyposażonych jest blisko 90 proc. obiektów zabytkowych i muzeów zobowiązanych do ich stosowania, natomiast podłączonych do Państwowej Straży Pożarnej (monitoring pożarowy) jest ok. 80 proc. obiektów.

Specjaliści z polskiego ministerstwa kultury prowadzą 80 spraw mających na celu odzyskanie dzieł sztuki utraconych podczas wojny.

Zbliża się najpiękniejszy okres świąteczny w roku. Z tej okazji samorząd rejonu wileńskiego zachęca mieszkańców, by z bliskimi i przyjaciółmi nie tylko spędzali ten czas w gronie najbliższych, ale też udali się na wyprawę po rejonie wileńskim, który ma wiele wspaniałych pomników krajobrazowych, przyrodniczych oraz unikatowych zabytków.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Środa, 22 marca 2023 

    J 5, 17-30

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Ponieważ Jezus uzdrawiał w szabat, Żydzi zaczęli Go prześladować. On jednak im odpowiedział: „Mój Ojciec działa stale, dlatego i Ja działam”. Żydzi więc tym bardziej usiłowali zabić Jezusa. Nie tylko bowiem łamał szabat, lecz samego Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się w ten sposób równym Bogu. Jezus oświadczył im: „Uroczyście zapewniam was: Syn nie może nic uczynić od siebie, jeśli nie widzi działającego Ojca. Wszystko bowiem, co On czyni, czyni również Syn. Ojciec kocha Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni; ukaże Mu nawet większe dzieła od tych, aby wzbudzić wasz podziw. Ponieważ tak jak Ojciec wskrzesza umarłych i daje życie, tak też i Syn obdarza życiem tych, których chce. Ojciec bowiem nie osądza nikogo, lecz całą władzę sądzenia przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali taką cześć Synowi, jaką oddają Ojcu. Kto nie czci Syna, ten nie czci także Ojca, który Go posłał. Uroczyście zapewniam was: Kto jest posłuszny mojej nauce i kto wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Uroczyście zapewniam was: Nadchodzi godzina – a właściwie już jest – kiedy zmarli usłyszą wołanie Syna Bożego. Ci, którzy Go usłyszą, będą żyli. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak też sprawił, że Syn ma je w sobie. Przekazał Mu również władzę sądzenia, gdyż jest On Synem Człowieczym. Przestańcie się dziwić. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą Jego wołanie i wyjdą z nich. Ci, którzy czynili dobro, zmartwychwstaną do życia, ci natomiast, którzy czynili zło, zmartwychwstaną na sąd. Ja nie mogę sam nic uczynić od siebie. Tak osądzam, jak słyszę od Ojca, i mój sąd jest sprawiedliwy, gdyż kieruję się wolą Tego, który Mnie posłał, a nie własną wolą”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24