W ciągu ostatniej doby, we wtorek, według wstępnych danych, litewcy pogranicznicy zatrzymali 70 cudzoziemców, którzy nielegalnie przeszli przez granicę państwową z Białorusi na Litwę – informuje Państwowa Straż Graniczna.

We wtorek do Szkoły Straży Granicznej w Miednikach została dostarczona część pomocy humanitarnej ze Szwecji. Rzeczy te wkrótce trafią do miejsc, w których przebywają migranci, którzy nielegalnie przeszli przez granicę państwową z Białorusi na Litwę – informuje Państwowa Straż Graniczna (VSAT).

W ciągu ostatniej doby, w czwartek, według wstępnych danych, litewcy pogranicznicy zatrzymali 107 cudzoziemców, którzy nielegalnie przeszli przez granicę państwową z Białorusi na Litwę.

W celu opanowania zwiększonego napływu nielegalnych migrantów Państwowa Służba Graniczna (VSAT) wzmocniła nie tylko ochronę granicy z Białorusią, ale także kontrolę podróżnych i pojazdów na granicy z Polską.

Na granicy litewsko-białoruskiej pracę rozpoczęło dziesięciu funkcjonariuszy estońskiej policji i straży granicznej ESTPOL5. Wykonują oni zadania na odcinku Placówki Straży Granicznej w Druskienikach – informuje Państwowa Straż Graniczna (VSAT).

„My, posłowie, reprezentujący mieszkańców rejonów solecznickiego i wileńskiego, solidaryzujemy się ze stanowiskiem wyrażanym przez wielu merów samorządów przygranicznych i sprzeciwiamy się, aby samorządy przygraniczne stały się zakładnikami kryzysu migracyjnego z powodu nierozwiązywanych problemów ochrony granic państwowych i polityki zagranicznej. Wzywamy rząd do wzięcia odpowiedzialności za wywołany kryzys” – napisali w oświadczeniu posłowie AWPL-ZChR – Beata Pietkiewicz i Czesław Olszewski.

Z uwagi na stan nadzwyczajny wprowadzony z związku z nielegalną migracją na pograniczu z Białorusią funkcjonariusze ochrony granicy państwowej apelują do mieszkańców strefy przygranicznej o czujność i wykazanie się postawą obywatelską.

Od poniedziałku do wtorku rano, według wstępnych danych, litewcy pogranicznicy zatrzymali 131 cudzoziemców, którzy nielegalnie przeszli przez granicę państwową z Białorusi na Litwę.

Według wstępnych danych, od soboty do niedzieli rano straż graniczna zatrzymała 160 migrantów z Białorusi, którzy nielegalnie przekroczyli granicę. W tym roku na granicy z Białorusią zatrzymano łącznie 1098 nielegalnych migrantów. Trzeci dzień z rzędu cudzoziemcy próbujący nielegalnie wjechać na Litwę najczęściej wybierają drogę wiodącą przez terytorium samorządu druskiennickiego.

W związku z rosnącym napływem nielegalnych migrantów z Białorusi litewski rząd ogłosił w piątek stan wyjątkowy w skali kraju.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Wtorek, 16 sierpnia 2022 

  Wspomnienie św. Stefana Węgierskiego

  Mt 19, 23-30

  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

  Jezus powiedział do uczniów: „Zapewniam was: Człowiek bogaty z trudem wejdzie do królestwa niebieskiego. Powtarzam wam: Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego”. Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się zdumieli i pytali: „Któż więc może się zbawić?”. Jezus przyjrzał się im uważnie i odpowiedział: „Dla ludzi to niemożliwe, ale dla Boga wszystko jest możliwe”. Wówczas Piotr powiedział: „Oto my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Co za to otrzymamy?”. Jezus im odpowiedział: „Zapewniam was: Ponieważ poszliście za Mną, to przy odnowieniu świata, kiedy Syn Człowieczy zasiądzie na chwalebnym tronie, również i wy zasiądziecie na dwunastu tronach i będziecie rządzili dwunastoma plemionami Izraela. I każdy, kto ze względu na Mnie opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć więcej otrzyma i będzie miał udział w życiu wiecznym. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24