Ministerstwo Łączności proponuje przywrócić linię kolejową do Grodna na Białorusi poprzez urządzenie nowego połączenia z Druskienikami. Pomysł ten przedstawił minister transportu Jarosław Narkiewicz na dzisiejszym nieformalnym posiedzeniu ministrów.

Andrzej Duda podkreślał podczas II Kongresu Rozwoju Kolei – Przyszłość i Perspektywy, że kolej jest jedną ze strategicznych gałęzi polskiego przemysłu – „ma znaczenie militarne, polityczne i międzynarodowe”.

14 stycznia 2020 r. Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez Ministra Infrastruktury projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw, który dostosowuje przepisy krajowe do prawa unijnego w zakresie przewozów kolejowych. Nowelizacja przewiduje, że polski rynek usług kolejowego transportu pasażerskiego zostanie otwarty dla przewoźników kolejowych z innych państw Unii Europejskiej, dzięki czemu stanie się bardziej konkurencyjny.

Pracownicy kolei zostaną przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa kolejowego. Projekt „Akademia Bezpieczeństwa Kolejowego” uzyskał unijne dofinansowanie w wysokości blisko 3,7 milionów złotych. Wartość całkowita przedsięwzięcia to ponad 4 miliony złotych.

Spółka Lietuvos geležinkeliai zmieniła zdanie w sprawie sklepów spożywczych na stacjach kolejowych – ma zamiar zaprosić do współpracy prywatnych przedsiębiorców.

Od niedzieli 9 grudnia 2018 r. pasażerowie kolei w Polsce mogą korzystać ze Wspólnego Biletu.

135 mln euro tyle wyniesie długoplanowa inwestycja spółki Lietuvos geležinkeliai” w infrastrukturę kolejową. Za 4 lata dzięki modernizacji kolei pociągi do Kłajpedy pojadą szybciej.

Dokonujemy największej w historii ostatnich przynajmniej 30 lat inwestycji w kolejnictwo. Zależy nam na tym, aby odzyskało ono swój dawny blask – powiedział Prezes Rady Ministrów podczas wizyty na modernizowanej stacji kolejowej w Dęblinie.

Spółka "Lietuvos geležinkeliai" zapowiada program inwestycyjny, na mocy którego w ciągu najbliższych dwóch lat na renowację i podniesienie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych zainwestuje ponad 10 mln. euro – zapowiada dyrektor Mantas Bartuška.

Spółka "Lietuvos geležinkeliai" zacieśnia współpracę z największym w Polsce operatorem kolejowych przewozów towarowych "PKP CARGO". 

Strona 1 z 5

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Sobota,
  28 listopada 2020 

  Łk 21, 34-36

  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

  Jezus powiedział do swoich uczniów: „Uważajcie więc na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa oraz trosk codziennego życia, aby ten dzień nagle was nie zaskoczył. Przyjdzie on bowiem nieoczekiwanie na mieszkańców całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście zdołali uniknąć tego wszystkiego, co ma się zdarzyć, i mogli stanąć przed Synem Człowieczym”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24