Rząd przedłuża obniżoną stawkę VAT na produkty żywnościowe. Zerowa stawka VAT na żywność będzie nadal obowiązywała od 1 stycznia 2023 do połowy roku.

We wtorek Sejm przyjął projekt ustawy o podatku od wartości dodanej (VAT), który przewiduje ulgową 9-procentową stawkę VAT dla sektora usług gastronomicznych, kulturalnych, sportowych i hotelowych.

Zerowa stawka VAT na ogrzewanie centralne będzie obowiązywała jeszcze przez dwa sezony grzewcze. Taką decyzję podjęli dzisiaj posłowie na Sejm Litwy: za głosowało 126 parlamentarzystów, przeciwko nie opowiedział się żaden poseł, trzech posłów wstrzymało się od głosu.

W czwartek w trybie pilnym Sejm przyjął projekt dotyczący stosowania tymczasowej zerowej stawki podatku od wartości dodanej (VAT) na scentralizowane ogrzewanie i gorącą wodę.

Premier Litwy powtórzyła, że ​​rząd nie zaproponuje obniżenia podatku od wartości dodanej (VAT) na podstawowe artykuły spożywcze. 

Od wtorku do 31 lipca br. w Polsce ma obowiązywać niższa stawka VAT m.in. na żywność, nawozy i gaz.

Od 2015 roku dzięki skutecznym działaniom rządu luka VAT została w Polsce gwałtownie zmniejszona. Według Komisji Europejskiej (KE),  od 2015 do 2019 roku skurczyła się z 24,7 do 9,7 proc. Teraz luka VAT w Polsce jest niższa od średniej Unii Europejskiej. – Poprzez domykanie luki VAT poprawiliśmy możliwości polityki społecznej i inwestycyjnej państwa. Dzięki temu budujemy mechanizmy proeksportowe. To jest miara dojrzałości państwa – mówił premier Polski podczas konferencji pt. „Uczciwy VAT, zysk dla wszystkich”.

Minister finansów, funduszy i polityki Regionalnej Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie wprowadzające stawkę 0 proc. VAT na dostawę, wewnątrzwspólnotowe nabycie i import szczepionek przeciwko COVID-19.

Minister finansów Marian Banaś wystąpił do prezydencji fińskiej z wnioskiem o zintensyfikowanie prac legislacyjnych nad reformą stawek VAT. Dla Polski kluczowa jest możliwość obniżenia stawek VAT np. na odzież i obuwie dla dzieci. Chodzi o wsparcie polityki społecznej państwa, szczególnie polityki prorodzinnej, która stanowi jeden z najważniejszych priorytetów polskiego rządu.

Litewski rząd nie popiera propozycji stosowania ulgowej 9-procentowej stawki VAT na produkty żywnościowe.

Strona 1 z 3

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Środa, 22 marca 2023 

    J 5, 17-30

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Ponieważ Jezus uzdrawiał w szabat, Żydzi zaczęli Go prześladować. On jednak im odpowiedział: „Mój Ojciec działa stale, dlatego i Ja działam”. Żydzi więc tym bardziej usiłowali zabić Jezusa. Nie tylko bowiem łamał szabat, lecz samego Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się w ten sposób równym Bogu. Jezus oświadczył im: „Uroczyście zapewniam was: Syn nie może nic uczynić od siebie, jeśli nie widzi działającego Ojca. Wszystko bowiem, co On czyni, czyni również Syn. Ojciec kocha Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni; ukaże Mu nawet większe dzieła od tych, aby wzbudzić wasz podziw. Ponieważ tak jak Ojciec wskrzesza umarłych i daje życie, tak też i Syn obdarza życiem tych, których chce. Ojciec bowiem nie osądza nikogo, lecz całą władzę sądzenia przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali taką cześć Synowi, jaką oddają Ojcu. Kto nie czci Syna, ten nie czci także Ojca, który Go posłał. Uroczyście zapewniam was: Kto jest posłuszny mojej nauce i kto wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Uroczyście zapewniam was: Nadchodzi godzina – a właściwie już jest – kiedy zmarli usłyszą wołanie Syna Bożego. Ci, którzy Go usłyszą, będą żyli. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak też sprawił, że Syn ma je w sobie. Przekazał Mu również władzę sądzenia, gdyż jest On Synem Człowieczym. Przestańcie się dziwić. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą Jego wołanie i wyjdą z nich. Ci, którzy czynili dobro, zmartwychwstaną do życia, ci natomiast, którzy czynili zło, zmartwychwstaną na sąd. Ja nie mogę sam nic uczynić od siebie. Tak osądzam, jak słyszę od Ojca, i mój sąd jest sprawiedliwy, gdyż kieruję się wolą Tego, który Mnie posłał, a nie własną wolą”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24