Ruszyła rekrutacja do II edycji projektu Senat Polonii Europy”. To 7-dniowy cykl intensywnych szkoleń, warsztatów i paneli dyskusyjnych, którego tematem jest ochrona polskiej racji stanu za granicą, budowa polskiego miękkiego lobbingu oraz bezpieczeństwo informacyjne i przeciwdziałanie fake-newsom. Kategoria wiekowa uczestników: 19 - 35 lat. Rekrutacja potrwa do 31 sierpnia 2022 r. 

W Senacie RP trwa konferencja „Polki na emigracji i za granicą” organizowana przez senackie komisje: Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą we współpracy z Radą Polonii Świata. 

We wtorek wizytę w Senacie RP złożył wiceprzewodniczący Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chińskiej Republiki Ludowej Gao Yunlong wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Politycy rozmawiali o polsko-chińskich relacjach parlamentarnych i gospodarczych.

W piątek rozpoczęło się 84. posiedzenie Senatu. Izba przyjęła bez poprawek dwie ustawy i wyraziła zgodę na powołanie Mariana Banasia na stanowisko prezesa NIK.

Podwyżka wynagrodzeń nauczycieli od września, nowy dodatek dla nauczycieli stażystów, minimum 300 zł dodatku za wychowawstwo, skrócenie ścieżki awansu zawodowego oraz powrót do oceny pracy z 2018 r. to kluczowe zmiany w ustawie – Karta Nauczyciela, przyjętej 26 czerwca przez Senat.

Prof. Zbigniew Religa był niezwykłą, nietuzinkową osobą; był wielkim wielbicielem człowieka i życia. Był niezwykłym lekarzem, który dosłownie oddawał siebie drugiemu człowiekowi. Oddawał siebie choremu – podkreślał prezydent Andrzej Duda podczas otwarcia w Senacie wystawy „Mistrz Religa. Człowiek, lekarz, polityk”.

W Wilnie odbędzie się posiedzenie grupy roboczej Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu RP oraz Sejmu RL.

24 stycznia Senat wznowił obrady. 

28 grudnia 2018 r. odbędzie się 70. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzy na nim ustawę – o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (pod warunkiem uchwalenia jej przez Sejm).

Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski złożył świąteczne życzenia dla Polonii i Polaków za granicą.

Strona 1 z 11

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Sobota, 28 stycznia 2023 

  Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora Kościoła

  Mk 4, 35-41

  Słowa Ewangelii według świętego Marka

  Przez cały dzień Jezus nauczał w przypowieściach. Tego samego dnia, gdy nastał wieczór, powiedział do nich: „Przeprawmy się na drugi brzeg”. Zostawili więc tłum i zabrali Go, tak jak był, w łodzi, a inne łodzie płynęły za Nim. Wtem zerwał się gwałtowny wiatr. Fale zalewały łódź, tak że już się napełniała. On zaś spał w tyle łodzi oparty na podgłówku. Budzili Go, mówiąc: „Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?”. On obudzony, zgromił wiatr, a do jeziora powiedział: „Milcz! Ucisz się!”. Wtedy wiatr ustał i zapanowała głęboka cisza. Do nich zaś powiedział: „Czemu się boicie? Wciąż jeszcze nie wierzycie?”. Wtedy ogarnął ich wielki lęk i mówili jeden do drugiego: „Kim On właściwie jest, że nawet wiatr i jezioro są Mu posłuszne?”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24