Indie są jednym z kluczowych partnerów gospodarczych Polski w Azji. Minister Zbigniew Rau wyraził nadzieję, że po okresie pandemii odbudowa dwustronnej wymiany handlowej, a w szczególności eksportu z Polski, będzie miała trwały charakter.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP zdecydowanie potępia kolejny drastyczny atak władz białoruskich na podstawowe prawa mniejszości polskiej; w tym przypadku jest to decyzja o całkowitej rusyfikacji nauczania w państwowych szkołach z polskim językiem wykładowym w Grodnie i w Wołkowysku oraz w szkole w Brześciu.

W Warszawie odbyło się spotkanie szefów MSZ Polski i Wielkiej Brytanii. Głównymi tematami rozmowy była rosyjska agresja wobec Ukrainy, w tym konsekwencje humanitarne i sprawy bezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej.

Doceniamy wyjątkowy czas i charakter tej wizyty. Przyjechał Pan do Warszawy w bardzo trudnym czasie dla bezpieczeństwa europejskiego i międzynarodowego, w momencie jawnej i niczym nieuzasadnionej agresji Rosji na niepodległą Ukrainę – podkreślił szef polskiego MSZ Zbigniew Rau w rozmowie ze swoim japońskim odpowiednikiem Yoshimasą Hayashi.

Szef polskiego MSZ minister Zbigniew Rau spotkał się w Warszawie z minister spraw zagranicznych Królestwa Szwecji Ann Linde. Głównymi tematami rozmów była współpraca na forum OBWE, inwazja Rosji na Ukrainę i koordynacja wsparcia dla Kijowa.

Na ten moment nie widzimy sensu dalszych negocjacji z Czechami w sprawie kopalni Turów, bo one nie przynoszą żadnego pozytywnego skutku – stwierdził dzisiaj wiceszef polskiego MSZ Marcin Przydacz.

W Wielkanoc podczas pandemii Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie kontynuować wsparcie dla Polonii, w tym akcję „Polonia for Neighbours”. Jak poinformował wiceszef MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk, planowane są również odrębne inicjatywy przygotowywane przez polskie placówki dyplomatyczno-konsularne.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP i Telewizja Polska rozszerzają współpracę, której celem jest wykorzystanie nowych form i możliwości działań w dziedzinie kształtowania wizerunku Polski i promocji polskiej kultury poza granicami kraju. W czwartek, 3 grudnia, sekretarz stanu w MSZ Szymon Szynkowski vel Sęk i członek zarządu TVP Mateusz Matyszkowicz podpisali porozumienie w sprawie wspólnych działań wzmacniających pozytywny wizerunek Polski i Polaków za granicą.

– Wszechstronne wsparcie Polaków na Wschodzie ze strony Państwa Polskiego jest jednym z najważniejszych celów polityki polonijnej, a Polonia i Polacy poza granicami kraju mogą być doskonałymi ambasadorami polskości – podkreślił wiceminister Szymon Szynkowski vel Sęk podczas konferencji zorganizowanej w Domu Spotkań z Historią w Warszawie.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym (Dz. U. poz. 1498) zawiera wykaz 44 państw i terytoriów, z których nie będą realizowane połączenia lotnicze do 15 września 2020 r.

Strona 1 z 5

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Środa, 29 czerwca 2022 

  Świętych apostołów Piotra i Pawła, uroczystość

  Mt 16, 13-19

  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

  Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, zapytał swoich uczniów: „Co mówią ludzie? Kim według nich jest Syn Człowieczy?”. A oni odpowiedzieli: „Mówią, że jest Janem Chrzcicielem, inni – że Eliaszem, a jeszcze inni – że Jeremiaszem lub którymś z proroków”. Zapytał ich: „A według was, kim jestem?”. Wtedy Szymon Piotr odpowiedział: „Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego”. Jezus mu odpowiedział: „Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jony, gdyż nie poznałeś tego ludzką mocą, ale objawił ci to mój Ojciec, który jest w niebie. Ja zaś mówię tobie, że ty jesteś Skałą. Na tej Skale zbuduję mój Kościół, a potęga piekła go nie zwycięży. Tobie dam klucze królestwa niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24