W niedzielę 11 lipca 1943 roku oddziały UPA dokonały skoordynowanego ataku na 99 polskich miejscowości, głównie w powiatach kowelskim, horochowskim i włodzimierskim. Było to apogeum mordów prowadzonych od lutego 1943 roku do wiosny 1945 roku. Instytut Pamięci Narodowej podejmuje działania, których celem jest wyjaśnianie okoliczności zbrodni przez historyków i prokuratorów, godne upamiętnienie ofiar oraz edukacja na temat zbrodni.

IPN wraca na Rakowiecką. Jakie tajemnice odsłoni warszawska katownia?

W tegorocznym raporcie przygotowanym przez szefa izraelskiego Centrum Szymona Wiesenthala Polska, razem z Włochami, uplasowała się na wysokiej pozycji, otrzymując notę B przyznawaną krajom, które podjęły niezbędne środki w celu umożliwienia właściwego dochodzenia i ścigania hitlerowskich zbrodniarzy wojennych i w których udało się w badanym okresie doprowadzić do co najmniej jednego skazania i/lub złożenia aktu oskarżenia i/lub aktywnie pomagały śledczym w innych krajach.

Od 8 do 31 maja br. na Litwie przebywają pracownicy Zespołu Kresowego Biura Poszukiwań i Indentyfikacji z Instytutu Pamięci Narodowej.  Zespół zawitał także do rejonu święciańskiego.

Wydział Kresowy Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej kontynuuje rozpoczęte w lipcu ubiegłego roku prace poszukiwawcze i ekshumacyjne szczątków żołnierzy Armii Krajowej w rejonie solecznickim na Litwie.

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza do księgarni internetowej  ipn.poczytaj.pl. W ciągłej sprzedaży dostępnych jest obecnie niemal 700 tytułów, wśród nich wszystkie nowości.

18 kwietnia w Pałacu Balińskich w Jaszunach odbyła się prezentacja książki-albumu „Kresowe rezydencje. Zamki, pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II RP, t. 1: Województwo wileńskie“. Spotkanie zostało zorganizowane przez Instytut Polski w Wilnie oraz Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Warszawie.

4 kwietnia w Sali im. Jerzego Giedroycia w Ministerstwie Spraw Zagranicznych odbyła się uroczystość wręczenia certyfikatów UNESCO „Pamięć Świata” Instytutowi Pamięci Narodowej, przechowującemu raport Jürgena Stroopa z pacyfikacji getta warszawskiego, oraz Centralnemu Archiwum Wojskowemu, które posiada dokumenty wywiadu polskiego związane z Bitwą Warszawską 1920 roku. W uroczystości wzięli udział m.in. wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma oraz dyrektor Archiwum IPN Marzena Kruk.

Instytut Pamięci Narodowej zawarł porozumienie z Państwowymi Archiwami Obwodowymi – w Odessie, Winnicy i Chmielnickim na Ukrainie. Umowy przewidują udostępnienie polskim archiwistom tysięcy dokumentów dot. zbrodni NKWD popełnionej na Polakach w latach 1937–38 w Związku Sowieckim.

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza na wyprawę edukacyjną po Warszawie śladami Polaków ratujących Żydów.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Piątek, 23 kwietnia 2021

  Św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, uroczystość

  J 12, 24-26

  Słowa Ewangelii według świętego Jana

  Jezus powiedział do swoich uczniów: „Uroczyście zapewniam was: Jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze, pozostanie tam samo; jeśli zaś obumrze, przynosi obfity plon. Ten, kto kocha swoje życie, traci je; ten zaś, kto nie przecenia swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Jeśli ktoś Mi służy, niech idzie za Mną. A gdzie Ja jestem, tam będzie też mój sługa. Jeśli ktoś Mi służy, Ojciec okaże mu cześć”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24