W dniu 17 stycznia 2019 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją regulacji prawnych zawartych w zakwestionowanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o grobach i cmentarzach wojennych, ustawy o muzeach oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. poz. 369); dalej: ustawa zmieniająca ustawę o IPN, w zakresie obejmującym wyrazy ukraińskich nacjonalistów oraz wyrazy Małopolski Wschodniej.

Instytut Pamięci Narodowej RP wydał grę planszową poświęconą Kresom. Dzięki rozgrywce można odbyć podróż po Kresach i w atrakcyjny sposób poznać najważniejsze daty, herby magnackich rodów, zabytki i najciekawsze miejsca wielokulturowego pogranicza Rzeczypospolitej, a także zapomnianych kresowych bohaterów.

„Apelujemy do władz Miasta Stołecznego Warszawy, aby – przez wzgląd na ojczystą historię, przelaną na ulicach miasta krew w walce o wolną i niepodległą Polskę (…) – nie przywracały symboli zniewolenia” – napisali przedstawiciele IPN do władz samorządowych stolicy.

Dzięki staraniom Instytutu Pamięci Narodowej w 2018 r. do Polski sprowadzono ze Stanów Zjednoczonych Ameryki unikatowy film z 1927 r., zatytułowany „Z wycieczki Stowarzyszenia Weteranów do Polski”. Film jest zapisem odwiedzin Ojczyzny przez kombatantów, ochotników amerykańskiej Polonii do tzw. Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera, sformowanej we Francji w 1917 r.

28 listopada w siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie zostanie podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy IPN a Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy.

Najnowsza produkcja Instytutu Pamięci Narodowej to film edukacyjny przygotowany na obchody Święta Niepodległości.

Akcja „Przystanek Niepodległość” organizowana przez Instytut Pamięci Narodowej (IPN) została zainaugurowana dzisiaj w Warszawie. Wydarzenie Przystanek Niepodległość otworzyło symboliczne powitanie wysiadającego z zabytkowego tramwaju Komendanta Józefa Piłsudskiego.

2018-11-01, 08:42

Zapal znicz dla bohatera

Instytut Pamięci Narodowej zachęca zapalić znicz pamięci na grobach bohaterów polskiej drogi do niepodległości.

Instytut Pamięci Narodowej pokryje koszty budowy pomnika Wojciecha Korfantego w Warszawie.

Biuro Lustracyjne IPN uzupełniło katalogi (http://katalog.bip.ipn.gov.pl) w Biuletynie Informacji Publicznej IPN o informacje zawarte w dokumentach organów bezpieczeństwa państwa, dotyczące łącznie 36 osób pełniących funkcje publiczne.

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Piątek, 23 kwietnia 2021

  Św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, uroczystość

  J 12, 24-26

  Słowa Ewangelii według świętego Jana

  Jezus powiedział do swoich uczniów: „Uroczyście zapewniam was: Jeśli ziarno pszenicy wrzucone w ziemię nie obumrze, pozostanie tam samo; jeśli zaś obumrze, przynosi obfity plon. Ten, kto kocha swoje życie, traci je; ten zaś, kto nie przecenia swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Jeśli ktoś Mi służy, niech idzie za Mną. A gdzie Ja jestem, tam będzie też mój sługa. Jeśli ktoś Mi służy, Ojciec okaże mu cześć”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24