Potrzebne są interdyscyplinarne badania nad kulturą i historią Tatarów, a być może też stworzenie kierunku studiów: tatarystyki - uważają uczestnicy niedzielnej konferencji naukowej dotyczącej wieloaspektowego podejścia do badań nad tą społecznością.

Rozpoczęło się kompletowanie dokumentacji niezbędnej do wpisania zespołu klasztornego i bazyliki na Świętym Krzyżu (woj. świętokrzyskie) na listę Pomników Historii - poinformował PAP archeolog i badacz średniowiecznego sanktuarium dr Czesław Hadamik.

Do litewskich księgarń trafiła wydana po raz pierwszy w języku litewskim książka Józefa Ignacego Kraszewskiego „Wilno od początków jego do roku 1750. Tom I".

Program, zatytułowany „Historia walk o niepodległość", we wszystkich szkołach na Litwie ma być nauczany jako obowiązkowy.

Każda szanująca się i kochająca rodzina powinna pamiętać, jak wielką wagę w życiu człowieka ma wiara w Boga – po 50 latach wspólnej wędrówki zgodnie stwierdzają Bogumiła i Adam Andrzejewscy z podwileńskich Grygajć. Gdy pół wieku temu stanęli na ślubnym kobiercu, byli już dojrzałymi, całkowicie ukształtowanymi i doświadczonymi przez los ludźmi, którzy dokładnie wiedzieli, czego pragną od życia, na jakich wartościach chcą budować fundament rodziny, czego uczyć swe latorośle.

Jest to egzemplarz – z racji autografu na stronie tytułowej – unikatowy. Nosi tytuł „Wilno Przewodnik ilustrowany po mieście i okolicach z planem miasta i dodatkami". Wydany został równo przed 104 laty nakładem i drukiem wileńskiej oficyny A. Żukowskiego i W. Borkowskiego, mieszczącej się przy ul. Świętojańskiej. Ten jedyny w swoim rodzaju egzemplarz stał się o impulsem do przywołania sylwetek dwóch niezwykle dla Wilna zasłużonych Polaków.

Ambasador Litwy na Łotwie Ričardas Degutis oraz Ambasador Polski na Łotwie Jerzy Marek Nowakowski razem z przedstawicielami Stałego Zespołu Okrętów Obrony Przeciwminowej NATO odwiedzili łotewskie miasto Salaspils, gdzie złożyli wieńce pod pomnikiem, upamiętniającym zwycięską bitwę pod Kircholmem (dawna nazwa Salaspils).

12 lipca już po raz siódmy żołnierze z pododdziału straży honorowej batalionu Wielkiego Księcia Litewskiego Giedymina, umundurowani w zrekonstruowane czternastowieczne uniformy Wielkiego Księstwa Litewskiego wezmą udział w rekonstrukcji bitwy pod Grunwaldem w Polsce.

Wydrukować ulotkę na powielaczu z czasów podziemnej „Solidarności" może spróbować każdy gość trawających obecnie 15. Międzynarodowych Targów Książki w Wilnie. Zachęcając do upamiętnienia 25. rocznicy obalenia komunizmu w Polsce Instytut Polski w Wilnie, wspólnie z partnerami, na swoim stoisku zaprasza do obejrzenia wystawy książek drugiego obiegu wydawniczego i autentycznego sprzętu z podziemnej solidarnościowej drukarni.

15 października 1941 r. Hans Frank wydał rozporządzenie wprowadzające na terenie Generalnego Gubernatorstwa karę śmierci dla Żydów, którzy opuścili teren getta oraz dla Polaków, którzy udzielili im pomocy.
Już od pierwszych dni okupacji władze niemieckie podjęły odpowiednie środki prawno-administracyjne zmierzające do izolowania Żydów od społeczności polskiej. Jednym z nich było rozporządzenie dotyczące obowiązkowego noszenia przez Żydów specjalnych opasek z sześcioramienną gwiazdą Dawida.

Strona 6 z 6

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Poniedziałek, 19 kwietnia 2021

    J 6, 22-29

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Nazajutrz po rozmnożeniu chlebów ludzie, którzy pozostali po drugiej stronie jeziora, spostrzegli, że była tam tylko jedna łódź. Widzieli też, że Jezus nie wszedł do łodzi z uczniami, lecz że odpłynęli sami. Tymczasem z Tyberiady przybyły inne łodzie w pobliże miejsca, gdzie spożyto chleb, nad którym Pan odmówił modlitwę dziękczynną. Gdy więc ludzie zauważyli, że nie ma tam Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi i popłynęli do Kafarnaum w poszukiwaniu Jezusa. A gdy Go odnaleźli na przeciwległym brzegu, zapytali: „Rabbi, kiedy tu przybyłeś?”. Jezus im odpowiedział: „Uroczyście zapewniam was: Szukacie Mnie nie dlatego, że zobaczyliście znaki, lecz dlatego, że najedliście się chleba do syta. Zabiegajcie nie o taki pokarm, który ulega zniszczeniu, lecz o ten, który przetrwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy. Na Nim bowiem Bóg Ojciec wycisnął swoją pieczęć”. Zapytali Go więc: „Co mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?”. Wtedy Jezus oświadczył im: „Na tym właśnie polega dzieło Boże, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24