Finaliści konkursu "Szkoła z tradycją"

2015-10-05, 15:06
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Finaliści konkursu "Szkoła z tradycją" Fot. Archiwum Szkoły Podstawowej w Rzeszy

Finał konkursu „Szkoła z tradycją" odbył się w Senacie 5 października 2015 r. Nagrody wręczył minister administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki. Konkurs odbył się pod patronatem Marszałka Senatu.

W tegorocznej, drugiej edycji konkursu zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera z Białegostoku, za organizowany od siedmiu lat „Festiwal Kultur". Uczniowie oraz pedagodzy zostali docenieni za twórcze podejście, konsekwencję w realizacji i zdolność „zarażania" innych bogactwem tradycji regionalnych.

II miejsce zdobyły szkoły im. Ignacego Jana Paderewskiego z Lubasza za prowadzony przy placówkach od 2008 roku Klub Wolontariusza i Obywatela. Projekt zachęca młodzież do działalności obywatelskiej oraz wolontariatu. Uczniowie rozwijają umiejętności animacyjne i organizatorskie, nabywają wiedzę na temat zasad funkcjonowania inicjatyw i organizacji społecznych niosąc pomoc najbardziej potrzebującym.

Szkole Podstawowej im. ks. Władysława Demskiego w Straszewie jury konkursu przyznało III miejsce za „Przedświąteczne spotkanie dla osób starszych i samotnych". Uczniom udało się zapoczątkować tradycję szkolną podtrzymującą więzi międzypokoleniowe, których istotą jest szacunek i zaangażowanie uczestników.

Konkurs skierowany był do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, kultywujących lub tworzących, minimum od 3 lat, tradycję szkolną i lokalną, związaną ze szkołą, wspólnotą lokalną, regionem i krajem. Istotą projektu jest przywrócenie tradycyjnej roli szkoły, jako miejsca, wokół którego rozwija się życie małych wspólnot. Konkurs promuje te elementy kształcenia i wychowania młodzieży, które w przyszłości zaowocują obywatelską, kreatywną i odpowiedzialną postawą.

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Wtorek, 9 sierpnia 2022 

  Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy

  Mt 25, 1-13

  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

  Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść: „Królestwo niebieskie będzie podobne do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było głupich, a pięć rozsądnych. Głupie wzięły lampy, ale nie zabrały ze sobą oliwy. Rozsądne wzięły lampy i oliwę w naczyniach. A gdy pan młody się opóźniał, ogarnęło je znużenie i wszystkie zasnęły. O północy zaś rozległo się wołanie: «Pan młody nadchodzi! Wyjdźcie mu na spotkanie!». Wtedy obudziły się wszystkie panny i przygotowały lampy. Głupie powiedziały do rozsądnych: «Podzielcie się z nami oliwą, bo nasze lampy gasną». Ale rozsądne odpowiedziały: «O nie, gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie do sprzedawców i kupcie sobie». Gdy one odeszły, przybył pan młody. Te, które były przygotowane, weszły z nim na wesele i drzwi zamknięto. Później przyszły pozostałe panny i wołały: «Panie, panie, otwórz nam!». Lecz on im odpowiedział: «Zapewniam was, że was nie znam». Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24