II edycja konkursu historycznego „Wołyń – Pamięć Pokoleń”

2023-03-30, 13:01
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Materiały organizatora Materiały organizatora

Konkurs historyczny „Wołyń – Pamięć Pokoleń” adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z terenów województw śląskiego i dolnośląskiego. Jak podkreślają organizatorzy, zadaniem konkursu jest przywrócenie pamięci o kartach polskiej historii związanej z Kresami, w tym szczególnie tragicznych wydarzeń ludobójstwa dokonanego przez OUN UPA na Polakach – i nie tylko na Polakach – na terenach Wołynia i Małopolski Wschodniej. 

Konkurs nie ogranicza się wyłącznie do tematyki ludobójstwa na terenach Wołynia i Małopolski Wschodniej, ale obejmuje również sprawy warunków i okoliczności wysiedlenia ludności polskiej z Kresów Wschodnich II RP, recepcji kultury i dziedzictwa materialnego i niematerialnego Kresów Wschodnich II RP ujętych z perspektywy współczesnej młodzieży.

Jest to kontynuacja działań zmierzających do przywrócenia pamięci kolejnych pokoleń najboleśniejszych kart historii naszego narodu i włączanie się w nurt działań mających na celu przybliżenie naszej młodzieży historii Polski związanej z Kresami Wschodnimi, w szczególności w części dotyczącej upamiętnienia Rodaków poległych i pomordowanych na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej przez OUN UPA – akcentują organizatorzy.

To już II edycja konkursu, nad którym patronat medialny objęły Radio Maryja i TV Trwam.

Towarzyszy nam świadomość upływającego czasu i przyspieszonego odchodzenia ostatnich świadków historii; mamy też poczucie, że tylko wspólnymi siłami zdołamy tę wielką akcję edukacyjną w kolejnych latach realizować – wskazują twórcy projektu.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest przygotowanie pracy konkursowej w jednej z dwóch kategorii:

a) praca literacka na jeden z trzech tematów:

– „Porównanie postaw Polaków Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata z postawami Ukraińców ratujących swoich sąsiadów Polaków przed śmiercią z rąk nacjonalistów ukraińskich”,

– „Ks. Ludwik Wrodarczyk i ks. bp Grzegorz Homyszyn bezkompromisowi obrońcy zasad chrześcijańskich w czasach tryumfu zła”

– „Mam kresowe korzenie? – czy istnieje międzypokoleniowy przekaz pamięci o Kresach”

b) praca obejmująca rejestrowanie lub transkrybowanie wspomnień bezpośrednich i pośrednich świadków na jeden z dwóch tematów: – „Zbrodnia na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej we wspomnieniach znanych mi osób” oraz „Wysiedlenia ludności polskiej z Kresów Wschodnich”.

Podsumowaniem tej edycji, podobnie jak w edycji I, będzie wydanie prac uczestników konkursu w formie publikacji książkowej i wyjazd studyjny do Brukseli, do Parlamentu Europejskiego, dla laureatów i wyróżnionego nauczyciela.

Inicjatorami konkursu „Wołyń – Pamięć Pokoleń” są: minister Michał Wójcik, Beata Kempa, poseł do Parlamentu Europejskiego i Beata Białowąs, b. członek zarządu województwa śląskiego we współpracy ze Światowym Kongresem Kresowian i Stowarzyszeniem Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów.

Patronat naukowy nad konkursem objął IPN, a patronat honorowy minister edukacji i nauki, dr hab. Przemysław Czarnek.

W tym roku przypada 80. rocznica ludobójstwa dokonanego przez OUN UPA na Polakach, ale także na innych narodowościach na terenach Wołynia i Małopolski Wschodniej.

radiomaryja.pl

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • 11 czerwca 2023 

  10 niedziela zwykła

  Mt 9, 9-13

  Ewangelii według świętego Mateusza

  Gdy Jezus odchodził z Kafarnaum, zobaczył człowieka, który pobierał cło. Miał na imię Mateusz. Powiedział do niego: „Pójdź za Mną!”. A on wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu przy stole, wielu celników i grzeszników przyszło i usiadło z Nim oraz z Jego uczniami. Zobaczyli to faryzeusze i pytali Jego uczniów: „Dlaczego wasz Nauczyciel spożywa posiłek wspólnie z celnikami i grzesznikami?”. Gdy On to usłyszał, powiedział: „Lekarz nie jest potrzebny zdrowym, lecz chorym. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: «Miłosierdzia chcę, a nie ofiary». Bo nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24