Startuje 14. edycja edukacyjnego programu LIDER

2023-01-11, 13:00
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Startuje 14. edycja edukacyjnego programu LIDER Fot. gov.pl/MEiN

Właśnie rusza 14. edycja programu LIDER. Umożliwia on młodym naukowcom swobodę w realizacji ambitnych projektów naukowych, zarówno od strony tematyki badawczej, jak i zarządzania.

Założenia programu LIDER

Program LIDER, który od 2009 roku prowadzi NCBR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), przyznaje środki młodym naukowcom z różnych dziedzin na stworzenie i prowadzenie własnego zespołu badawczego, skupionego wokół konkretnego projektu. W ten sposób nowe pokolenie polskiej nauki rozwija nie tylko kompetencje naukowe, ale także zarządcze. Efekty realizacji programu pokazują, że LIDER cieszy się renomą i jest cennym wkładem systemu finansowania badań w naszym kraju. Program od wielu lat tworzy silne podstawy do wzmacniania konkurencyjności polskiej nauki w skali europejskiej i światowej. Wpisuje się też w globalny trend tworzenia nowatorskich, ukierunkowanych instrumentów finansowania badań prowadzonych przez młodych adeptów nauki – powiedział Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda, którego resort sprawuje obecnie nadzór nad NCBR.

Wyróżnienie to dla laureatów nie tylko sposób na dążenie do doskonałości naukowej, rozwoju kariery, ale także możliwość zbudowania całego zespołu wokół własnego konceptu badań – wskazuje Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Nawet 1,8 mln zł dla LIDER-a

W tym roku w programie nastąpiła zmiana w wysokości przyznawanych środków. Doktoranci, nauczyciele akademiccy bądź osoby ze stopniem doktora lub doktora habilitowanego, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, mogą aplikować o środki w wysokości maksymalnie 1,8 mln zł – a nie jak w latach ubiegłych o 1,5 mln zł.

Program LIDER jest skierowany do osób, które są autorami publikacji w renomowanych czasopismach naukowych bądź posiadają patenty lub wdrożenia. Ważne jest także, aby wnioskodawca dotychczas nie uczestniczył w roli kierownika projektu w programie. Czas realizacji projektu to minimum 12, a maksymalnie 36 miesięcy.

Projekt musi być realizowany we współpracy z jednostką, która zatrudni Lidera oraz pozostałych członków zespołu badawczego przez cały okres trwania prac. Taką jednostką mogą być uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN, centra badawcze PAN, instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz, międzynarodowe instytuty naukowe, przedsiębiorstwa prowadzące badania naukowe czy podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Program LIDER daje szansę na rozwinięcie pasji badawczych, zdobycie albo pogłębienie doświadczenia w roli kierownika projektu, otwiera drzwi do nowych możliwości kontynuowania kariery naukowo-badawczej – podkreślił dr Paweł Kuch, p.o. dyrektor NCBR. – Jak bardzo potrzebne jest to działanie, pokazuje fakt, że od kilku lat systematycznie zwiększa się liczba badaczek i badaczy aplikujących do programu. W 12. edycji było to aż 299 wniosków.

Sukcesy młodych naukowców

Zespoły, które w poprzednich latach skorzystały ze wsparcia programu, realizują innowacyjne projekty służące rozwojowi cywilizacyjnemu kraju oraz poprawie codziennego życia m.in. w obszarze zdrowia, środowiska naturalnego, przemysłu chemicznego, transportu i wielu innych.

NCBR podsumowało dwanaście konkursów, w wyniku których już ponad 496 młodych naukowców otrzymało kwotę 593 mln zł. Średnia wartość grantu to 1,2 mln zł. Dzięki temu wybitne osoby, które bez wsparcia finansowego mogłyby nie mieć szansy na dalszy rozwój kariery naukowej, mogą realizować swoje projekty.

Dodatkowe informacje

Nabór będzie trwał od 17 lutego do 8 maja 2023 r. Wnioski będzie można składać wyłącznie w wersji elektronicznej. Szczegóły i regulamin 14. konkursu LIDER można znaleźć na stronie NCBR - https://www.gov.pl/web/ncbr

inf. MEiN

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • 26 marca 2023

  V niedziela Wielkiego Postu

  J 11, 1-45

  Słowa Ewangelii według świętego Jana

  Pewien człowiek z Betanii, miejscowości Marii i jej siostry Marty, był chory. Miał on na imię Łazarz. Maria zaś była tą kobietą, która namaściła Pana wonnym olejkiem i swymi włosami wytarła Jego stopy. Właśnie jej brat Łazarz chorował. Siostry przekazały więc Jezusowi wiadomość: „Panie, ten, którego kochasz, jest chory”. Gdy Jezus to usłyszał, rzekł: „Ta choroba nie zmierza ku śmierci, lecz ku chwale Bożej. Dzięki niej Syn Boży dozna chwały”. A Jezus miłował Martę, jej siostrę oraz Łazarza. Gdy jednak usłyszał, że choruje, pozostał w tamtym miejscu jeszcze dwa dni. Dopiero po ich upływie zwrócił się do uczniów: „Wróćmy znowu do Judei”. Uczniowie Mu powiedzieli: „Rabbi, Żydzi dopiero co usiłowali cię ukamienować, a Ty chcesz tam ponownie wrócić?”. Jezus im odparł: „Czy dzień nie ma dwunastu godzin? Kto chodzi za dnia, nie potyka się, gdyż widzi światło tego świata. Kto natomiast chodzi nocą, potyka się, ponieważ nie ma w nim światła”. A gdy to powiedział, dodał: „Nasz przyjaciel Łazarz zasnął, lecz pójdę, aby go wyrwać ze snu”. Uczniowie odrzekli: „Panie, jeśli usnął, to będzie zdrowy”. Jezus jednak powiedział tak o jego śmierci, uczniowie natomiast uważali, że mówił o zapadnięciu w sen. Oświadczył im więc otwarcie: „Łazarz umarł. Ale raduję się ze względu na was, abyście uwierzyli. Z tego właśnie powodu nie było Mnie tam, lecz teraz chodźmy do niego”. Tomasz, zwany Bliźniakiem, zawołał wtedy do współuczniów: „Chodźmy i my, aby razem z Nim umrzeć!”. Gdy Jezus tam dotarł, zastał go już od czterech dni leżącego w grobie. Betania zaś leżała w pobliżu Jerozolimy, w odległości około piętnastu stadiów. Wielu Żydów przybyło więc do Marty i Marii, aby je pocieszyć po śmierci brata. Kiedy Marta usłyszała, że Jezus nadchodzi, wybiegła Mu naprzeciw, Maria natomiast pozostała w domu. Marta zwróciła się do Jezusa: „Panie, gdybyś był tutaj, mój brat by nie umarł. Lecz nawet teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o co tylko Go poprosisz”. Jezus jej rzekł: „Twój brat powstanie z martwych”. Marta odpowiedziała: „Wiem, że zmartwychwstanie podczas zmartwychwstania w dniu ostatecznym”. Jezus oświadczył jej: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we Mnie, nawet jeśliby umarł, będzie żył. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to?”. Marta odrzekła: „Tak, Panie! Wierzę, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Bożym, który przyszedł na świat”. A gdy to powiedziała, odeszła i zawołała swoją siostrę Marię, mówiąc jej po kryjomu: „Nauczyciel jest tutaj i prosi cię”. Ona zaś, gdy to usłyszała, szybko wstała i pobiegła do Niego. A Jezus nie wszedł jeszcze do miejscowości, lecz pozostał tam, gdzie spotkała Go Marta. Również Żydzi, którzy przebywali w jej domu i pocieszali ją, poszli jej śladem, widząc, że zerwała się i wybiegła. Sądzili bowiem, że udała się do grobu, aby tam płakać. Tymczasem Maria dotarła do miejsca, gdzie zatrzymał się Jezus. Kiedy Go zobaczyła, upadła Mu do nóg i rzekła: „Panie, gdybyś był tutaj, mój brat by nie umarł”. Gdy więc Jezus zobaczył, że ona płacze, a także płaczą Żydzi, którzy z nią idą, wzburzył się wewnętrznie i był wstrząśnięty. Następnie zapytał: „Gdzie złożyliście go do grobu?”. Odparli: „Panie, chodź zobaczyć”. Jezus zapłakał. Wtedy Żydzi powiedzieli: „Zobaczcie, jak go kochał”. Niektórzy zaś mówili: „Czy Ten, który przywrócił wzrok niewidomemu, nie mógł sprawić, aby on nie umarł?”. Jezus, ponownie wzburzony, podszedł do grobu. A była to grota zastawiona kamieniem. Polecił więc: „Odsuńcie kamień!”. Wtedy odezwała się Marta, siostra zmarłego: „Panie, już cuchnie. Nie żyje bowiem od czterech dni”. Jezus powiedział jej: „Czy nie zapewniłem cię, że zobaczysz chwałę Bożą, jeśli tylko uwierzysz?”. I odsunięto kamień. Wówczas Jezus wzniósł oczy w górę i zaczął się modlić: „Dziękuję Ci, Ojcze, że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że zawsze Mnie wysłuchujesz. Powiedziałem to jednak ze względu na otaczających Mnie ludzi, aby uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś”. Po tych słowach zawołał z mocą: „Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!”. Wtedy zmarły wyszedł, mając nogi i ręce owinięte opaskami, twarz zaś przysłoniętą chustą. Jezus polecił im: „Uwolnijcie go z tego i pozwólcie mu chodzić!”. Wielu spośród Żydów, którzy przybyli do Marii i zobaczyli, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24