Propozycje zmian w Kodeksie Wyborczym

2022-12-23, 13:17
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Zdjęcie ilustracyjne Zdjęcie ilustracyjne Fot. gov.pl

Partia Prawo i Sprawiedliwość złożyła w Sejmie projekt zmian w Kodeksie wyborczym. Regulacje miałyby obowiązywać już w trakcie najbliższych wyborów parlamentarnych.

Według wnioskodawców zmiany mają służyć poprawie frekwencji. Obejmują m.in. utworzenie nowych obwodów w miejscowościach poniżej 500 mieszkańców. Przewidują bezpłatne przewozy w gminach, gdzie nie ma publicznego transportu. Powstaną też nowe obwodowe komisje wyborcze.

W 2019 roku – według danych Państwowej Komisji Wyborczej – liczba obwodów wraz z zagranicznymi wynosiła 27,5 tys. Teraz wzrośnie o około 6 tysięcy, co jest reakcją na strukturę zaludnienia i sytuację demograficzną na wsiach. Dla wielu osób problemem jest bowiem dotarcie do lokalu wyborczego, gdy znajduje się on poza miejscowością. Obwodowe komisje wyborcze mają powstawać już w miejscowościach liczących 200 lub 300 osób.

Projekt przewiduje, że bezpłatny dojazd do lokalów wyborczych zapewnią mieszkańcom wójtowie gminy. Regulacje obejmują też zmiany związane ze sposobem ustalania wyników głosowania przez członków obwodowych komisji. Projekt, jeśli zostanie przyjęty, miałby obowiązywać już w trakcie najbliższych wyborów parlamentarnych.

TV Trwam News

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Środa, 22 marca 2023 

    J 5, 17-30

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Ponieważ Jezus uzdrawiał w szabat, Żydzi zaczęli Go prześladować. On jednak im odpowiedział: „Mój Ojciec działa stale, dlatego i Ja działam”. Żydzi więc tym bardziej usiłowali zabić Jezusa. Nie tylko bowiem łamał szabat, lecz samego Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się w ten sposób równym Bogu. Jezus oświadczył im: „Uroczyście zapewniam was: Syn nie może nic uczynić od siebie, jeśli nie widzi działającego Ojca. Wszystko bowiem, co On czyni, czyni również Syn. Ojciec kocha Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni; ukaże Mu nawet większe dzieła od tych, aby wzbudzić wasz podziw. Ponieważ tak jak Ojciec wskrzesza umarłych i daje życie, tak też i Syn obdarza życiem tych, których chce. Ojciec bowiem nie osądza nikogo, lecz całą władzę sądzenia przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali taką cześć Synowi, jaką oddają Ojcu. Kto nie czci Syna, ten nie czci także Ojca, który Go posłał. Uroczyście zapewniam was: Kto jest posłuszny mojej nauce i kto wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Uroczyście zapewniam was: Nadchodzi godzina – a właściwie już jest – kiedy zmarli usłyszą wołanie Syna Bożego. Ci, którzy Go usłyszą, będą żyli. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak też sprawił, że Syn ma je w sobie. Przekazał Mu również władzę sądzenia, gdyż jest On Synem Człowieczym. Przestańcie się dziwić. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą Jego wołanie i wyjdą z nich. Ci, którzy czynili dobro, zmartwychwstaną do życia, ci natomiast, którzy czynili zło, zmartwychwstaną na sąd. Ja nie mogę sam nic uczynić od siebie. Tak osądzam, jak słyszę od Ojca, i mój sąd jest sprawiedliwy, gdyż kieruję się wolą Tego, który Mnie posłał, a nie własną wolą”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24