Rekordowe środki na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

2022-12-19, 22:01
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Rekordowe środki na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne Fot. gov.pl

Rozbudowa wsparcia w zakresie pomocy psychologicznej i pedagogicznej w szkołach wymaga pracy dobrze przygotowanych specjalistów. W 2022 r. rząd przeznaczył 520 mln zł na pierwszy etap standaryzacji zatrudnienia psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych w szkołach ogólnodostępnych. W 2023 r. będzie to ponad 1,8 mld zł. Wzrośnie również subwencja oświatowa do 64,4 mld zł.

Zatrudniliśmy kilkanaście tysięcy dodatkowo specjalistów od pedagogiki, logopedów, ale też zwłaszcza psychologów dziecięcych. Zatrudniamy ich w większych placówkach, większych jednostkach szkolno-przedszkolnych czy zespołach szkół po to, aby dostępność specjalistycznej pomocy na miejscu była jak najszybsza – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Trwa również pilotaż nowego stanowiska niepedagogicznego – asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Planowane jest przygotowanie 640 asystentów.

Od 1 marca 2022 r. szkoły podstawowe i ponadpodstawowe realizują zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin. W 2022 r. przeznaczono na ten cel 180 mln zł. Kwota ta pozwoli na zrealizowanie ok. 3 mln dodatkowych godzin zajęć dla uczniów.

Mamy blisko 30% dzieci i młodzieży, które potrzebują jakiegoś rodzaju wsparcia. To są dzieci, to jest młodzież wobec, której musimy mieć jak najwięcej czucia, współczucia, empatii. I musimy także skonstruować odpowiednio system – powiedział szef rządu.

Stale rośnie odsetek uczniów, których potrzeby edukacyjne są bardziej wymagające. Do tej grupy należą m.in. uczniowie niedostosowani społecznie, niewidomi, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Od wielu lat wzrasta subwencja oświatowa przeznaczona na wsparcie tych uczniów. Na podstawie wstępnego podziału na 2023 r. wyniesie ona ok. 13,4 mld zł i będzie o ponad 20 proc. wyższa w stosunku do roku 2022.

Subwencja oświatowa w 2015 r. wynosiła 40,4 mld zł. W 2023 r. nasz rząd na ten cel przeznaczy 64,4 mld zł. To wzrost o blisko 60 proc. Mimo olbrzymich wydatków budżetu państwa, m.in. na zbrojenia i ochronę zdrowia, przeznaczamy w przyszłym roku rekordowe środki na oświatę.

- Od kondycji nie tylko fizycznej, nie tylko zdrowotnej, nie tylko intelektualnej, ale właśnie od kondycji związane z czuciem, współczuciem, z duchowością naszych dzieci, czyli szeroko rozumianej kondycji psychicznej zależy przyszłość Polski, zależy przyszłość naszego narodu, naszego społeczeństwa – podkreślił premier Morawiecki.

gov.pl

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Sobota, 3 czerwca 2023 

  Świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy, wspomnienie

  Mk 11, 27-33

  Ewangelii według świętego Marka

  Jezus i uczniowie przyszli do Jerozolimy. Kiedy Jezus przechadzał się po świątyni, podeszli do Niego wyżsi kapłani, nauczyciele Pisma i starsi i zapytali Go: „Jakim prawem to czynisz? Kto Ci dał władzę, aby tak czynić?”. Jezus im odpowiedział: „I ja wam postawię jedno pytanie. Jeśli Mi odpowiecie, to i Ja wam odpowiem, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy od ludzi? Odpowiedzcie Mi!”. Oni rozważali między sobą: „Jeśli powiemy: «Z nieba», to zapyta: «Dlaczego więc nie uwierzyliście mu?». Mamy więc powiedzieć, że od ludzi?”. Obawiali się jednak tłumu, ponieważ wszyscy uważali Jana rzeczywiście za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: „Nie wiemy”. Jezus im rzekł: „To i Ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24