Polska: prawie 1,2 mln uchodźców z Ukrainy z numerem PESEL

2022-06-24, 13:46
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
– Od 10 maja mamy znaczący spadek liczby osób przyjeżdżających, a wzrost osób wyjeżdżających – powiedział wiceminister. – Od 10 maja mamy znaczący spadek liczby osób przyjeżdżających, a wzrost osób wyjeżdżających – powiedział wiceminister. Fot. MSWiA

Działania na rzecz uchodźców z Ukrainy były głównym tematem czwartkowej konferencji prasowej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji RP.

Wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker przedstawił plany dotyczące dalszego wsparcia dla uchodźców oraz aktualne dane związane z obecnością obywateli Ukrainy w Polsce.

Świadczenie 40 zł za zakwaterowanie i wyżywienie

Sekretarz stanu w MSWiA odniósł się do pojawiających się w mediach nieprawdziwych informacji jakoby z końcem czerwca miało przestać przysługiwać świadczenie 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia uchodźcom.

– Rząd nie przestaje wspierać rodzin, które pomagają uchodźcom z Ukrainy. Świadczenie za pomoc przysługuje przez 120 dni. Wydłużenie okresu wypłaty świadczeń będzie możliwe w przypadku pomocy osobom, które mają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, seniorom, kobietom w ciąży, osobom wychowującym dzieci do 12. miesiąca życia oraz tym, którzy samotnie sprawują opiekę nad co najmniej trojgiem dzieci – podkreślił wiceminister.

Podziękował za zaangażowanie wszystkim osobom, które wspierają Ukraińców przybywających do Polski.

Działania systemowe na rzecz uchodźców z Ukrainy

Wiceszef MSWiA przypomniał, że trwa już czwarty miesiąc wojny i czwarty miesiąc wspierania uchodźców.

– W związku z tym nasze państwo przechodzi z etapu pomocy humanitarnej do etapu pomocy systemowej. Projekt ustawy, który przygotowaliśmy wspólnie z samorządami zawiera rozwiązania dotyczące m.in. nauki języka polskiego czy prowadzenia klubików dla dzieci z Ukrainy. W następnych dniach ustawa zostanie przedłożona do podpisu prezydenta i z początkiem lipca rozwiązania te będą mogły wejść w życie – zapowiedział wiceminister.

W konferencji uczestniczyła także nowo powołana minister-członek Rady Ministrów Agnieszka Ścigaj. Podczas swojego wystąpienia omówiła główne zadania, którymi będzie się zajmowała w rządzie, związane z pomocą na rzecz Ukraińców.

– Część obywateli, która do nas przyjechała, być może zostanie z nami na dłużej. Stąd też moja obecność i rozmowa z rządem o przygotowaniu określonej strategii – podkreśliła minister Agnieszka Ścigaj.

– Ważne, żeby rodziny ukraińskie znalazły miejsce również w mniejszych miejscowościach. Jest w naszych gościach potężny potencjał. Większość z nich nie przyjeżdża tutaj po wsparcie socjalne. Na początku było ono konieczne, ale oni chcą pracować, chcą razem z nami budować naszą gospodarkę, ale też dbać o siebie i o swoje rodziny – powiedziała.

Minister Agnieszka Ścigaj odniosła się do działań, które są realizowane i będą kontynuowane w związku z pomocą na rzecz uchodźców.

– Przygotowywany jest projekt strategii międzyresortowej, obejmującej wiele sfer życia. Chcemy, aby nasi goście z Ukrainy razem z nami tworzyli społeczności lokalne, aby włączyli się m.in. w naszą gospodarkę – zaznaczyła minister-członek Rady Ministrów.

Dane dotyczące uchodźców z Ukrainy

– 
Pośród blisko 1,2 mln obywateli Ukrainy, którym nadano PESEL, ponad 500 tys. jest w wieku produkcyjnym. Dodatkowo obserwujemy zwiększającą się liczbę logowań ukraińskich kart SIM, obecnie jest ich około 1,3 mln – powiedział wiceminister Paweł Szefernaker.

Poinformował również, że ponad połowa uchodźców w wieku produkcyjnym podjęła już pracę i liczba ta będzie wzrastać. To efekt m.in. rozwiązań zawartych w nowelizacji ustawy oraz zapotrzebowaniu na pracowników w ramach prac sezonowych.

– Przez pierwsze cztery miesiące legalnie podjęło pracę w Polsce ponad 250 tysięcy osób z Ukrainy. Już dziś ponad 50 proc. uchodźców, którzy są w wieku produkcyjnym, podjęło w Polsce pracę – podkreślił wiceminister.

– Od 10 maja mamy znaczący spadek liczby osób przyjeżdżających, a wzrost osób wyjeżdżających. Mamy tendencję, że więcej osób, które są uchodźcami wojennymi, wyjeżdża z naszego kraju niż do niego przyjeżdża – dodał.

Na podst. MSWiA

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Poniedziałek, 15 sierpnia 2022 

  Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

  Łk 1, 39-56

  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

  W tych dniach Maryja wybrała się w drogę i spiesząc się, poszła w górskie okolice, do pewnego miasta judzkiego. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, podskoczyło dziecko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. I zawołała donośnym głosem: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona! Czemu zawdzięczam to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Gdy tylko usłyszałam Twoje pozdrowienie, podskoczyło z radości dziecko w moim łonie. Szczęśliwa jest Ta, która uwierzyła, że wypełnią się słowa powiedziane Jej przez Pana”. Wtedy Maryja powiedziała: „Wielbi Pana moja dusza i mój duch rozradował się w Bogu, moim Zbawicielu, bo spojrzał na uniżenie swojej służebnicy. Odtąd wszystkie pokolenia będą mnie nazywać szczęśliwą, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmogący. Święte jest Jego imię! Jego miłosierdzie przez wszystkie pokolenia dla tych, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia: rozproszył zarozumiałych pyszałków; panujących usunął z tronów, a wywyższył poniżonych; głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił; ujął się za swoim sługą Izraelem, kierując się swoim miłosierdziem, jak to obiecał naszym przodkom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24