Jacek Sasin: Apeluję do firm, by w trudnych czasach nie maksymalizowały zysków

2022-06-23, 09:41
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Szef MAP Jacek Sasin Szef MAP Jacek Sasin Fot. MAP

W tych trudnych czasach, kiedy Polacy zmagają się z rosnącymi cenami paliwa, energii, oprocentowaniem kredytów, zwracam się z prośbą do firm, by nie nastawić się głownie na zysk ale szukać rozwiązań społecznie akceptowalnych. To nie czas na maksymalizację zysków – mówił wicepremier, minister aktywów państwowych RP Jacek Sasin podczas Kongresu 590.


Wicepremier Jacek Sasin wziął udział w 7. edycji Kongresu 590. Tegoroczne wydarzenie przebiegało pod hasłem „Łączymy wszystkich”. Tematem wiodącym była współpraca międzynarodowa krajów Trójmorza.

Zdaniem wicepremiera, Kongres 590 jest dobrym miejscem do szukania rozwiązań i diagnoz gospodarczych. W dyskusji głos zabrali również politycy, eksperci i specjaliści którzy na co dzień zarządzają firmami.

Współpraca państw Europy Środkowo-Wschodniej jest gwarantem bezpieczeństwa i niezależności energetycznej, szczególnie teraz, kiedy Rosja używa surowców energetycznych jako broni przeciwko Europie. Budowa gazoportów w Świnoujściu, Gdańsku oraz Kłajpedzie posłuży całemu regionowi Trójmorza, a tym samym da im niezależność energetyczną.

Tylko razem jesteśmy w stanie odpowiedzieć na niebezpieczeństwa i podjąć skuteczną konkurencję z największymi graczami na światowym rynku. Ta świadomość cementuje współpracę krajów Trójmorza – powiedział Sasin.

Dziś do najważniejszych filarów współdziałania krajów Trójmorza należą transport i energetyka.

Inwestujemy w infrastrukturę komunikacyjną. Dzisiaj Polska dysponuje nowoczesnymi drogami ekspresowymi, autostradami, coraz lepszymi drogami samorządowymi. Nie odbiegamy od infrastruktury krajów Zachodniej Europy – mówi wicepremier. - ViaCarpatia, będzie kręgosłupem komunikacyjnym naszej części Europy – dodał.

Polska już od ponad 7 lat podejmuje działania zmierzające do uniezależnienia się od rosyjskich surowców. Przykładem tego jest inwestowanie przez spółki w odnawialne źródła energii i energetykę jądrową.

Cieszę się, że kraje naszego regionu inwestują w inne źródła energii, w tym w energetykę jądrową. Polskie firmy takie jak Orlen, KGHM czy Enea są liderami, które widzą w energetyce jądrowej przyszłość – mówił szef MAP.

Wicepremier podczas wystąpienia podkreślił również znaczenie spółek Skarbu Państwa dla polskiej gospodarki, które w sytuacjach kryzysowych stają na wysokości zadania. Przykładem jest pandemia Covid-19, kiedy to jako pierwsze zaangażowały się w niesienie pomocy Polakom. Obecnie wykazują się społeczną odpowiedzialnością, pomagają i wspierają uchodźców z Ukrainy.

Już teraz w MAP przygotowywany jest dokument na temat zaangażowania polskich firm w proces odbudowy Ukrainy. Polska chce się włączyć w pomoc.

Widzę ogromną rolę spółek Skarbu Państwa w tym wielkim dziele odbudowy Ukrainy – podsumował szef MAP.

Inf. MAP

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Środa, 22 marca 2023 

    J 5, 17-30

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Ponieważ Jezus uzdrawiał w szabat, Żydzi zaczęli Go prześladować. On jednak im odpowiedział: „Mój Ojciec działa stale, dlatego i Ja działam”. Żydzi więc tym bardziej usiłowali zabić Jezusa. Nie tylko bowiem łamał szabat, lecz samego Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się w ten sposób równym Bogu. Jezus oświadczył im: „Uroczyście zapewniam was: Syn nie może nic uczynić od siebie, jeśli nie widzi działającego Ojca. Wszystko bowiem, co On czyni, czyni również Syn. Ojciec kocha Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni; ukaże Mu nawet większe dzieła od tych, aby wzbudzić wasz podziw. Ponieważ tak jak Ojciec wskrzesza umarłych i daje życie, tak też i Syn obdarza życiem tych, których chce. Ojciec bowiem nie osądza nikogo, lecz całą władzę sądzenia przekazał Synowi, aby wszyscy oddawali taką cześć Synowi, jaką oddają Ojcu. Kto nie czci Syna, ten nie czci także Ojca, który Go posłał. Uroczyście zapewniam was: Kto jest posłuszny mojej nauce i kto wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Uroczyście zapewniam was: Nadchodzi godzina – a właściwie już jest – kiedy zmarli usłyszą wołanie Syna Bożego. Ci, którzy Go usłyszą, będą żyli. Podobnie jak Ojciec ma życie w sobie samym, tak też sprawił, że Syn ma je w sobie. Przekazał Mu również władzę sądzenia, gdyż jest On Synem Człowieczym. Przestańcie się dziwić. Nadchodzi godzina, kiedy wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą Jego wołanie i wyjdą z nich. Ci, którzy czynili dobro, zmartwychwstaną do życia, ci natomiast, którzy czynili zło, zmartwychwstaną na sąd. Ja nie mogę sam nic uczynić od siebie. Tak osądzam, jak słyszę od Ojca, i mój sąd jest sprawiedliwy, gdyż kieruję się wolą Tego, który Mnie posłał, a nie własną wolą”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24