Nowy przedmiot w polskich szkołach

2022-06-15, 13:03
Oceń ten artykuł
(1 głos)
Zdjęcie ilustracyjne Zdjęcie ilustracyjne Fot. pixabay.com

W Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL odbyła się konferencja dla nauczycieli dotycząca nowego przedmiotu szkolnego „Historia i teraźniejszość”. 

- Jeśli człowiek nie zna najnowszych procesów historycznych drugiej połowy XX i początku XXI wieku bezpośrednio oddziałujących na to, co się dzisiaj dzieje, to nie ma pojęcia, w jakich okolicznościach się znajduje i jest niezwykle podatny na manipulacje – mówił minister Przemysław Czarnek.

Szef MEiN zwrócił uwagę, że nauka historii w szkole kończyła się zazwyczaj na II wojnie światowej, a najnowszą historię poznawali tylko ci uczniowie, którzy zdawali na maturze historię lub wiedzę o społeczeństwie. Podziękował naukowcom i ekspertom za wkład w prace nad przygotowaniem podstawy programowej nowego przedmiotu. Odniósł się także do jedynego zgłoszonego do MEiN podręcznika do nauki historii i teraźniejszości.

- Podręcznik jest autorstwa wybitnego historyka. Z jego książek wszyscy, jak tu siedzimy, uczyliśmy się historii. Również tej najnowszej. Tego zadania podjął się pan profesor Wojciech Roszkowski. Podręcznik przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną i oczekuje jeszcze na ocenę językową. Minister przyznał też, że praca nad nowym przedmiotem i podręcznikiem wywołała szeroką dyskusję. - Za prawdę zawsze płaci się wysoką cenę. Prawda zawsze dużo kosztuje – mówił minister Przemysław Czarnek.

Zakres nowego przedmiotu historia i teraźniejszość

Nowy przedmiot historia i teraźniejszość zastąpi wiedzę o społeczeństwie realizowaną w liceum, technikum oraz szkołach branżowych w zakresie podstawowym. WoS rozszerzony dla uczniów technikum i liceum pozostaje bez zmian.

Program przedmiotu obejmuje okres od 1945 do 2015 roku i łączy treści z zakresu historii powojennej z elementami wiedzy o społeczeństwie.

Dlaczego HiT?

Celem szkolnej edukacji historycznej jest nie tylko budzenie zainteresowania przeszłością i dostarczanie wiedzy na temat najważniejszych wydarzeń czy najwybitniejszych postaci z dziejów Polski i powszechnych. Zadaniem jest przede wszystkim wyposażanie uczniów w umiejętności kluczowe z punktu widzenia funkcjonowania w świecie współczesnym, takie jak analizowanie, wnioskowanie i samodzielne ocenianie wydarzeń.

Świadomość historyczna oraz umiejętności kształtowane i rozwijane na lekcjach historii umożliwiają młodym ludziom dostrzeganie związków między współczesnością a przeszłością, kształtowanie postaw patriotycznych, krytyczne i racjonalne ocenianie wydarzeń jak również kształtowanie postawy tolerancji i szacunku wobec dorobku cywilizacyjnego innych kultur lub narodów. Z tych względów edukacja historyczna wymaga stałej uwagi i odpowiednich zmian, które będą sprzyjać osiąganiu wspomnianych celów edukacji historycznej.

Takie zmiany potrzebne są obecnie w odniesieniu do historii najnowszej – powojennej. Jej realizacja w szkołach, w szczególności ponadpodstawowych, napotyka na trudności. Wynikają one m.in. z omawiania zagadnień historii najnowszej w ostatniej klasie, kiedy to uczniowie liceum i technikum skupiają się przede wszystkich na tych przedmiotach, z których przystępują do egzaminu maturalnego czy egzaminów zawodowych.

Wprowadzenie historii i teraźniejszości to lepsze poznanie historii najnowszej przez uczniów szkół ponadpodstawowych.

Media

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Wtorek, 16 sierpnia 2022 

  Wspomnienie św. Stefana Węgierskiego

  Mt 19, 23-30

  Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

  Jezus powiedział do uczniów: „Zapewniam was: Człowiek bogaty z trudem wejdzie do królestwa niebieskiego. Powtarzam wam: Łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego”. Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się zdumieli i pytali: „Któż więc może się zbawić?”. Jezus przyjrzał się im uważnie i odpowiedział: „Dla ludzi to niemożliwe, ale dla Boga wszystko jest możliwe”. Wówczas Piotr powiedział: „Oto my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Co za to otrzymamy?”. Jezus im odpowiedział: „Zapewniam was: Ponieważ poszliście za Mną, to przy odnowieniu świata, kiedy Syn Człowieczy zasiądzie na chwalebnym tronie, również i wy zasiądziecie na dwunastu tronach i będziecie rządzili dwunastoma plemionami Izraela. I każdy, kto ze względu na Mnie opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć więcej otrzyma i będzie miał udział w życiu wiecznym. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24