Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich

2022-05-26, 11:07
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Zdjęcie ilustracyjne Zdjęcie ilustracyjne Fot. pixabay.com

Środki finansowe na zwiększenie liczby psychologów i pedagogów w szkołach, wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudnienia specjalistów, działania Ministerstwa Edukacji i Nauki na rzecz edukacji wysokiej jakości dla wszystkich uczniów to główne tematy wspólnej konferencji prasowej ministra Przemysława Czarnka i wiceminister Marzeny Machałek. 

– Praca psychologów i specjalistów w Polskich szkołach jest po to, by zaradzić pojawiającym się problemom – mówił minister Przemysław Czarnek podczas konferencji prasowej. Szef MEiN podkreślał, że wprowadzane zmiany są odpowiedzią m.in. na problemy wynikające z pandemii COVID-19.

Wiceminister Marzena Machałek wskazywała z kolei na komplementarność działań pomocowych związanych ze wsparciem dzieci i młodzieży. Mówiła o zapewnieniu dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów, uruchomieniu nowych, finansowanych przez resort kierunków studiów podyplomowych oraz zapewnionych w budżecie państwa środkach na zwiększenie liczby etatów psychologów i pedagogów w szkołach.

Sekretarz Stanu w MEiN zwróciła uwagę, że wprowadzone rozwiązania zostały przygotowane we współpracy z ekspertami i specjalistami z różnych dziedzin: – Przygotowaliśmy rozwiązania z ekspertami i naukowcami. Rozwiązania te mają wspierać dzieci i zapewnić im odpowiednią do ich potrzeb edukację. W polskim systemie ponad 60 proc. uczniów objętych kształceniem specjalnym są w szkołach ogólnodostępnych. 1/3 dzieci w szkołach ogólnodostępnych doświadcza problemów psychologicznych. Polska szkoła musi na te wyzwania odpowiedzieć i odpowiada.

– Wprowadzamy również stanowisko pedagoga specjalnego w szkołach ogólnodostępnych. Bardzo ważna jest wczesna pomoc rodzinie, gdy dowiaduje się, że ich dziecko może być z niepełnosprawnością – dodała wiceminister Marzena Machałek.

Więcej psychologów i pedagogów w szkołach

17 maja 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. W nowych regulacjach znalazły się rozwiązania dotyczące m.in. standaryzacji zatrudnienia specjalistów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. Rozwiązania w tym zakresie będą wprowadzane stopniowo, do 1 września 2024 r. Wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych rozpocznie się od 1 września 2022 r. Wymiar zatrudnienia będzie zależny od liczby dzieci w szkole lub placówce.

Dzięki wprowadzonym zmianom możliwy będzie wzrost liczby specjalistów w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych:

- od 1 września 2022 r. do 31 sierpnia 2024 r. – z 22 tys. do 38 tys.,
- od 1 września 2024 r. – do 51 tys.
- 700 mln zł na organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 2022 r.

Na pierwszy etap standaryzacji zatrudnienia nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i pedagogów specjalnych od września 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy 520 mln zł. Ponadto od 1 marca w szkołach realizowane są zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w dodatkowym wymiarze godzin. Na ten cel MEiN przekazało 180 mln zł. Kwota ta pozwoli na zrealizowanie ok. 3 mln dodatkowych godzin zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

Dlaczego potrzebne jest wsparcie?

Statystyki pokazują, że coraz więcej uczniów wymaga specjalistycznej pomocy. Co trzeci uczeń obejmowany jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną, a 9 proc. dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia ma zaburzenia psychiczne, które wymagają profesjonalnej pomocy. Kształceniem specjalnym objętych jest 4 proc. uczniów (185 775 osób), a wczesnym wspomaganiem rozwoju ponad 66 tys. dzieci.

Rosnące potrzeby uczniów powodują, że konieczna jest koordynacja działań pomocowych, także tych udzielanych na wczesnym etapie, oraz trafne adresowanie środków w budżecie państwa na realizację potrzeb dzieci i uczniów oraz ich efektywniejsze wykorzystanie.

Subwencja oświatowa na organizację kształcenia dzieci z niepełnosprawnością

Subwencja oświatowa na organizację kształcenia specjalnego wzrasta w szybszym tempie niż ogólna kwota subwencji oświatowej. W 2022 r. kwota przekazywana z budżetu państwa na kształcenie uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wyniosła około 11 mld zł, co stanowi około 20 proc. całej subwencji oświatowej przekazywanej na około 5 proc. uczniów.

Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich

Większość dzieci z niepełnosprawnościami (64,6 proc.) uczęszcza do szkół ogólnodostępnych, dlatego ważne działanie na rzecz wysokiej jakości edukacji dla wszystkich.

Wybrane działania na rzecz edukacji wysokiej jakości dla wszystkich:

- szkolenia nauczycieli, specjalistów, organów prowadzących – docelowo 28 tys. osób – kwota 52 mln zł,
- materiały metodyczne dla nauczycieli – do końca czerwca 2022 r.,
- działania pilotażowe (asystent ucznia, specjalistyczne centra, ocena funkcjonalna) na łączną kwotę 111,3 mln zł,
- 23 Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą.

Łączna wartość środków UE i budżetu państwa przeznaczona poza subwencją oświatową na ten cel to 219 mln zł. W nowej perspektywie finansowej UE zaplanowano 0,5 mld zł.

Media

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Wtorek, 7 lutego 2023 

    Mk 7, 1-13

    Ewangelii według świętego Marka

    Wokół Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku nauczycieli Pisma, którzy przybyli z Jerozolimy. Zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów jedli chleb nieczystymi, to znaczy nieumytymi rękami. Faryzeusze bowiem i wszyscy Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, zanim nie umyją rąk. Również kiedy wracają z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych przepisów, które przejęli i zachowują, jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Pytali Go więc faryzeusze i nauczyciele Pisma: „Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują zgodnie z tradycją starszych, lecz jedzą chleb nieczystymi rękami?”. On odparł im: „Słusznie prorokował Izajasz o was, obłudnikach, jak jest napisane: «Ten lud czci Mnie wargami, ale ich serce jest daleko ode Mnie. Daremnie jednak cześć Mi oddają, głosząc pouczenia, które są ludzkimi nakazami». Odrzucając przykazanie Boże, trzymacie się ludzkiej tradycji”. Dalej mówił im: „Zręcznie uchylacie przykazanie Boże, aby tworzyć własną tradycję. Mojżesz powiedział: «Otaczaj szacunkiem swego ojca i matkę». A także: «Kto złorzeczy ojcu lub matce, podlega karze śmierci». Wy natomiast twierdzicie: «Jeśli ktoś powie ojcu lub matce: Korban, co oznacza: to, co miałem dać tobie na utrzymanie, ofiarowałem Bogu», to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca czy dla matki. Przeinaczacie w ten sposób słowo Boże na rzecz waszej tradycji, której się poddaliście. I wiele podobnych rzeczy czynicie”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24