Mateusz Morawiecki po spotkaniu z premierem Łotwy: mamy zbieżne stanowiska w wielu kluczowych obszarach

2022-01-20, 08:17
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Spotkanie premierów Łotwy i Polski Spotkanie premierów Łotwy i Polski Fot. KPRM

Bieżące kwestie z zakresu agendy Unii Europejskiej, współpraca dwustronna i regionalna oraz wyzwania w zakresie polityki wschodniej i bezpieczeństwa regionalnego to główne tematy rozmów premiera Polski Mateusza Morawieckiego z premierem Łotwy Artursem Krišjānisem Kariņšem. Na spotkaniu szefowie rządów omówili kwestie polityki energetycznej i klimatycznej UE, reformy zasad fiskalnych oraz wzmacnianie odporności Wspólnoty. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że Republika Łotewska to jeden z najbliższych partnerów w UE i NATO. Zaznaczył, że Polska i Łotwa mają wspólne stanowisko w wielu kluczowych obszarach.

Polityka bezpieczeństwa – w kontekście nowych wyzwań 

Tematem spotkania była polityka wschodnia i bezpieczeństwo regionalne, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Ukrainie i Białorusi. Na przestrzeni ostatnich miesięcy reżim Aleksandra Łukaszenki nasila wobec Unii Europejskiej działania o charakterze wojny hybrydowej poprzez organizowanie nielegalnej migracji przy udziale służb białoruskich. Działania te mają doprowadzić do destabilizacji sytuacji politycznej i zagrozić bezpieczeństwu Polski, jej sąsiadów i całej Unii Europejskiej. Rosja wywiera rosnącą presję na Ukrainę poprzez zaangażowanie militarne wokół ukraińskiej wschodniej granicy.

– Podkreśliliśmy, jak ważna jest współpraca w ramach NATO. Nie może być ustępstw ze strony NATO wobec gróźb i szantażu stosowanego przez Rosję – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, nasza odpowiedź i podejście do tego, co się dzieje wokół Ukrainy czy na wschodniej flance NATO, musi być zdecydowana.

Szef polskiego rządu podkreślił, że oba kraje zgadzają się, że w chwili obecnej konieczne jest utrzymanie jedności i solidarnej postawy całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Żadna agresja nie jest akceptowalna. Sojusz jest gotowy podjąć zdecydowane środki odstraszania i obrony, aby zapewnić bezpieczeństwo swoich członków.

Premier Mateusz Morawiecki podziękował premierowi Łotwy za wizytę i rozmowy. Wskazał, że w ostatnich miesiącach współpraca z Republiką Łotewską jeszcze mocniej zacieśniła się również ze względu na konieczność wspólnej odpowiedzi na hybrydowy atak reżimu białoruskiego na nasze granice.

Perspektywy i wyzwania w obszarze polityki unijnej w kontekście rosnących cen energii

Rozmowy dotyczyły także perspektyw i wyzwań w obszarze polityki unijnej w okresie najbliższego półrocza, m.in. w kontekście rosnących cen energii i powiązanej z tym polityki klimatycznej UE. Polska i Łotwa zgadzają się co do potrzeby dywersyfikacji źródeł energii – jej ograniczenia prowadzą do wypaczeń rynku energii i zagrożeń, z jakimi mamy obecnie do czynienia.

– Nie zgadzamy się na żadne szantaże, w tym także na szantaż gazowy, który wystąpił wraz z budową Nord Stream 2 – mówił premier. Wskazał, że energia napędza światową gospodarkę, ale jej wysokie ceny działają odwrotnie. To bardzo duży koszt dla budżetu – to koszty pakietów antyinflacyjnych i pakietów przeciwko wysokim cenom energii – kontynuował.

W kontekście polityki energetycznej i cen energii Polska wskazuje na potrzebę pilnej reformy unijnego systemu handlu zezwoleniami na emisje (EU ETS). System ten ma przełożenie na niekorzystne zmiany cen energii na rynkach europejskich i rosnące ubóstwo energetyczne – w szczególności w regionie Europy Środkowej. W ostatnim czasie zauważalny jest trzykrotny wzrost cen ETS w porównaniu z zeszłym rokiem, a w ciągu ostatnich 4 lat dziesięciokrotny.

Podkreśla konieczność mobilizacji wszelkich dostępnych instrumentów w ramach różnych polityk, w celu podniesienia odporności UE – zarówno na kryzysy gospodarcze, jak i zagrożenia hybrydowe, w tym cyberataki i dezinformację.

Współpraca infrastrukturalna i handlowa

Szefowie rządów omówili także kwestie dwustronne i regionalne, w tym m.in. związane ze współpracą infrastrukturalną i elektroenergetyczną oraz wspólnymi działaniami w ramach Inicjatywy Trójmorza. Polskę i Łotwę łączy udana i perspektywiczna współpraca gospodarcza, w tym wspólne projekty infrastrukturalne. Realizacja korytarza transportowego tzw. Rail Baltica i Via Baltica przyczynia się do rozwoju naszej części Europy.

– Relacje z Łotwą są znakomite: rośnie wymiana handlowa, perspektywy wzajemnych inwestycji. Mamy też zaawansowaną budowę szlaków komunikacyjnych takich jak Via Baltica i połączenia kolejowe. Przyczynią się one do jeszcze lepszej współpracy handlowej między Polską i Łotwą – mówił premier. Jak dodał, rozwijamy nie tylko infrastrukturę, wymianę handlową, ale zachęcamy do wzrostu wymiany między przedsiębiorcami i tworzymy dla nich lepsze perspektywy wymiany doświadczeń. Mamy także podobne podejście do jednolitego rynku oraz do koncepcji strategicznej autonomii – podsumował premier Mateusz Morawiecki.

W kontekście Inicjatywy Trójmorza Polska i Łotwa podziela przekonanie, że tegoroczny szczyt Inicjatywy w Rydze, który ma się odbyć w czerwcu 2022 r. przyczyni się do zacieśnienia współpracy gospodarczej naszego regionu, a co za tym idzie do przyspieszenia wzrostu i odbudowy po pandemii.

Inf. KPRM

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Czwartek, 30 marca 2023 

    J 8, 51-59

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Jezus powiedział do Żydów: „Uroczyście zapewniam was: Kto będzie przestrzegał mojej nauki, nie zazna śmierci na wieki”. Wówczas Żydzi zawołali: „Teraz poznaliśmy, że jesteś opętany przez demona. Nawet Abraham umarł, także prorocy, Ty natomiast twierdzisz: «Kto będzie przestrzegał mojej nauki, nie doświadczy śmierci na wieki». Czy Ty jesteś większy niż nasz praojciec Abraham, który umarł? Poumierali również prorocy. Za kogo Ty się uważasz?”. Jezus odrzekł: „Gdybym Ja sam siebie wychwalał, chwała ta byłaby niczym. Mnie obdarza chwałą mój Ojciec, którego wy nazywacie swoim Bogiem. Ale wy Go nie poznaliście. Ja zaś Go znam. Gdybym więc stwierdził, że Go nie znam, byłbym kłamcą, podobnym do was. Lecz Ja Go znam i zachowuję Jego naukę. Wasz praojciec Abraham uradował się, że będzie mógł zobaczyć mój dzień. Ujrzał go i ucieszył się”. Wtedy Żydzi powiedzieli: „Jeszcze pięćdziesięciu lat nie masz, a widziałeś Abrahama?”. Jezus zaś im odparł: „Uroczyście zapewniam was: Zanim Abraham się urodził, Ja jestem”. Na co z miejsca pochwycili kamienie, aby cisnąć w Niego. Jezus jednak ukrył się, a następnie opuścił świątynię.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24