W Polsce rusza program „Zdrowie” z imponującym budżetem

2021-10-21, 11:19
Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Zdjęcie ilustracyjne Zdjęcie ilustracyjne Fot. pixabay.com

20 października 2021 r. w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca Program „Zdrowie” NMF 2014-2021, którego celem jest zmniejszanie społecznych nierówności w zdrowiu poprzez realizację działań związanych z telemedycyną i polityką e-zdrowia, zdrowym stylem życia dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem opieki psychiatrycznej. Program finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz budżetu państwa. 

„Ministerstwo Zdrowia jest Operatorem Programu funduszy norweskich już po raz trzeci. Dzięki poprzednim perspektywom finansowym zrealizowano wiele inicjatyw poświęconych ważnym potrzebom w obszarze zdrowia w Polsce (łącznie 138 projektów). Mam nadzieję, że realizacja działań w obecnej edycji przyczyni się znacząco do zmniejszenia społecznych nierówności w zdrowiu” – powiedział wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski.

Obszary działania Programu „Zdrowie”

Podczas konferencji omówiono poszczególne obszary działania Programu „Zdrowie”, którego budżet wynosi ponad 23,5 miliona euro (20 milionów euro stanowią środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego i ponad 3,5 miliona euro środki z budżetu państwa).

Pierwszy z omawianych w trakcie konferencji obszarów dotyczy telemedycyny i e-zdrowia, w ramach którego dofinansowane będą działania z zakresu testowania w praktyce rozwiązań telemedycznych w wybranych działach medycyny, np. kardiologii, geriatrii, psychiatrii, położnictwa, diabetologii, opieki paliatywnej oraz chorób przewlekłych. Rozwiązania opracowane przez polsko-norweskie zespoły ekspertów zostaną przetestowane w ramach pilotażu przez wyłonione w drodze konkursu szpitale ponadregionalne oraz instytuty we współpracy z placówkami POZ na terenie całego kraju. W ramach projektu prowadzone będą również działania edukacyjne i informacyjne: szkolenia dla lekarzy z zakresu stosowania rozwiązań telemedycznych i e-zdrowia, webinaria dla pacjentów oraz ogólnopolska kampania informacyjna poświęcona możliwościom, które daje telemedycyna i rozwiązania e-zdrowia. Projekt jest odpowiedzią na potrzeby wsparcia cyfrowego systemu ochrony zdrowia oraz konieczność poprawy dostępu do usług medycznych dla pacjentów, również w dobie pandemii COVID-19.

Drugi obszar obejmuje działania związane ze zdrowym stylem życia dzieci i młodzieży. Projekt będzie się składał z trzech kluczowych elementów, tj. odżywianie i sport, nadużywanie substancji, w tym głównie tytoniu oraz poprawa zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu świadomości na temat zdrowego stylu życia zarówno wśród dzieci i młodzieży, ich rodziców/opiekunów, jak i kadry placówek pracujących z dziećmi. Dzięki wsparciu oczekuje się również zmiany nawyków żywieniowych, wzrostu aktywności fizycznej wśród dzieci, zapobiegania inicjacji i używania wyrobów tytoniowych przez młodzież, a także wspierania dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi w Polsce.

Wspólnie dla zdrowia

Konferencja inaugurująca program „Zdrowie” była również okazją do wymiany doświadczeń w ramach utworzonych partnerstw polsko-norweskich oraz omówienia wspólnych rozwiązań przyczyniających się zmniejszenia problemów w zakresie zdrowia publicznego i nierówności społecznych w zdrowiu w Polsce i Norwegii. Pogram pozwoli na realizację cennych inicjatyw promujących profilaktykę i ograniczających nierówności społeczne poprzez poprawę dostępu pacjentów do usług zdrowotnych.

Więcej o konferencji: konferencjaprogramzdrowie.pl 

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • 5 grudnia 2021

  2 niedziela Adwentu

  Łk 3, 1-6

  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

  W piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza, kiedy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, jego brat Filip tetrarchą Iturei i ziemi Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza, przemówił Bóg na pustyni do Jana, syna Zachariasza. Przeszedł on wszystkie krainy nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Tak bowiem jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: „Głos, który woła na pustyni: Przygotujcie drogę Pana! Wyprostujcie Jego ścieżki! Każda dolina niech będzie wypełniona, a wszystkie góry i pagórki niech zostaną zrównane! Drogi kręte niech będą wyprostowane, a wyboiste niech staną się gładkimi! Wtedy każde stworzenie ujrzy zbawienie Boga”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24