Prelekcja online o Żołnierzach Niezłomnych

2021-09-08, 13:21
Oceń ten artykuł
(3 głosów)
Pomnik Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku Pomnik Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku © L24.lt (Marlena Paszkowska)

Klub Studentów Polonijnych w Poznaniu i Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zapraszają na prelekcję online pt „Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym”.

Termin prelekcji: środa, 8 września 2021 r. o godz. 19.00 czasu polskiego (godz. 20 na Litwie).

Prelegentem będzie Marcin Podemski, główny specjalista z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.

Spotkanie online (na platformie teams), ilustrowane zdjęciami, potrwa 80 minut. Przewidziano również czas na dyskusję i odpowiedzi na pytania.

Krótko o spotkaniu.
Prelekcja będzie miała charakter wprowadzenia do problematyki żołnierzy niezłomnych.

Podczas wirtualnego spotkania zostanie nakreślone tło historyczne, przedstawione zostaną obszary działania żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego oraz wybrane sylwetki przedstawicieli ruchu niepodległościowego (m.in. Józef Kuraś – „Ogień”, Zygmunt Szyndzielarz  – „Łupaszka”), którzy stawiali czynny opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.

Link do prelekcji
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjljNmFlMDItOTEwYy00YjQ0LThjOGMtNWYyMjIxNTNiODg0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2261e37d57-d5c5-4615-9074-0a59a70d45e6%22%2c%22Oid%22%3a%226f8df3a3-ab09-4159-9c96-44bacd16c356%22%7d 

Spotkanie odbędzie się w ramach realizacji projektu pod nazwą „Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym” finansowanego ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Klub Studentów Polonijnych w Poznaniu
Wielkopolski Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Środa, 26 stycznia 2022 

  Świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa, wspomnienie

  Mk 4, 1-20

  Słowa Ewangelii według świętego Marka

  Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem. Zgromadził się wokół Niego tak wielki tłum, że musiał wsiąść do łodzi na jeziorze, podczas gdy cały lud pozostawał na lądzie, przy brzegu. Nauczał ich wiele w przypowieściach. Mówił im: „Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno ziarno padło koło drogi. Przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne padło na grunt kamienisty, gdzie było mało ziemi, i szybko wzeszło, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy pokazało się słońce, przypaliło je i ziarno uschło, bo nie zapuściło korzeni. Inne padło między ciernie. A ciernie wyrosły i zagłuszyły je, i nie wydało plonu. Jeszcze inne ziarna padły na glebę urodzajną i wydały plon dorodny i obfity: jedno trzydziestokrotny, inne sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inne stokrotny”. I mówił: „Kto ma uszy do słuchania, niech słucha!”. Kiedy był na osobności, ci, którzy z Nim byli, razem z Dwunastoma, pytali Go o sens tych przypowieści. Odpowiedział im: „Wam powierzono tajemnicę królestwa Bożego, tamtym zaś, z zewnątrz, wszystko podaje się w przypowieściach, dlatego że patrząc, widzą, ale nie dostrzegają, słuchając, słyszą, ale nie rozumieją, żeby się nie nawrócić i nie otrzymać przebaczenia”. Powiedział do nich: „Nie rozumiecie tej przypowieści? Jak więc zrozumiecie inne przypowieści? Siewca sieje słowo. Tymi «koło drogi», gdzie pada zasiane słowo, są ci, do których – skoro usłyszą słowo – zaraz przychodzi szatan i zabiera słowo w nich zasiane. Zasiani na gruncie kamienistym – to ci, którzy, gdy usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością, ale nie mają w sobie korzenia i są niestali; kiedy więc przychodzą trudności lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Jeszcze inni, zasiani między cierniami – to ci, którzy słuchają słowa, ale codzienne troski, ułuda bogactwa i inne pożądania zagłuszają w nich słowo i nie wydaje ono owocu. I wreszcie zasiani na glebie urodzajnej – to ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny, stokrotny”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24