Sejm za większym wsparciem dla działaczy opozycji z okresu PRL

2021-04-06, 10:52
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Sejm za większym wsparciem dla działaczy opozycji z okresu PRL Fot. Kancelaria Sejmu/Rafał Zambrzycki

Podniesienie progów dochodowych uprawniających do jednorazowej i okresowej pomocy pieniężnej, a także m.in. przyznanie prawa do 5 dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego – to niektóre z rozwiązań, jakie znalazły się w przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw. Sejm poparł we wtorek część poprawek Senatu w tym zakresie.

Celem nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw jest wprowadzenie rozwiązań poprawiających sytuację tych osób.

Jedna z przyjętych przez Sejm poprawek Senatu dotyczyła tego, że prawo do świadczenia wyrównawczego przysługuje osobie uprawnionej pobierającej emeryturę lub rentę inwalidzką albo rentę z tytułu niezdolności do pracy, albo rentę rodzinną w kwocie niższej niż 2450 zł miesięcznie, a nie 2400 zł jak było wcześniej. Druga poprawka dotyczyła doprecyzowania terminu wejścia w życie przepisów noweli.

– To, co warto podkreślić, to fakt, że działacze opozycji w PRL oraz ofiary represji powojennych zostali objęci opieką państwa polskiego dopiero w 2015 roku – wraz z wejściem w życie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Od tego czasu wiele się wydarzyło, ale z pewnością jedną z największych zmian było wprowadzenie tzw. świadczenia wyrównawczego w wysokości podwójnej najniższej emerytury – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Co jeszcze zawiera przyjęta przez Sejm nowelizacja? Więcej informacji znajdziecie TUTAJ.

Na podst. MRiPS

 

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Środa, 14 kwietnia 2021

    J 3, 16-21

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Jezus powiedział do Nikodema: „Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Bóg przecież nie posłał swego Syna na świat, aby go sądził, lecz aby go zbawił. Ten, kto w Niego wierzy, nie podlega sądowi; ten jednak, kto nie wierzy, już został osądzony, ponieważ nie uwierzył w to, kim jest jednorodzony Syn Boży. Sąd zaś polega na tym: na świecie pojawiła się światłość, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość, ponieważ ich czyny były złe. Każdy bowiem, kto popełnia zło, nienawidzi światłości i nie lgnie do niej, aby jego czyny nie stały się jawne. Ten natomiast, kto żyje w prawdzie, zbliża się do światłości, aby jego czyny były widoczne – jako dokonane w Bogu”.

    Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24