Andrzej Duda: Powinniśmy mieć świadomość historycznej skali dokonań „Radia Maryja”

2020-12-05, 17:34
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Andrzej Duda: Powinniśmy mieć świadomość historycznej skali dokonań „Radia Maryja” Fot. prezydent.pl

Powinniśmy mieć świadomość historycznej skali dokonań Radia Maryja – napisał prezydent RP Andrzej Duda w liście odczytanym podczas sobotniej uroczystości w Toruniu z okazji 29. rocznicy powstania „Radia Maryja”.

Wszyscy Szanowni Uczestnicy dzisiejszej uroczystości,

Ekscelencje Księża Arcybiskupi i Biskupi,

Czcigodny Ojcze Dyrektorze,

Szanowni Pracownicy i Przyjaciele Radia Maryja,

Szanowna Rodzino Radia Maryja!

Obchodzimy w tym roku setną rocznicę doniosłego wydarzenia. Sto lat temu wielkim sukcesem naszych przodków stała się wiktoria warszawska, zwana też „cudem nad Wisłą”. Cudem – dlatego, że było to zwycięstwo ogromne i przełomowe, ratujące Rzeczpospolitą w chwili śmiertelnego zagrożenia. Mówimy również o cudzie, bo nie sposób nie dostrzec w tym triumfie także szczególnego błogosławieństwa Opatrzności dla wysiłków i poświęcenia Polaków, wspólnoty ludzi złączonych jedną wiarą, ideą patriotyczną i narodową, walczących w imię dewizy „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

W tym sensie można także mówić o dziełach Radia Maryja. To właśnie tutaj, nad Wisłą w Toruniu, przed niemal trzydziestu laty zrealizowano przedsięwzięcie o ogromnym wpływie na bieg polskich spraw, na polską rzeczywistość społeczną, kulturową i duchową. Powinniśmy mieć świadomość historycznej skali dokonań Radia Maryja.

Przede wszystkim przyciąga uwagę Państwa przesłanie, które w świecie naznaczonym konfliktami i radykalnymi przemianami cywilizacyjnymi od lat niezachwianie głosi wyraźne, ewangeliczne: „tak – tak, nie – nie”. Przesłanie wskazujące na wartości, które są fundamentem zachodniej cywilizacji i od ponad tysiąca lat stanowią rdzeń polskiej tożsamości. Jest to tym istotniejsze, że wśród zgiełku współczesnego świata nie brakuje przecież przekłamań, manipulacji i fałszywych obietnic. Orężem przeciw nim jest prawda i wolne słowo. Z takim przekonaniem Radio Maryja pełni swoją społeczną służbę.

Wspaniałą Państwa umiejętnością jest wnikliwe wsłuchiwanie się w głosy Polaków. Radio Maryja obudziło w milionach rodaków poczucie podmiotowości, bycia suwerenem i gospodarzem we własnym kraju. To dzięki Radiu Maryja głos ludzi wierzących, wiernych tradycyjnym wartościom zyskał tak wielkie znaczenie w debacie publicznej. Jak słusznie stwierdził Cyprian Kamil Norwid: „Polacy albowiem używają powiedzenia »nie ma co mówić« wtedy, gdy jest bardzo wiele do mówienia”. Dotarcie do tych, którzy nie mówili, bo czuli się zagłuszeni i zmarginalizowani, bo często przeżywali gorycz samotności i opuszczenia, bo nie widzieli szans na pozytywne zmiany – oraz wyciągnięcie ku nim ręki, uznanie ich godności, otoczenie ich szacunkiem i empatią, to wielka zasługa Radia Maryja.

„Trzeba dawać świadectwo prawdom i wartościom, które wyznajemy jako chrześcijanie. (…) Powinniśmy być jak miasto na górze, jak widoczna dla wszystkich lampa na świeczniku, aby nasze światło świeciło przed ludźmi podobnie jak latarnia morska, która wskazuje drogę do bezpiecznego portu”. Tak w pierwszych latach istnienia rozgłośni mówił do Rodziny Radia Maryja święty Jan Paweł II. Prowadzone przez Państwa przedsięwzięcia wiernie i niestrudzenie wypełniają tę wielką misję – i jestem przekonany, że z równym powodzeniem wypełniać ją będą także w przyszłości. Na ręce Ojca Dyrektora składam serdeczne życzenia Bożego błogosławieństwa i opieki Najświętszej Patronki nad wszystkimi dziełami wywodzącymi się ze środowiska Radia Maryja.

Tegoroczne obchody są odmienne niż dotychczasowe, ze względu na zagrożenia i sanitarne reguły związane z pandemią. Skoro jednak tutaj, na miejscu, nie może być tak licznego jak zawsze grona uczestników, to tym większy jest krąg zgromadzonych przy odbiornikach radiowych i telewizyjnych oraz uczestniczących duchowo w tych ważnych uroczystościach.

Pragnę złożyć wszystkim twórcom Radia Maryja, TV Trwam, Naszego Dziennika, Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, a także Parku Pamięci Narodowej wyrazy wielkiego uznania. Dziękuję za – tak nam wszystkim potrzebne zwłaszcza w dobie pandemii – duchowe pokrzepienie, za umacnianie poczucia wspólnoty, solidarności i bliskości między ludźmi. Głęboko ufam, że nieodległa jest już chwila pełnego powrotu do normalnego życia.

Życzę Państwu wiele zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Z wyrazami szacunku,

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Andrzej Duda

List został odczytany przez ministra Adama Kwiatkowskiego.

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Środa, 20 października 2021

  Św. Jana Kantego, prezbitera, wspomnienie

  Łk 12, 39-48

  Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

  Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zważcie na to, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjdzie złodziej, nie pozwoliłby mu włamać się do swego domu. I wy też bądźcie gotowi, bo w chwili, kiedy się nie spodziewacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. Wtedy Piotr zapytał: „Panie, czy mówisz tę przypowieść do nas, czy do wszystkich?”. Pan odpowiedział: „Kto jest tym wiernym i rozsądnym zarządcą, którego pan ustanowi nad swoją służbą, aby we właściwym czasie rozdawał należne porcje pożywienia? Szczęśliwy sługa, którego pan zastanie przy tej czynności, gdy powróci. Naprawdę mówię wam, że powierzy mu zarząd nad całym swoim majątkiem. Lecz jeśli ten sługa pomyśli sobie: «Mój pan opóźnia swoje przybycie» i zacznie bić sługi i służące, jeść, pić i upijać się, to jego pan nadejdzie w nieoczekiwanym dniu i o nieznanej godzinie. Wtedy odsunie go i umieści wśród niewiernych. Sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował ani nie postąpił zgodnie z jego wolą, będzie surowo ukarany. Ten zaś, który jej nie poznał, a uczynił coś godnego kary, zostanie ukarany łagodniej. Od każdego, któremu wiele dano, wiele też będzie się wymagać, a komu więcej powierzono, od tego też więcej będą żądać”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24