Polscy posłowie mogą pracować zdalnie

2020-03-27, 18:04
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Polscy posłowie mogą pracować zdalnie Fot. Kancelaria Sejmu / Łukasz Błasikiewicz

Możliwość zdalnego udziału posłów w pracach Sejmu zapewnia uchwalona we czwartek, 26 marca, zmiana w Regulaminie Sejmu. Był to jedyny punkt pierwszego dnia 8. posiedzenia Izby. W związku z wprowadzonym stanem epidemii Sejm obradował z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa. Posłowie uczestniczyli w posiedzeniu rozmieszczeni łącznie w 12 salach. Dzięki temu możliwe było zachowanie zalecanych przez władze sanitarne odległości między parlamentarzystami.

Uchwalone przepisy pozwalają posłom uczestniczyć w posiedzeniu Sejmu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, umożliwiających porozumiewanie się na odległość. Ten nadzwyczajny sposób działania Sejmu może zostać zarządzony wyłącznie w przypadku wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych opisanych w Konstytucji lub w czasie trwania stanu epidemii. Zmiana obowiązywać będzie do 30 czerwca br.

Projekt zmian przedstawiło Prezydium Sejmu. Jak podkreślono w uzasadnieniu, zmiana podyktowana została koniecznością zapewnienia Izbie możliwości aktywnego działania i uchwalania ustaw w sytuacji walki z epidemią koronawirusa. Wzrost zachorowań wśród posłów lub objęcie dużej liczby posłów kwarantanną mogłyby spowodować brak niezbędnego do uchwalania przepisów kworum. Sparaliżowanie Sejmu oznaczałoby zaś, że państwo nie jest w stanie reagować na ewentualne rozprzestrzenianie się epidemii ani też niwelować jej skutków dla gospodarki. Wnioskodawcy zwrócili też uwagę, że organizacja posiedzenia Sejmu w tradycyjnej formule, z uwagi na obecność dużej liczby osób, stwarzałaby ryzyko rozprzestrzeniania epidemii.

Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, decyzję o zwołaniu posiedzenia Sejmu z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość, podejmuje Marszałek Sejmu po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów. Skorzystanie z możliwości zdalnego uczestnictwa w posiedzeniu Izby ma charakter fakultatywny, a posłowie zachowują możliwość udziału w obradach w sposób tradycyjny, w budynku Sejmu. Stosowane w nadzwyczajnych okolicznościach przepisy nie ograniczają dotychczasowych uprawnień posłów określonych w Konstytucji, ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz w regulaminie Sejmu. Wszyscy posłowie uczestniczący w obradach, niezależnie od formy tego udziału, będą mieli możliwość zabierania głosu, udziału w głosowaniach i składania wniosków formalnych.

Zmiany przewidują ponadto, że w podobnej formie będą mogły się odbywać także posiedzenia komisji i podkomisji sejmowych, Prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów.

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Piątek,
  29 maja 2020


  św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy, wspomnienie

  J 21, 15-19

  Słowa Ewangelii według świętego Jana

  Gdy spożyli posiłek, Jezus zapytał Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie bardziej niż oni?”. Piotr odparł: „Tak, Panie! Ty wiesz, że Cię kocham”. Wtedy powiedział do niego: „Paś moje baranki”. Zapytał go powtórnie: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?”. Odrzekł Mu: „Tak, Panie! Ty wiesz, że Cię kocham”. Powiedział mu: „Paś moje owce”. I zapytał go po raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?”. Wtedy Piotr się zasmucił, że już trzeci raz go zapytał: „Czy kochasz Mnie?”. I odpowiedział Mu: „Panie, Ty wiesz o wszystkim. Ty wiesz, że Cię kocham”. Jezus rzekł do niego: „Paś moje owce. Uroczyście zapewniam cię: Kiedy byłeś młodszy, przepasywałeś się i szedłeś, dokąd chciałeś. Kiedy jednak się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a ktoś inny cię przepasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”. Powiedział to, aby wskazać, jaką śmiercią uwielbi Boga. Następnie rzekł do niego: „Pójdź za Mną!”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24