W Sejmie RP debata o języku śląskim

2020-02-21, 08:50
Oceń ten artykuł
(2 głosów)
Zdjęcie ilustracyjne Zdjęcie ilustracyjne fot. Kancelaria Sejmu

Dzisiaj przed południem Parlamentarny Zespół ds. Języka Śląskiego i Kultury Śląskiej Sejmu RP organizuje debatę O języku śląskim i wilamowskim w Sejmie!”.

Parlamentarny Zespół ds. Języka Śląskiego i Kultury Śląskiej powstał w Sejmie RP 18 grudnia 2019 r. W jego skład wchodzi 12 posłów i 2 senatorów. Pracom zespołu przewodniczy posłanka Monika Rosa.

Dzisiaj odbędzie się drugie z kolei posiedzenie grona. Na pierwszym spotkaniu jego członków, które odbyło się 12 lutego br., dokonano wyboru prezydium zespołu.

Etnolekt śląski – zespół gwar śląskich, być może łączących się w kilka dialektów, którym posługuje się rdzenna ludność Górnego Śląska oraz reliktowo część ludności Dolnego Śląska. Na kształtowanie się słownictwa etnolektu miały wpływ zapożyczenia z języków: literackiego polskiego, czeskiego (szczególnie z narzecza morawskiego, traktowanego niekiedy jako odrębny język), niemieckiego (najczęściej z germańskiego dialektu śląskiego) oraz częściowo słowackiego. W mowie tej konsekwentnie dominuje fonologia i morfologia i przeważa źródłosłów słowiański. Znaczna część wyrażeń bliższa jest językowi staropolskiemu niż współczesnej polszczyźnie standardowej.

Dyskusyjna jest kwestia statusu mowy śląskiej. W publikacjach językoznawczych śląszczyzna uznawana jest za dialekt języka polskiego. W Narodowym Spisie Powszechnym w 2002 r. używanie śląskiego w kontaktach domowych zadeklarowało 56,6 tys. osób. W spisie z 2011 r. było już 529 tys. takich deklaracji. 

W obrębie dialektu śląskiego można wyróżnić zarówno gwary oddalone od polszczyzny standardowej, jak i formy bliskie językowi ogólnemu, odróżniające się cechami akcentu. Współcześnie istnieje ruch promujący ustanowienie śląskiego standardu językowego, zwiększenie prestiżu gwar śląskich i wyodrębnienie ich jako odrębnego języka. Trwają także prace kodyfikacyjne, mające na celu ustanowienie śląskiej ortografii.

W Sejmie RP działają ponadto: Dolnośląski Zespół Parlamentarny, Parlamentarny Zespół ds. Infrastruktury Transportowej na Dolnym Śląsku, Parlamentarny Zespół ds. Języka Śląskiego i Kultury Śląskiej, Parlamentarny Zespół ds. Województwa Śląskiego, Parlamentarny Zespół na rzecz Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego (Podbeskidzia).

Komentarze   

 
#2 Tadeusz 2020-02-21 11:43
Ślązacka mowa może mieć status gwary i nic ponadto. Usiłowanie nadawania jej statusu odrębnego języka jest kolejnym krokiem separatystów śląskich, co jest oparte na fałszu, niebezpieczne i szkodliwe dla integralności państwa polskiego.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 
 
#1 Adam81w 2020-02-21 10:54
Nie ma czegoś takiego jak język śląski. Są dialekty śląskie w ramach języka polskiego.
Cytować | Zgłoś administratorowi
 

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

  • Piątek, 3 kwietnia 2020

    V Tydzień Wielkiego Postu


    J 10, 31-42

    Słowa Ewangelii według świętego Jana

    Żydzi porwali kamienie, aby zabić Jezusa. Jezus zapytał ich: „Ukazałem wam wiele dobrych dzieł od Ojca. Za które z nich zamierzacie Mnie ukamienować?”. Żydzi odpowiedzieli: „Nie chcemy Cię kamienować za dobre czyny, lecz za bluźnierstwo; za to, że Ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem”. Jezus im odrzekł: „Czy w waszym Prawie nie ma zapisu: «Ja mówię: Jesteście bogami»? Jeśli ono nazywa bogami tych, do których zostało skierowane słowo Boże – a przecież Pisma nie można unieważnić – to dlaczego do Tego, którego Ojciec uświęcił i posłał na świat, mówicie: «Bluźnisz», bo stwierdziłem: «Jestem Synem Bożym»? Jeśli nie wypełniam dzieł Ojca, to Mi nie wierzcie. Skoro jednak je wypełniam, to nawet jeśli Mi nie wierzycie, uwierzcie moim czynom, abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu”. I po raz kolejny usiłowano Go uwięzić, lecz On uszedł z ich rąk. Wtedy też udał się ponownie na drugi brzeg Jordanu, do miejsca, gdzie wcześniej chrzcił Jan, i tam pozostał. Wiele osób przychodziło do Niego i stwierdzało, że wprawdzie Jan nie uczynił żadnego znaku, jednak wszystko, co powiedział o Nim, było prawdą. Tam też wielu uwierzyło w Niego.

 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24