Uszczelnienie podatków przyniosło rekordowe wpływy do budżetu Polski

2019-09-24, 11:28
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Uszczelnienie podatków przyniosło rekordowe wpływy do budżetu Polski Fot. MPiT

Dzięki sprawnemu ściąganiu podatków, w ostatnich latach dynamicznie rosną dochody polskiego budżetu. Między rokiem 2015 a 2018 wzrosły one o ponad 30 procent.

Dzięki temu polskie państwo może sobie pozwolić na to, by realizować swoje cele gospodarcze i społeczne, czyli np. zwiększać innowacyjność gospodarki czy wspierać rodziny. Dodatkowo uszczelnienie podatków wyrównuje warunki konkurencji między przedsiębiorcami.

Wpływy z tytułu podatków dochodowych – PIT i CIT – w latach 2015-2018 zwiększyły się o ponad 30 proc. Ich zdecydowany przyrost nastąpił w roku 2018 r. – odpowiednio o 13,8 proc. i 16,8 proc. Już w pierwszych siedmiu miesiącach bieżącego roku dochody z PIT były rekordowe i wyniosły 36 mld zł (wzrost o 13 proc.). Natomiast z tytułu CIT do końca lipca budżet zyskał 25 mld zł (wzrost o 20 proc.). Wyższe przychody z PIT to m.in. efekt bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy i wzrostu wynagrodzeń. Dzięki temu możliwe było wprowadzenie takich zmian, jak zerowy PIT dla młodych czy obniżenie stawki z 18 proc. do 17 proc.

Z kolei dochody z tytułu VAT w latach 2015-2018 przyrosły o 42 proc. W pierwszych siedmiu miesiącach tego roku były one rekordowe i przekroczyły wartość 100 mld zł (wzrost o ok. 7 proc., rok do roku). Również w tym przypadku wzrost wpływów to efekt szeregu, wzajemnie uzupełniających się, działań uszczelniających.

Istotnym źródłem, zasilającym budżet, jest również akcyza. W latach 2015-2018 zysk z tego tytułu urósł o 14 proc. To zasługa, związanego ze wzrostem gospodarczym, zwiększenia popytu na paliwa ciekłe oraz ograniczenia szarej strefy w handlu paliwami. Wprowadzenie regulacji wymierzonych w nielegalny obrót paliwami (pakiet paliwowy, pakiet energetyczny, pakiet przewozowy), wyrównało warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki temu w Polsce wzrosła legalna sprzedaż paliw.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii RP

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

EWANGELIA NA CO DZIEŃ

 • Sobota,
  16 stycznia 2021 

  Mk 2, 13-17

  Słowa Ewangelii według świętego Marka

  Jezus znów wyszedł nad jezioro. Cały lud przychodził do Niego, a On nauczał. Kiedy szedł, zobaczył Lewiego, syna Alfeusza, który pobierał cło. Powiedział do niego: „Pójdź za Mną!”. A on wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział przy stole w jego domu, razem z Jezusem i Jego uczniami siedziało wielu celników i grzeszników. Było bowiem wielu takich, którzy szli za Nim. Niektórzy nauczyciele Pisma, spośród faryzeuszów, widząc, że spożywa posiłek razem z grzesznikami i celnikami, mówili do Jego uczniów: „Dlaczego On je z celnikami i grzesznikami?”. Gdy Jezus to usłyszał, powiedział do nich: „Lekarz nie jest potrzebny zdrowym, lecz chorym. Nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników”.

  Czytaj dalej...
 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24