Wydrukuj tę stronę

Czaputowicz: Będziemy doskonalić naszą pracę na rzecz polskich środowisk za granicą

2019-05-02, 13:32
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Jacek Czaputowicz Jacek Czaputowicz © L24.lt (W. Jusiel)

„Będziemy doskonalić naszą pracę na rzecz polskich środowisk za granicą. Liczymy też na Państwa rosnący udział w działaniach na rzecz budowania dobrego wizerunku Polski w świecie” – powiedział minister spraw zagranicznych RP Jacek Czaputowicz w życzeniach skierowanych do Polonii i Polaków za granicą z okazji ich święta.

Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że Dzień Polonii i Polaków za Granicą „choć poświęcony Rodakom rozproszonym po całym świecie jest przede wszystkim świętem jedności wszystkich ludzi, dla których polskość stanowi ważną wartość”.

„Skupiamy dziś swoją uwagę na dokonaniach Polaków, którzy żyją i pracują na wszystkich kontynentach, przyczyniają się przez to do rozwoju krajów swego zamieszkania, a jednocześnie współuczestniczą w budowaniu dorobku Ojczyzny. Uznanie tego wielkiego wysiłku skłania nas do refleksji nad obowiązkami, które mamy wobec Państwa” – powiedział minister.

Podkreślił, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest w sposób szczególny związane z planowaniem i realizacją zadań państwa polskiego, odnoszących się do współpracy ze środowiskami polskimi na obczyźnie.

„Polityka wobec diaspory jest nieodłączną częścią polityki zagranicznej każdego państwa. W naszym wypadku jest to więź szczególna. Szczególnie ważna ze względu na liczebność i znaczenie Polonii w świecie – mówił Czaputowicz. – Życie Polonii i polskich dyplomatów przenika się. Kraje, z którymi związaliście Państwo swoją przyszłość, są dla pracowników MSZ krajami urzędowania. Chcemy, aby nasze przedstawicielstwa były otwarte na kontakty i były dla Państwa namiastką Polski oraz ważnym ogniwem łączności z krajem”.

Zapewnił, że „będziemy doskonalić naszą współpracę na rzecz polskich środowisk za granicą. Liczymy też na Państwa rosnący udział w działaniach na rzecz budowania dobrego wizerunku Polski w świecie”.

„Z okazji Dnia Polonii i Polaków za Granicą chciałbym życzyć Państwu sił twórczych, które przyniosą wiele wspaniałych osiągnięć w życiu prywatnym i działalności społeczno-kulturalnej oraz przysłużą się krajom Państwa zamieszkania i naszej wspólnej Ojczyźnie” – życzył minister spraw zagranicznych RP Jacek Czaputowicz.

Według danych MSZ, poza granicami Polski żyje dziś ok. 20 milionów Polaków i osób pochodzenia polskiego. Dużą grupę stanowią osoby, które pozostały na terenach wschodnich po przesunięciu granic państwa. Inni – współcześni emigranci – tworzą współczesną Polonię w krajach Zachodu. Największą diasporą jest Polonia amerykańska. W 2012 roku w samych Stanach Zjednoczonych ponad 9,6 mln osób zadeklarowało polskie pochodzenie.

Media

Dodaj komentarz