Wydrukuj tę stronę

Prezydent podpisał ustawę o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do PE

2019-04-12, 10:24
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
W Polsce wybory do europarlamentu 2019 odbędą się w niedzielę, 26 maja W Polsce wybory do europarlamentu 2019 odbędą się w niedzielę, 26 maja © L24.lt

Andrzej Duda podpisał w czwartek ustawę o zasadach ustalenia kolejności obsadzania mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej na kadencję 2019-2024.

Zgodnie z art. 3 decyzji Rady Europejskiej (UE) 2018/937 z dnia 28 czerwca 2018 r. ustanawiającej skład Parlamentu Europejskiego, w Rzeczypospolitej Polskiej zostanie wybranych 52 posłów do Parlamentu Europejskiego, jednak w przypadku gdyby Zjednoczone Królestwo nadal było państwem członkowskim Unii na początku kadencji parlamentarnej 2019-2024, liczba obejmujących swoje funkcje posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej będzie wynosiła 51.

Przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy nie dają podstaw do ustalenia i wskazania, który z 52 wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej posłów do Parlamentu Europejskiego miałby w takiej sytuacji nie objąć mandatu na początku kadencji.

Zgodnie z art. 1 i 2 ustawy, gdyby w związku z przepisami prawa Unii Europejskiej określającymi liczbę mandatów posłów do Parlamentu Europejskiego, w tej kadencji liczba posłów do Parlamentu Europejskiego wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej obejmujących swoje funkcje na początku kadencji wynosiła 51 – Państwowa Komisja Wyborcza ustali, któremu komitetowi wyborczemu, spośród komitetów, które uzyskały mandaty, przypada 52. iloraz, o którym mowa w art. 356 § 1 Kodeksu wyborczego. Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu któremu komitetowi wyborczemu przypada 52. iloraz, wskaże, który spośród posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych z list tego komitetu wyborczego uzyskał najmniejszą liczbę głosów. Osoba ta będzie posłem, którego mandat w przypadku pozostawania Zjednoczonego Królestwa w UE nie zostanie obsadzony. Wobec takiej osoby nie będą miały zastosowania przepisy o zakazie zajmowania stanowisk lub pełnienia funkcji (np. posła, senatora, wójta, radnego) oraz innych przepisów określających prawa lub obowiązki posłów do PE do czasu, gdy obejmie mandat posła do Parlamentu Europejskiego.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Ustawa nie będzie stosowana, jeżeli według stanu na dzień wyborów do Parlamentu Europejskiego liczba posłów wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej, obejmujących swoje funkcje na początku kadencji będzie wynosić 52.

Minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, najpóźniej w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego, poinformuje Państwową Komisję Wyborczą, Marszałka Sejmu oraz opinię publiczną, jaka liczba posłów ma objąć swoje funkcje na początku kadencji 2019-2024.

Na podst. prezydent.pl

Dodaj komentarz