Prezydent: Potrzebna dyskusja nad konstytucyjną ochroną wieku emerytalnego

2018-03-13, 19:21
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Konferencja „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polityce społecznej” w Pałacu Prezydenckim Konferencja „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polityce społecznej” w Pałacu Prezydenckim Fot. Jakub Szymczuk/KPRP

Do dyskusji nad bardziej precyzyjnymi zapisami konstytucji ws. wieku emerytalnego zachęcał we wtorek ekspertów biorących udział w debacie prezydent Andrzej Duda.

Andrzej Duda w swoim wystąpieniu podczas otwarcia konferencji "Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polityce społecznej", zorganizowanej w ramach cyklu debat poprzedzających referendum konsultacyjne ws. ustawy zasadniczej, zwrócił uwagę, że w większości krajów zachodnich "konstytucje zawierają w sobie elementy, które wyraźnie stanowią o obowiązkach państwa związanych z zabezpieczeniem społecznym".

Dotyczy to - jak zauważył - również obowiązującej dziś w Polsce konstytucji z 1997 r., która zawiera m.in. art. 67 mówiący o prawie obywateli do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy, po osiągnięciu wieku emerytalnego oraz dla bezrobotnych.

Problemem jest jednak - zdaniem prezydenta - fakt, że np. w systemie emerytalnym dokonano w minionych latach poważnych zmian, m.in. wprowadzając do niego "ubezpieczenie drugiego filaru, które wyłamuje się z systemu solidarnościowego". Później - jak mówił - ustawodawca ingerował w system emerytalny także m.in. podwyższając wiek emerytalny. Sprawa ta - wskazał Andrzej Duda - stanęła przed Trybunałem Konstytucyjnym, który nie stwierdził jednak naruszenia konstytucji.

- Czy w takim razie, patrząc na te doświadczenia, polska konstytucja powinna być w tym zakresie inna?, czy powinna w znacznie bardziej precyzyjny sposób mówić o wieku emerytalnym?, a może powinna przewidywać mechanizm zabezpieczający, który, odwołując się ogólnie do kwestii wieku emerytalnego, nie podając, jaka ma być jego wysokość, tylko przepis np., który przewidywałby, że zmiana wieku emerytalnego może nastąpić wyłącznie określoną, kwalifikowaną większością głosów w Sejmie Rzeczypospolitej i w Senacie? To jest moje pytanie, które chciałbym, żebyśmy przedyskutowali - mówił prezydent.

Andrzej Duda namawiał też uczestników debaty m.in. do dyskusji nad konstytucyjnymi regulacjami dot. dialogu społecznego. - Czy powinniśmy te kwestie związane z dialogiem społecznym lepiej uregulować w naszej konstytucji, czy są potrzebne w tym zakresie mocniejsze zabezpieczenia, tak żeby nie mogło dojść do takiej sytuacji, jak de facto rozpad komisji trójstronnej kilka lat temu i kilka lat de facto bez instytucjonalnego dialogu? - pytał prezydent.

W panelu eksperckim uczestniczył Paweł Mucha, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, pełnomocnik prezydenta RP ds. referendum dotyczącego projektu nowej Konstytucji. Dyskusję moderował dr hab. M. Rymsza, doradca prezydenta RP. Głos zabrali m.in.: prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz, poseł na Sejm RP, prof. dr hab. Wiesław Koczur z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz prof. dr hab. Anna Młynarska-Sobaczewska z Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Konferencja „Wspólnie o Konstytucji, wspólnie o polityce społecznej” była piątą z kolei konferencją ekspercką w ramach kampanii informacyjnej przed referendum konsultacyjnym. Dotychczasowe poświęcone były odpowiednio: samorządowi, polskiej wsi, ustrojowi państwa oraz rodzinie. Każda z debat poświęcona jest jednemu wybranemu obszarowi życia społecznego i politycznego, które ma swoje odzwierciedlenie w zapisach ustawy zasadniczej. Kwestia polityki społecznej to kolejne ważne zagadnienie. Stad też adresatami i uczestnikami konferencji były naukowcy zajmujący się polityką społeczną, przedstawiciele organizacji społecznych oraz instytucji działających w różnych sferach polityki społecznej.

Na podst. PAP, MK

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24