19. rocznica wejścia Polski do NATO

2018-03-12, 17:01
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Minister Obrony Narodowej RP - Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej RP - Mariusz Błaszczak Fot. Robert Suchy/COMON

12 marca 1999 roku Rzeczpospolita Polska została oficjalnie przyjęta w poczet państw tworzących Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego, czyli NATO.

Począwszy od 1996 r., najpierw jako partner, a od 1999 r. pełnoprawny członek NATO, Polska wzięła udział w kilkunastu misjach i operacjach sojuszniczych.

Przyczyniła się do stabilizacji bezpieczeństwa w Europie (w Bośni i Hercegowinie, Kosowie, Macedonii, Litwie, Łotwie, Estonii), neutralizacji zagrożeń w innych regionach świata (w Afganistanie i Iraku czy w obszarze Morza Śródziemnego) oraz niesienia pomocy humanitarnej w obszarach klęsk żywiołowych (w Pakistanie).

Udział w operacjach NATO był dla Polski niewątpliwym wyzwaniem, o którego skali świadczy skala zaangażowanych sił. Na przykład w misji ISAF w Afganistanie wzięło udział ok. 27 000 żołnierzy.

***

W lipcu 2016 roku w trakcie Szczytu NATO w Warszawie podjęto istotne dla bezpieczeństwa Polski i regionu postanowienia. Najważniejsze z nich to realne wzmocnienie wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego. Już po roku od tych wydarzeń udało się zrealizować wszystkie kluczowe decyzje, a w Polsce nie tylko stacjonują wojska sojusznicze, ale również struktury dowodzące wojskami NATO i USA na całej wschodniej flance.

W Polsce przebywają obecnie wojska sojusznicze w ramach inicjatywy wzmocnionej wysuniętej obecności- eFP. NATO rozmieściło w okolicach Orzysza jedną z czterech grup bojowych eFP (ang. enhanced Forwad Presence – wzmocniona Wysunięta Obecność). Została ona utworzona przez Stany Zjednoczone przy udziale wojsk z Rumunii, Wielkiej Brytanii oraz Chorwacji.

Koordynację działań wszystkich czterech grup bojowych eFP powierzono utworzonej w Elblągu Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód. Krajem ramowym dywizji jest Polska, a w jej skład wchodzą żołnierze z: Polski, Czech, Estonii, Hiszpanii, Kanady, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rumunii, Turcji, Stanów Zjednoczonych, Węgier, Wielkiej Brytanii oraz Słowacji.

W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy Polska uzyskała szczególną rolę w regionalnym systemie bezpieczeństwa. Świadczą o tym stacjonujące na polskim terytorium siły NATO i Stanów Zjednoczonych oraz kierujące nimi dowództwa umieszczone na terytorium Polski.

O szczególnej roli Polski świadczy też pomoc udzielana sojusznikom m.in. obecność polskich kontyngentów wojskowych na Łotwie, Litwie i w Rumunii.

Rok 2017 był rokiem przełomowym ze względu na rozpoczęcie stacjonowania w Polsce sił sojuszniczych. W tym czasie wzrósł potencjał obrony i odstraszania Polski, wschodniej flanki NATO i całego Sojuszu Północnoatlantyckiego.

na podst. www.mon.gov.pl 

Dodaj komentarz

radiowilnowhite

 

 

Miejsce na Twoją reklamę
300x250px
Lietuva 24Litwa 24Литва 24Lithuania 24